Well-being zawodowy i osobisty

Uczestnik szkolenia zyska poprawę swojego well-being (stanu zdrowia) zarówno zawodowego, jak i osobistego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będzie lepiej radził sobie w pracy, co przełoży się na większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków oraz możliwość awansu zawodowego.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Well-being zawodowy i osobisty

Grupa docelowa szkolenia “Well-being zawodowy i osobisty” może obejmować pracowników różnych branż oraz poziomów doświadczenia zawodowego. Szkolenie może być skierowane zarówno do pracowników na początku swojej kariery, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zwiększać swoje szanse na awans, jak i do osób bardziej doświadczonych, które chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe i zwiększyć swoje well-being w pracy. Grupa docelowa może również obejmować menedżerów i liderów, którzy chcą poprawić zarządzanie zespołem oraz kreować bardziej sprzyjające środowisko pracy. W zależności od celów szkolenia, grupa docelowa może być dostosowana do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Idea szkolenia: “Well-being zawodowy i osobisty” koncentruje się na holistycznym podejściu do zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Jest to program, który łączy w sobie aspekty zawodowe i prywatne życia, mając na celu nie tylko poprawę wydajności i satysfakcji w pracy, ale także podniesienie jakości życia osobistego.

W ramach szkolenia uczestnicy mogą nauczyć się, jak lepiej zarządzać swoim czasem i obowiązkami, co przekłada się na mniejsze poczucie przeciążenia i stresu. Jednocześnie szkolenie może oferować narzędzia do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy, co wpływa na lepsze środowisko pracy i zwiększenie efektywności zespołowej.

W aspekcie osobistym, szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności osobistych, takich jak samoświadomość, zarządzanie emocjami, czy budowanie odporności psychicznej. Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie ze stresem i jak pielęgnować dobre samopoczucie psychiczne, co jest kluczowe dla zachowania zdrowia i energii życiowej.

wyślij zapytanie

Well-being zawodowy i osobisty – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa wydajności i efektywności: Kiedy pracownicy czują się dobrze zarówno psychicznie, jak i fizycznie, są bardziej produktywni i efektywni. To przekłada się na lepsze wyniki dla organizacji.
 • Zmniejszenie absencji i fluktuacji pracowników: Dobrostan pracowników wpływa na obniżenie liczby dni chorobowych i zmniejsza rotację personelu, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla stabilności organizacji.
 • Lepsza atmosfera pracy: Szkolenie pomaga budować pozytywne relacje w miejscu pracy, co prowadzi do lepszego środowiska pracy, wzajemnego wsparcia i zrozumienia. To korzysta zarówno pracownikom, jak i całej organizacji.
 • Wzmocnienie marki pracodawcy i lojalności pracowników: Organizacje dbające o well-being pracowników są postrzegane jako atrakcyjne miejsca pracy. To przyciąga nowe talenty i zwiększa lojalność obecnych pracowników.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności: Dobrostan pracowników sprzyja twórczemu myśleniu i innowacyjnym podejściom, co może prowadzić do nowych rozwiązań i pomysłów na rzecz organizacji.
 • Poprawa jakości życia pracowników: Szkolenie przyczynia się do lepszego zarządzania stresem i ogólnego samopoczucia, co bezpośrednio wpływa na jakość życia pracowników, zarówno w pracy, jak i poza nią.
 • Budowanie zespołu i współpracy: Działania związane z well-being często obejmują elementy team-buildingowe, które wzmacniają współpracę i poczucie przynależności do organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności pracowników: Pracownicy, którzy czują się dobrze zarówno fizycznie, jak i psychicznie, są bardziej efektywni. Szkolenie to pomaga w rozwoju umiejętności zarządzania stresem i czasem, co bezpośrednio przekłada się na wyższą produktywność.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy: Programy wellbeingowe przyczyniają się do budowania pozytywnych relacji między pracownikami, co z kolei prowadzi do lepszego środowiska pracy. Pracownicy czują się bardziej zintegrowani i zmotywowani do współpracy.
 • Obniżenie absencji chorobowej: Edukacja na temat zdrowia fizycznego i psychicznego może pomóc pracownikom w lepszym dbaniu o siebie, co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę dni chorobowych.
 • Zatrzymywanie talentów: Organizacje, które inwestują w dobrostan swoich pracowników, często cieszą się większym zaangażowaniem i lojalnością ze strony swojej załogi. To z kolei pomaga w zatrzymywaniu wartościowych pracowników w firmie.
 • Wzmocnienie marki pracodawcy: Firmy, które dbają o wellbeing swoich pracowników, są postrzegane jako bardziej atrakcyjne przez potencjalnych kandydatów. To przyciąga nowe talenty i buduje pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy.
 • Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego: Szkolenie to pomaga pracownikom w rozpoznawaniu i radzeniu sobie ze stresem, co może zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 • Zwiększenie kreatywności i innowacyjności: Dobrze czujący się pracownicy często są bardziej kreatywni i otwarci na nowe pomysły, co może prowadzić do innowacji w firmie.

