Warsztaty efektywnościowe dla liderów produkcji

Uczestnik szkolenia zyska nowe narzędzia i strategie, które pozwolą mu skutecznie zarządzać produkcją, optymalizować procesy oraz osiągać wyższą efektywność działania. Szkolenie umożliwi mu także rozwinięcie umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie zespołu, budowanie pozytywnej atmosfery pracy oraz efektywne rozwiązywanie problemów, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu w roli lidera produkcji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztaty efektywnościowe dla liderów produkcji

Grupą docelową szkolenia są osoby pełniące rolę kierowniczą, menedżerską lub supervizorską w dziale produkcji, a także liderzy zespołów produkcyjnych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy odpowiedzialni są za zarządzanie procesami produkcyjnymi, optymalizację wydajności, motywowanie pracowników i osiąganie celów produkcyjnych. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji liderów produkcji w celu zapewnienia wydajności, efektywności i sukcesu działania całego zespołu produkcyjnego.

Idea szkolenia opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które umożliwią skuteczne zarządzanie produkcją oraz osiągnięcie wyższej efektywności i wydajności w działaniu. Szkolenie skupia się na rozwoju umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie zespołu, budowanie pozytywnej atmosfery pracy, efektywne rozwiązywanie problemów i doskonalenie procesów produkcyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą im stać się bardziej kompetentnymi liderami, gotowymi sprostać wyzwaniom i osiągać sukcesy w roli kierownika w branży produkcyjnej.

wyślij zapytanie

Warsztaty efektywnościowe dla liderów produkcji – korzyści ze szkolenia

 • Świadomość celów firmy: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na lepsze zrozumienie celów organizacji zarówno przez liderów, jak i pracowników, co umożliwia bardziej skuteczne działania w kierunku ich osiągnięcia.
 • Wspólna kultura wartości: Szkolenie integruje uczestników wokół wspólnych wartości i celów firmy, co przyczynia się do tworzenia jednolitej kultury organizacyjnej i identyfikacji z firmą.
 • Wspieranie równowagi między pracą a życiem prywatnym: Efektywne zarządzanie czasem i zasobami pozwoli na lepsze wyważenie pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, co przekłada się na większą satysfakcję i motywację pracowników.
 • Zwiększenie odpowiedzialności i autonomii: Doskonalenie umiejętności przywódczych pozwoli liderom na większą odpowiedzialność i autonomię w wykonywaniu swoich obowiązków, co przyczynia się do skuteczniejszego zarządzania zespołem i efektywniejszej produkcji.
 • Długoterminowy rozwój: Szkolenie skupia się na doskonaleniu umiejętności i wiedzy, które mają wartość nie tylko w krótkim okresie, ale również przyczyniają się do długoterminowego rozwoju firmy i pracowników.
 • Zachowanie konkurencyjności: Efektywne zarządzanie produkcją i rozwijanie umiejętności liderów pomaga firmie utrzymać konkurencyjność na rynku i adaptować się do zmieniających się warunków biznesowych.
 • Pozytywna atmosfera pracy: Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności wpływa na pozytywną atmosferę w firmie, co sprzyja większej motywacji pracowników i zaangażowaniu w realizację wspólnych celów.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Poprawa jakości produktów i usług, osiągnięta dzięki lepszemu zarządzaniu produkcją, przekłada się na zwiększenie zadowolenia klientów i lojalności wobec firmy.
 • Kreowanie liderów wewnętrznych: Szkolenie pozwala identyfikować potencjalnych liderów wśród pracowników, co umożliwia promowanie rozwoju wewnętrznego i budowanie silnej kadry kierowniczej.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost wydajności produkcji dzięki lepszemu zarządzaniu zespołem i optymalizacji procesów, co przyczyni się do zwiększenia produkcji bez konieczności zwiększania nakładów finansowych.
 • Poprawa jakości produktów i usług, wynikająca z lepszego nadzoru nad produkcją oraz motywowania pracowników do osiągania wysokich standardów, co wpłynie na zadowolenie klientów i utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.
 • Zwiększenie efektywności działania, co przekłada się na redukcję kosztów i poprawę rentowności firmy.
 • Wzrost zaufania klientów i pozytywny wizerunek firmy jako solidnego i profesjonalnego dostawcy, co przyczyni się do zdobywania nowych klientów i zwiększenia lojalności obecnych.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w wyniku lepszego motywowania i efektywnego zarządzania zespołem, co wpłynie na retencję kadry i obniżenie kosztów związanych z fluktuacją pracowników.
 • Wzmocnienie pozycji firmy na rynku dzięki poprawie konkurencyjności i zdolności do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, sprzyjającej efektywnej pracy zespołowej i długofalowemu sukcesowi firmy.
 • Zwiększenie zdolności adaptacji do zmian na rynku, co pozwoli firmie lepiej reagować na nowe wyzwania i okazje.
 • Wzrost innowacyjności i doskonalenia procesów produkcyjnych, co przyczyni się do ciągłego rozwoju firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Pracownicy zdobędą nowe kompetencje związane z produkcją, zarządzaniem i przywództwem, co pozwoli im na rozwijanie swojej kariery i awans w firmie.
 • Zwiększenie pewności siebie: Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom na wzmocnienie pewności siebie w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu ich obowiązków.
 • Motywacja do działania: Zdobyte umiejętności przywódcze i efektywne zarządzanie pomogą pracownikom w motywowaniu siebie i innych do osiągania celów produkcyjnych.
 • Lepsza komunikacja w zespole: Szkolenie przyczyni się do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, co ułatwi pracownikom skuteczną współpracę z kolegami i przełożonymi.
 • Możliwość awansu: Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności pozwoli pracownikom na zdobycie większych odpowiedzialności i awans w firmie.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych: Udział w szkoleniu umożliwi pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, co może przyczynić się do powierzenia im bardziej odpowiedzialnych stanowisk.
 • Samorealizacja: Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania i produkcji pozwoli pracownikom realizować się zawodowo i osiągać satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • Skuteczne radzenie sobie ze stresem: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom nauczyć się skutecznego radzenia sobie ze stresem w pracy, co wpłynie na ich efektywność i samopoczucie.
 • Szansa na rozwój zawodowy: Szkolenie umożliwi pracownikom zdobycie wiedzy i doświadczenia, które pozwoli im na ciągły rozwój i doskonalenie się w swojej dziedzinie.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest motywacja…a czym na pewno nie jest?
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna (M. Armstrong)
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa, czyli bank motywatorów (najlepsze praktyki rynkowe)
 • Znajdź swoje „dlaczego” – jak sens pracy i jej znaczenie wpływa na motywację
 • Motywacyjne DNA wg T. Lowe – autodiagnoza – poznaj, co cię motywuje i napędza do działania
 • Podobieństwa i różnice w motywowaniu poszczególnych generacji – pracownicy X, Y, Z i co dalej?
 • Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy – 12 pytań
 • Moje własne zaangażowanie
 • Jak mówić, żeby nie demotywować?
 • Po pierwsze treść – czyli jaką informację chcę przekazać
 • Metoda – jak mogę to zrobić
 • Kontekst – jaki to będzie miało wpływ na mnie, na zespół, na organizację
 • Przygotowanie
 • Krok po kroku
 • Dwie strony medalu – najczęstsze sukcesy, najczęstsze błędy
 • Nasze zachowania – od agresji do uległości, a gdzie złoty środek?
 • Techniki asertywne i sposoby ich zastosowania
 • Dlaczego tak trudno odmówić?
 • Pozytywne wywieranie wpływu – jak wpływać, żeby pracownicy realizowali zadania

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.