Warsztaty motywacyjne

Uczestnik warsztatów motywacyjnych zyska umiejętności skutecznego motywowania siebie i innych, co przyczyni się do większej satysfakcji z pracy i osiągania lepszych wyników. Nabędzie narzędzia do rozpoznawania i wykorzystywania indywidualnych motywacji, budowania inspirującego środowiska pracy oraz stymulowania wysokiego zaangażowania zespołu. Dodatkowo, uczestnik warsztatów będzie umiał radzić sobie z trudnościami i przeciwnościami, utrzymując pozytywne podejście i determinację w dążeniu do sukcesu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie  jest skierowane do kierowników, liderów zespołów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat zarządzania personelem i pracować w środowisku zespołowym. Szkolenie jest odpowiednie zarówno dla osób doświadczonych w roli lidera, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem.

Idea szkolenia: Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie skutecznego motywowania pracowników oraz budowania zaangażowania w zespole. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych teorii motywacji oraz narzędzi i strategii, które mogą zastosować w swojej pracy. W rezultacie uczestnicy szkolenia będą potrafili skutecznie identyfikować i wykorzystywać różne motywatory w swojej pracy, dopasowywać strategie motywacyjne do indywidualnych potrzeb pracowników, budować zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole oraz skutecznie komunikować się, aby motywować i wzmacniać pracowników. Dzięki temu organizacja będzie mogła efektywniej zarządzać zespołem, zwiększać zaangażowanie pracowników, poprawiać wyniki i osiągać sukcesy.

wyślij zapytanie

Warsztaty motywacyjne – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności i wyników organizacji: Poprawa motywacji pracowników przekłada się na ich większe zaangażowanie w pracę i chęć osiągania lepszych rezultatów. Pracownicy, którzy są motywowani i zaangażowani, pracują bardziej efektywnie i skutecznie.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole: Szkolenie skupia się na budowaniu pozytywnej komunikacji i relacji w zespole. Poprawa umiejętności komunikacyjnych i konstruktywne radzenie sobie z konfliktami sprzyjają lepszej atmosferze pracy oraz budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. To z kolei przyczynia się do większej harmonii i współpracy w zespole.
 • Zmniejszenie absencji i rotacji pracowników: Motywowani pracownicy są mniej podatni na stres i wypalenie zawodowe, co przekłada się na zmniejszenie absencji i rotacji kadry. Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i utrzymania motywacji, co wpływa na poprawę retencji pracowników.
 • Wzrost satysfakcji pracowników: Szkolenie umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie własnych potrzeb, wartości i celów zawodowych. Daje im narzędzia do skutecznego budowania własnej motywacji i realizacji zawodowej. 
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji: Organizacja, która inwestuje w rozwój swoich pracowników, buduje pozytywny wizerunek jako pracodawcy dbającego o rozwój i dobre warunki pracy. Szkolenie motywacyjne może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności organizacji na rynku pracy i przyciągania wysokiej jakości talentów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności zespołu: Szkolenie umożliwi liderom zespołów zdobycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników, co przekłada się na zwiększenie zaangażowania i efektywności całego zespołu. Pracownicy będą bardziej zaangażowani, skoncentrowani na osiąganiu celów i gotowi do podejmowania większych wyzwań.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Umiejętność budowania motywacji w zespole pozytywnie wpływa na atmosferę w organizacji. Pracownicy czują się docenieni i zauważeni, co prowadzi do większej satysfakcji zawodowej, większej lojalności wobec firmy i lepszego klimatu pracy.
 • Zmniejszenie niestabilności pracowników: Skuteczne motywowanie pracowników przyczynia się do zwiększenia ich zaangażowania i satysfakcji z pracy. W rezultacie organizacja może ograniczyć niestabilność pracowników, co wiąże się z mniejszymi kosztami związanymi z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Poprawa jakości pracy i efektywności: Motywowani pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków, aby osiągnąć lepsze wyniki. Dzięki szkoleniu, liderzy zespołów będą w stanie skuteczniej mobilizować pracowników do osiągania wysokich standardów pracy, co przekłada się na poprawę jakości wykonywanych zadań i efektywności organizacji.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Motywowani pracownicy są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami, angażowania się w procesy twórcze i podejmowania inicjatywy. Szkolenie umożliwi liderom zespołów rozwijanie umiejętności stymulowania kreatywności i innowacyjności w zespole, co może przynieść organizacji nowe pomysły i rozwiązania.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania: Szkolenie pomoże pracownikom zrozumieć, jak budować i utrzymywać wysoką motywację we własnej pracy. Nabędą umiejętności wykorzystywania narzędzi motywacyjnych, co przyczyni się do większego zaangażowania w wykonywane zadania oraz chęci osiągania lepszych wyników.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie skupia się również na aspektach komunikacji w kontekście motywowania zespołu. Pracownicy zdobędą umiejętności asertywnego komunikowania się, wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań w sposób konstruktywny. To pozwoli im budować lepsze relacje z innymi członkami zespołu i efektywniej współpracować.
 • Podnoszenie samoświadomości: Szkolenie pozwoli pracownikom lepiej poznać swoje motywacje, preferencje i cele zawodowe. Dzięki temu będą mogli bardziej świadomie zarządzać swoim rozwojem i podejmować decyzje zgodne z własnymi wartościami i aspiracjami.
 • Skuteczne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi: Szkolenie dostarczy pracownikom narzędzi i strategii radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, wyzwaniami i trudnościami w pracy. Nabędą umiejętności asertywnego rozwiązywania konfliktów, konstruktywnego komunikowania się i zarządzania emocjami.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, budowania relacji międzyosobowych oraz skutecznego motywowania innych osób. Te kompetencje są nie tylko przydatne w bieżącej pracy, ale również przyczyniają się do rozwoju kariery zawodowej, otwierając nowe możliwości awansu i odpowiedzialności.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest motywacja i jak działa?
 • Fakty i mity o motywowaniu 
 • Dlaczego ludziom się nie chce?
 • Jak skutecznie angażować w działanie?
 • Podstawowe teorie motywacji, które warto znać
 • Motywacja a członkowie zespołu – podejście indywidualne
 • Motywacja a wyznaczanie celów
 • Motywowanie a różnorodność: generacje
 • Motywowanie a różnorodność: osobowość
 • Analiza case studies
 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych       
 • Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego                             
 • Motywatory i demotywatory – jak je wykorzystać w zarządzaniu
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – czym się różnią?
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Budowanie odpowiedzialności pracownika za powierzone zadania                              
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji  i zaangażowania  
 • Jak komunikować, by motywować?
 • Jak wzmacniać, to co w pracowniku najlepsze
 • Kierownik – jak zachować automotywację do działania
 • Warsztat: ćwiczenia z doboru narzędzi i sposobów motywowania  

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.