Korzyści dla pracowników

 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego: Pracownicy uczą się, jak lepiej zarządzać stresem, co przekłada się na mniejsze ryzyko problemów zdrowotnych związanych ze stresem, takich jak nadciśnienie czy problemy z sercem.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Szkolenie uczy, jak efektywnie dzielić czas między pracę a życie osobiste, co jest kluczowe dla utrzymania dobrego samopoczucia.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Poprzez budowanie pozytywnych relacji w miejscu pracy i lepsze zarządzanie obowiązkami, pracownicy mogą doświadczać większej satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.
 • Rozwój umiejętności osobistych: Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności takich jak samoświadomość, zarządzanie emocjami, co przyczynia się do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie: Pracownicy uczą się, jak doceniać swoje osiągnięcia i umiejętności, co przekłada się na lepsze samopoczucie i większą pewność siebie.
 • Rozwój kompetencji społecznych: Szkolenie może pomóc w nauce budowania zdrowych relacji zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym.
 • Poprawa ogólnej jakości życia: Nauka zarządzania czasem, relaksacji i dbałości o zdrowie fizyczne przyczynia się do lepszego ogólnego samopoczucia i jakości życia.
 • Zwiększenie odporności na stres: Pracownicy uczą się technik radzenia sobie ze stresem, co pomaga im w lepszym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Widzę siebie, czuję siebie. Rozpoznawanie potrzeb i emocji.
 • Radzenie sobie. Przydatne techniki.
 • Sztuka odpoczywania.
 • Otrzymywanie i udzielanie wsparcia.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Aktywność fizyczna i zdrowie: Jak regularna aktywność wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Zdrowe odżywianie w pracy: Warsztaty z dietetykiem, nauka o zbilansowanym żywieniu.
 • Znaczenie snu i odpoczynku: Jak higiena snu wpływa na wydajność i samopoczucie.
 • Praktyczne ćwiczenia: Joga, stretching lub inne formy aktywności dostosowane do możliwości uczestników.
 • Cel zawodowy i osobisty: Definiowanie i osiąganie celów, techniki planowania i realizacji.
 • Budowanie pewności siebie: Warsztaty z asertywności i samoakceptacji.
 • Rozwój kompetencji miękkich: Komunikacja, praca zespołowa, zarządzanie konfliktami.
 • Zarządzanie emocjami: Techniki rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
 • Mindfulness i medytacja: Wprowadzenie do praktyk uważności i ich korzyści.
 • Warsztaty z psychologiem: Rozumienie mechanizmów stresu, lęku i ich wpływu na życie zawodowe.
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: Nauka odporności i adaptacji do zmian.
 • Team-building: Ćwiczenia i gry zespołowe promujące współpracę i wzajemne zaufanie.
 • Komunikacja w zespole: Techniki efektywnej komunikacji i budowania pozytywnych relacji w pracy.
 • Rozwiązywanie problemów zespołowych: Warsztaty z zakresu kreatywnego myślenia i wspólnego rozwiązywania problemów.
 • Spotkania integracyjne: Organizacja eventów mających na celu zbliżenie pracowników i lepsze poznanie się.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Autorskie gry szkoleniowe

Gry stworzone na bazie doświadczenia szkoleniowego. Stwarzają kontekst do podejmowania decyzji, śledzenia  skutków obranych działań. Stymulują do ćwiczenia umiejętności oraz podejmowania autorefleksji.

2

Drama

Często nazywana dramą edukacyjną lub teatrem edukacyjnym. Polega na wykorzystaniu elementów teatru do celów edukacyjnych i szkoleniowych. Zachęca uczestników do aktywnego udziału, interakcji i eksperymentowania w kontekście określonych sytuacji, problemów lub scenariuszy.

3

Mini-wykład

Metoda opierająca się na przekazywaniu wiedzy oraz informacji teoretycznych przez trenera. Zwykle stosowana po wprowadzeniu ćwiczeń umożliwiających wejście w doświadczenie.

4

Dyskusje

Stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między uczestnikami szkolenia.

Trenerzy

Arkadiusz Pawlik

Absolwent Zarządzania i Inżynierii produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista w dziedzinie gamifikacji szkoleniowej. Posiada bogate doświadczenie w kreowaniu interaktywnych i zaangażowanych środowisk edukacyjnych, które stymulują aktywne uczenie się i rozwój. Od ponad 8 lat tworzy dynamiczne i interaktywne rozwiązania dla różnorodnych grup i organizacji. Z sukcesem realizował projekty krajowe, jak i międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, w tym szkolenia zagraniczne. Współpracował między innymi z: AGH, WBP w Krakowie, Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta. Jako trener, w praktyce stosuje psychologię uczenia się, a także elastycznie dostosowuje treści szkoleniowe do różnych grup odbiorców. Jego umiejętność skutecznej komunikacji oraz zdolność do motywowania i inspiracji uczestników są kluczowymi elementami wdrażanej metody pracy. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu, sprawia, że każde szkolenie jest nie tylko pouczające, ale także ekscytujące i inspirujące dla uczestników. Współpracuje z firmą beGame, gdzie tworzy narzędzia edukacyjne oraz szkoli w obszarze komunikacji, wellbeingu i innowacyjności.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.