Warsztaty liderskie dla liderów produkcji

Uczestnik szkolenia zyska nowe umiejętności przywódcze, takie jak skuteczne zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników i rozwiązywanie problemów produkcyjnych. Szkolenie umożliwi mu także rozwinięcie kompetencji interpersonalnych, co pozwoli na budowanie pozytywnej atmosfery pracy, efektywną komunikację oraz lepszą współpracę zespołową.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztaty liderskie dla liderów produkcji

Grupą docelową szkolenia są osoby pełniące funkcję kierowniczą lub menedżerską w dziale produkcji lub związanej z nim branży. Szkolenie adresowane jest do liderów zespołów produkcyjnych, supervizorów, managerów produkcji oraz innych pracowników odpowiedzialnych za koordynację i nadzór nad procesami produkcyjnymi. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności przywódczych oraz kompetencji interpersonalnych, aby uczestnicy mogli skutecznie zarządzać zespołem, podnosić wydajność produkcji i osiągać sukcesy w swojej roli kierowniczej.

Idea szkolenia opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i wiedzy umożliwiających rozwijanie umiejętności przywódczych w kontekście branży produkcyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą nowe kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania zespołem, motywowania pracowników, rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Celem szkolenia jest wzmocnienie zdolności liderów do efektywnego kierowania procesami produkcyjnymi, osiągania wyższej wydajności i tworzenia pozytywnej kultury pracy, przyczyniając się tym samym do sukcesu organizacji w dziedzinie produkcji.

wyślij zapytanie

Warsztaty liderskie dla liderów produkcji – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności działania zespołu: Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem pozwoli na lepszą koordynację prac i osiąganie wyższej wydajności w grupie.
 • Poprawa komunikacji między zespołem a kierownictwem: Szkolenie ułatwi lepszą komunikację pomiędzy liderami produkcji a wyższym kierownictwem, co przyczyni się do płynniejszego przepływu informacji i efektywniejszej współpracy.
 • Rozwijanie zdolności mentorowania: Liderzy mogą zdobyć umiejętności mentora, co pozwoli im na efektywne szkolenie i wsparcie młodszych pracowników w ich rozwoju zawodowym.
 • Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia: Szkolenie zachęca do rozwijania umiejętności i dążenia do doskonalenia, co przyczyni się do budowania kultury organizacyjnej opartej na ciągłym rozwoju.
 • Poprawa współpracy między działami: Doskonalenie umiejętności przywódczych u liderów produkcji może ułatwić lepszą współpracę z innymi działami firmy, co przekłada się na zwiększenie efektywności całej organizacji.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Poprawa jakości produktów i usług, wynikająca z lepszego zarządzania produkcją, przyczyni się do zwiększenia zadowolenia klientów i budowania lojalności wobec firmy.
 • Wzrost prestiżu firmy na rynku: Lepsze zarządzanie produkcją i podnoszenie jakości produktów wpłynie na pozytywny wizerunek firmy jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcy.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności produkcji i wydajności procesów: Liderzy produkcji, dzięki zdobytemu know-how z zakresu zarządzania zespołem i optymalizacji pracy, będą w stanie efektywniej wykorzystać zasoby oraz zoptymalizować procesy produkcyjne, co wpłynie na zwiększenie wydajności całej linii produkcyjnej.
 • Poprawa jakości produktów i usług: Dzięki lepszemu nadzorowi nad procesami produkcyjnymi i umiejętności motywowania pracowników do osiągania wysokich standardów, jakość produktów i usług będzie podnoszona, co przyczyni się do zadowolenia klientów i utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.
 • Zwiększenie zaufania klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy: Dobre zarządzanie produkcją i dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług przyczyni się do budowania zaufania klientów, co wpłynie na pozytywny wizerunek firmy jako solidnego i godnego zaufania dostawcy.
 • Redukcja kosztów produkcji: Minimalizacja marnotrawstwa i optymalne wykorzystanie zasobów produkcji przekładają się na obniżenie kosztów, co wpływa pozytywnie na rentowność i konkurencyjność firmy.
 • Zwiększenie retencji pracowników: Liderzy, którzy zdobyli umiejętności motywowania i efektywnego zarządzania zespołem, będą w stanie zatrzymać utalentowanych pracowników, co zapobiegnie kosztom związanym z fluktuacją kadry i utrzymaniu ciągłości działalności.
 • Wspieranie innowacyjności i ciągłego doskonalenia: Szkolenie umożliwi liderom produkcji wprowadzenie nowych rozwiązań i doskonalenie procesów, co pozwoli firmie utrzymać konkurencyjność na rynku oraz reagować na zmieniające się potrzeby i wymagania klientów.
 • Wzrost rentowności firmy: Liderzy, którzy lepiej wykorzystują potencjał pracowników i zasobów, przyczyniają się do wzrostu rentowności firmy, co umożliwia jej rozwój i stabilność na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwijanie kompetencji przywódczych, co może otworzyć przed nimi nowe możliwości awansu i rozwoju kariery w firmie.
 • Zwiększenie pewności siebie: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom wzmocnić pewność siebie w podejmowaniu decyzji i podejmowaniu odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Pracownicy nauczą się skutecznej komunikacji z zespołem i przełożonymi, co pozwoli na lepsze porozumiewanie się i wyrażanie swoich potrzeb.
 • Motywacja do działania: Dzięki zdobytym umiejętnościom motywacyjnym, pracownicy będą lepiej zmotywowani do osiągania celów produkcji i zaangażowania w pracę.
 • Współpraca w zespole: Szkolenie pomaga pracownikom w budowaniu pozytywnych relacji w zespole, co sprzyja efektywnej i harmonijnej współpracy.
 • Radzenie sobie ze stresem: Pracownicy zdobędą techniki radzenia sobie ze stresem w pracy, co pozwoli im lepiej zarządzać presją i wyzwaniami związanymi z produkcją.
 • Satysfakcja z pracy: Doskonalenie umiejętności przywódczych i zdobywanie nowej wiedzy może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia zawodowego.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom nauczyć się efektywnego rozwiązywania problemów produkcyjnych, co przekłada się na wyższą efektywność działania.
 • Samorozwój i samorefleksja: Szkolenie zachęca pracowników do refleksji nad własnymi umiejętnościami i zachowaniami, co przyczyni się do samorozwoju i doskonalenia zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • DISC/FRIS – koncepcja kolorów – tacy sami, a jednak różni
 • Dobry kontakt – czynniki ułatwiające i utrudniające
 • Komunikacja jako ciągły proces
 • Co chcemy przekazać, czyli najpierw treść
 • Forma, czyli jak najskuteczniej przekazać
 • Aktywne słuchanie – jak słuchać, żeby słyszeć
 • Ja – Lider (wyzwania w pracy codziennej)
 • Etapy rozwoju pracownika – gotowość do samodzielności
 • Wdrożenie, czyli wymagające początki
 • Mój zespół i „ktoś nowy”, czyli kilka słów o adaptacji
 • Dysfunkcje i trudności w pracy zespołowej
 • Delegowanie celów, a delegowanie zadań
 • Planowanie pracy
 • Etapy rozwoju pracownika a zadanie, czyli kiedy instrukcja, a kiedy zlecenie realizacji
 • Zasada „7 pytań”
 • Angażowanie przez delegowanie
 • Monitorowanie i kontrola
 • Udzielanie wsparcia
 • Podsumowanie i dalsze wyzwania

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.