Warsztat skutecznego przełożonego

Uczestnik szkolenia “Warsztat skutecznego przełożonego” nauczy się efektywnych metod zarządzania zespołem, co przyczyni się do wzrostu motywacji i produktywności pracowników. Pozna techniki efektywnej komunikacji, które pomogą w budowaniu pozytywnych relacji w zespole oraz zarządzaniu konfliktami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztat skutecznego przełożonego

Grupa docelowa szkolenia “Warsztat skutecznego przełożonego” to przede wszystkim osoby pełniące funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania, takie jak menedżerowie, liderzy zespołów, przedsiębiorcy oraz wszyscy ci, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi. Szczególnie skierowane jest do tych, którzy chcą poprawić swoją zdolność do motywowania pracowników, lepszego zarządzania projektami i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.

Idea szkolenia “Warsztat skutecznego przełożonego” opiera się na przekonaniu, że klucz do sukcesu każdej organizacji tkwi w efektywnym zarządzaniu zespołem i umiejętnościach lidera. Celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i techniki, które umożliwią im skuteczne kierowanie pracownikami, motywowanie ich do działania oraz budowanie silnych, zintegrowanych zespołów. Szkolenie koncentruje się na rozwoju kompetencji menedżerskich, komunikacyjnych i lidera, co ma przyczynić się do poprawy efektywności pracy całej organizacji i osiągania lepszych wyników biznesowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Warsztat skutecznego przełożonego – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie innowacyjności – szkolenie promuje otwarte myślenie i kreatywność, co przyczynia się do generowania nowych pomysłów i rozwiązań, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. To wspiera organizację w adaptacji do zmieniającego się otoczenia i wyprzedzaniu konkurencji.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych – rozwijanie umiejętności zarządzania zmianą u liderów pomaga pracownikom lepiej przystosować się do nowych sytuacji, co tworzy bardziej elastyczną i odporną na kryzysy organizację.
 • Wzmocnienie lojalności – inwestycja w rozwój liderów i dbałość o dobrostan pracowników buduje wzajemne zaufanie i lojalność, co ma kluczowe znaczenie dla redukcji rotacji i budowania długoterminowych relacji.
 • Lepsza reputacja organizacji – firma, która skupia się na rozwoju liderów i dbałości o pracowników, jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca, co ułatwia przyciąganie talentów i budowanie pozytywnego wizerunku na rynku.
 • Optymalizacja kosztów – efektywne zarządzanie i lepsza organizacja pracy przyczyniają się do redukcji niepotrzebnych kosztów, zwiększając tym samym rentowność firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności i produktywności pracy – poprzez rozwój umiejętności liderów w zakresie efektywnego zarządzania zespołem, organizacja może oczekiwać na poprawę produktywności i jakości pracy, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – szkolenie skupia się na technikach komunikacji, które pomagają w klarownym przekazywaniu informacji, oczekiwań oraz feedbacku, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i konfliktów w zespole.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – przez rozwijanie umiejętności liderów w zakresie budowania zespołów, wzmacniana jest kultura organizacyjna oparta na współpracy, zaufaniu i wzajemnym wsparciu, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników.
 • Rozwój potencjału liderów i pracowników – szkolenie umożliwia nie tylko rozwój umiejętności menedżerskich liderów, ale również stwarza przestrzeń dla pracowników do rozwoju osobistego i zawodowego, co może prowadzić do odkrycia i wykorzystania ukrytych talentów i potencjału w organizacji.
 • Lepsze zarządzanie zmianą – umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwalają liderom skuteczniej zarządzać procesami zmian, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
 • Zwiększenie konkurencyjności – organizacja, która inwestuje w rozwój kompetencji swoich liderów, staje się bardziej elastyczna, innowacyjna i skłonna do podejmowania nowych wyzwań, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsza atmosfera pracy – dzięki zdobyciu przez przełożonych umiejętności efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, pracownicy mogą cieszyć się lepszą atmosferą w pracy, co bezpośrednio przekłada się na ich zadowolenie i komfort psychiczny.
 • Większe poczucie zrozumienia i docenienia – szkolenie pomaga przełożonym nauczyć się, jak skuteczniej motywować pracowników i doceniać ich wkład, co zwiększa ich zaangażowanie i poczucie wartości.
 • Rozwój osobisty i zawodowy – pracownicy skorzystają z lepszego zarządzania i możliwości delegowania zadań, co może oferować im nowe wyzwania, szanse na rozwój umiejętności i awans zawodowy.
 • Zwiększone poczucie bezpieczeństwa – umiejętności liderów w zarządzaniu zmianą i kryzysami przekładają się na większą stabilność i bezpieczeństwo pracy dla zespołu.
 • Lepsze relacje w zespole – dzięki promowaniu przez przełożonych kultury współpracy i wsparcia, pracownicy mogą doświadczać lepszych relacji między kolegami, co sprzyja efektywnej współpracy.
 • Możliwość wpływu na decyzje – szkolenie zachęca liderów do większego uwzględniania opinii i pomysłów pracowników, co daje im możliwość większego wpływu na kształtowanie miejsca pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań dyrektora / kierownika/ mistrza / brygadzisty / majstra
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych
 • Planowanie i kontrola zasobów
 • Wybieramy i omawiamy kluczowe kompetencje
 • Samoświadomość wiedzy i umiejętności
 • Reguły jako fundament pracy każdego lidera
 • Rozwój osobisty
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI)
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi
 • Trening rozmów z pracownikami
 • Etapy rozwoju pracownika

PRACA DOMOWA

Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy wszystkich swoich podwładnych pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym na 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.

 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię Blancharda
 • Rozwijanie samodzielności,      odpowiedzialności  i  zaangażowania pracowników
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz
  • Trening
  • Wspieranie
  • Delegowanie
 • Scenki „produkcyjne” dotyczące zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi
 • Trudne sytuacje przełożonego w praktyce – case study
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi
 • Czym jest autorytet przełożonego
 • Jakie działania przełożonego pomagają budować jego autorytet
 • Co niszczy autorytet przełożonego w oczach podwładnych
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Rozliczanie
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną
 • Ćwiczenia rozmów w zespołach trzyosobowych (mistrz/pracownik/obserwator)

PRACA DOMOWA

Przygotowanie planu konkretnych działań w perspektywie 6 miesięcy, które będą wspierały rozwój mojego zespołu. Zadania dla poszczególnych osób z mojego zespołu, które będą wspierały ich zaangażowanie i budowały ich współodpowiedzialność.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Ta metoda polega na analizie rzeczywistych scenariuszy biznesowych, co pomaga uczestnikom zrozumieć złożoność sytuacji zarządczych i nauczyć się stosowania teorii w praktyce. Umożliwia również rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

2

Symulacje i gry szkoleniowe

Symulacje biznesowe i gry rozwijają umiejętności współpracy, liderowania i zarządzania konfliktami w kontrolowanym środowisku, co pozwala uczestnikom eksperymentować z różnymi strategiami i obserwować ich skutki bez ryzyka rzeczywistych konsekwencji.

3

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Te interaktywne sesje promują wymianę doświadczeń i pomysłów między uczestnikami, co sprzyja budowaniu umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej i liderowania. Pomagają również w zrozumieniu dynamiki grupowej i wpływu indywidualnych działań na efektywność zespołu.

4

Dyskusje i burze mózgów

Umożliwiają uczestnikom aktywne uczestnictwo w procesie uczenia się poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami i ideami. Sprzyjają kreatywnemu myśleniu i otwartości na nowe perspektywy.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.