Well-being w praktyce

Uczestnik szkolenia “Well-being w praktyce” zyska kompleksową wiedzę na temat technik poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego w miejscu pracy. Nauczy się, jak efektywnie zarządzać stresem i budować pozytywne relacje zespołowe, co przyczyni się do lepszego samopoczucia i większej produktywności.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Well-being w praktyce

Grupa docelowa szkolenia “Well-being w praktyce” obejmuje szerokie spektrum pracowników na różnych poziomach organizacji, od pracowników liniowych po kadry zarządzające. Szczególnie skierowane jest do osób, które chcą poprawić swoje samopoczucie i efektywność w pracy poprzez lepsze zarządzanie stresem i rozwijanie zdrowych nawyków. Szkolenie to jest także wartościowe dla liderów zespołów, którzy pragną promować pozytywną kulturę pracy i well-being w swoich zespołach, co przekłada się na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników.

Idea szkolenia “Well-being w praktyce” zakłada, że zadowolenie i dobrostan pracowników są kluczowe dla efektywności organizacji. Szkolenie to ma na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi i technik, które pomogą im w budowaniu odporności psychicznej, zarządzaniu stresem i promowaniu zdrowego stylu życia zarówno w pracy, jak i poza nią. Przez skupienie się na praktycznych aspektach well-being, program szkoleniowy ma za zadanie wspierać uczestników w osiąganiu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co przyczynia się do budowania pozytywnego środowiska pracy, zwiększenia produktywności oraz poprawy ogólnego zadowolenia z życia.

zapisz się na szkolenie już teraz

Well-being w praktyce – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaufania między pracownikami a zarządem – Szkolenie sprzyja otwartej komunikacji i zrozumieniu, co buduje silniejsze relacje i wzajemne zaufanie. Pracownicy czują, że ich dobrostan jest ważny dla organizacji, co z kolei wzmacnia ich lojalność i zaangażowanie.
 • Poprawa współpracy zespołowej – Uczestnicy uczą się, jak efektywnie współpracować, doceniając różnorodność i potencjał każdego członka zespołu. To prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów i innowacyjności w projektach.
 • Stworzenie zdrowszego środowiska pracy – Promowanie well-being wpływa na całe środowisko pracy, czyniąc je bardziej pozytywnym i zdrowym. To z kolei przyciąga nowych pracowników i zachęca obecnych do dalszego rozwoju i pozostania w firmie.
 • Zmniejszenie konfliktów w miejscu pracy – Lepsze zarządzanie stresem i zrozumienie potrzeb innych pomaga w redukcji napięć i konfliktów między pracownikami, co prowadzi do harmonijnego środowiska pracy.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej – Pracownicy, którzy są dobrze zorientowani w praktykach well-being, są lepiej przygotowani do adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym. Organizacja staje się bardziej odporna na zmiany zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa produktywności i efektywności pracowników – Szkolenie skupia się na technikach zarządzania stresem i promuje zdrowy styl życia, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność pracy. Pracownicy, którzy czują się dobrze zarówno psychicznie, jak i fizycznie, są bardziej skoncentrowani i produktywni.
 • Zmniejszenie absencji chorobowej – Poprzez promowanie well-being i zdrowego stylu życia, organizacje mogą obserwować zmniejszenie liczby dni chorobowych. Zdrowsi pracownicy są mniej narażeni na częste choroby, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów związanych z absencją.
 • Wzmocnienie pozytywnej kultury organizacyjnej – Szkolenie pomaga w budowaniu świadomości na temat znaczenia dobrostanu i wspiera tworzenie pozytywnego środowiska pracy, gdzie pracownicy czują się doceniani i zmotywowani. To z kolei przyczynia się do poprawy morale i lojalności pracowników.
 • Przyciąganie i zatrzymywanie talentów – Firmy, które inwestują w well-being swoich pracowników, są postrzegane jako bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Takie podejście może przyciągnąć wykwalifikowanych kandydatów i zwiększyć retencję obecnych pracowników, co jest kluczowe w utrzymaniu konkurencyjności na rynku.
 • Poprawa zdolności zarządczych i liderstwa – Szkolenie oferuje narzędzia nie tylko dla pracowników liniowych, ale również dla kadry zarządzającej, pomagając liderom w efektywnym zarządzaniu zespołem oraz promowaniu zdrowych nawyków pracy wśród podwładnych. Liderzy, którzy są świadomi znaczenia well-being, potrafią lepiej motywować i inspirować swoje zespoły.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zarządzanie stresem – Uczestnicy nauczą się technik i metod efektywnego radzenia sobie ze stresem, co pozwoli im na utrzymanie spokoju i zwiększenie efektywności w trudnych sytuacjach zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.
 • Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego – Szkolenie zapewnia narzędzia do promowania zdrowego stylu życia, co bezpośrednio wpływa na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego. Pracownicy mogą nauczyć się, jak zintegrować aktywność fizyczną i zdrowe nawyki żywieniowe ze swoim codziennym życiem.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Poprzez poprawę dobrostanu i umiejętności zarządzania stresem, pracownicy mogą poczuć większą satysfakcję i zaangażowanie w swoją pracę, co przekłada się na lepsze wyniki i poczucie spełnienia.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – Szkolenie kładzie nacisk na budowanie pozytywnych relacji w miejscu pracy, co pomaga w rozwoju umiejętności komunikacyjnych i współpracy z innymi. To z kolei może prowadzić do lepszego zrozumienia i wsparcia między kolegami.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – Pracownicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym oraz nauczą się, jak efektywnie zarządzać swoim czasem i zasobami, aby maksymalizować satysfakcję z obu sfer życia.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Metodologia MBTI ®
 • Zdiagnozowanie własnego typu osobowości
 • Poszczególne preferencje MBTI®, a potrzeby związane z ładowaniem energii, budowaniem równowagi emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem
 • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania własną efektywnością i well-beingiem w oparciu o MBTI®
 • Jak skutecznie komunikować się oraz budować pozytywne relacje w pracy oraz w życiu prywatnym
 • Jak zarządzać własnym potencjałem w oparciu o MBTI®
 • Dystres i eustres – siła mobilizująca i siła wypalająca.
 • Trzy fazy stresu, czyli kiedy zacząć działania profilaktyczne?
 • Architektura emocjonalna mózgu.
 • Reakcja Twojego organizmu.
 • Stres w pracy i w domu, czyli jak postępować w trudnych sytuacjach?
 • Reakcje na nadmiar stresu i emocji poszczególnych typów osobowości
 • Samospełniające się proroctwo i jego wpływ na nasze emocje, myśli i działania.
 • Jak oddzielać pracę od domu – czyli jak nie przenosić napięć, stresu i emocji?
 • Koło życia, czyli dążenie do równowagi w życiu.
 • Well-being fizyczny – w zdrowym ciele, zdrowy duch
  • Aktywność fizyczna i zdrowie: Jak regularna aktywność wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.
  • Zdrowe odżywianie siłą napędową organizmu.
  • Znaczenie snu i odpoczynku: Jak higiena snu wpływa na wydajność i samopoczucie.
  • Jak budować zdrowe nawyki odpoczywania?
  • Jakie są metody odpoczynku m.in. dla umysłu, ciała, relacji?
  • Organizacja dnia w pracy, biologiczne rytmy wydajności: dlaczego pora dnia ma znaczenie dla produktywności?
  • Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację.
 • Well-being psychologiczny – odporność i siła psychiczna w praktyce
  • Czym są schematy myślowe i jak wpływają na naszą odporność psychiczną?
  • Jaka jest rola nawyków i rutyn w naszym życiu?
  • Nastawienie i zaangażowanie: muszę czy chcę?
  • Jaki wpływ mają nawyki na Twój stan emocjonalny?
  • Jak planować swoje działania, tak aby zmienić je w nawyki wspierające odporność psychiczną?
  • Jak zmieniać pożądane w budowaniu odporności psychicznej zachowania w rutynowe reakcje?
  • Dusza/Wartości/Cele/Marzenia – coachingowe techniki zarządzania stresem i emocjami.
 • Well-being relacyjny – znaczenie więzi międzyludzkich w kształtowaniu dobrostanu
  • Poczucie sensu przynależności do zespołu, firmy – nadawanie wartości.
  • Diagnoza wsparcia społecznego.
  • Umiejętność empatycznego słuchania i porozumiewania się, budującego więzi i zaufanie między ludźmi.
  • Praktyka wdzięczności i doceniania relacji międzyludzkich wspierających nasze dobre samopoczucie i well-being.
 • Techniki budowania odporności psychicznej i fizycznej
  • Czym jest mindfulness i jak trenować uważność – poznaj skuteczny sposób na przeciwdziałanie skutkom funkcjonowania w chronicznym stresie.
  • Techniki oddechowe – jak pracować oddechem, by skutecznie regulować własną reakcję stresową.
  • Techniki relaksacyjne – sposób na rozluźnienie po ciężkim dniu i redukcję napięcia mięśni w reakcji na stres: trening Jacobsona, trening autogenny Schultza.
  • Neuropsychologia w praktyce, czyli jak zmienić negatywne nastawienie mózgu i mieć więcej energii do działania? – trening pozytywnego myślenia wg Ricka Hansona.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.