Wprowadzenie do generatywnej sztucznej inteligencji i projektowanie własnych AI-asystentów

Uczestnik szkolenia “Wprowadzenie do generatywnej sztucznej inteligencji i projektowanie własnych AI-asystentów” zdobędzie cenne wiedzę na temat podstaw generatywnych modeli AI, takich jak GPT-4. Pozna różne zastosowania tych technologii, w tym tworzenie tekstów, grafiki i rozwiązania problemów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Wprowadzenie do generatywnej sztucznej inteligencji i projektowanie własnych AI-asystentów

Grupa docelowa: Szkolenie “Wprowadzenie do generatywnej sztucznej inteligencji i projektowanie własnych AI-asystentów” skierowane jest m.in. do menedżerów projektów i pracowników działów technicznych, specjalistów ds. komunikacji i PR, pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry zarządzającej odpowiedzialnej za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju i wdrażania nowych technologii w organizacji.

Idea szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom solidnego fundamentu dotyczącego generatywnej sztucznej inteligencji oraz praktycznego wykorzystania narzędzia, jakim jest ChatGPT. Szkolenie ma za zadanie wyjaśnić uczestnikom, jak technologia ta została rozwinięta, jakie są jej główne zastosowania, oraz jak może być wykorzystywana w działaniach operacyjnych i strategicznych organizacji.

Kluczowym aspektem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełniejszego zrozumienia i wykorzystania ChatGPT w praktyce. Szkolenie stanowi wstęp do bardziej zaawansowanych warsztatów, które będą obejmować tworzenie efektywnych promptów, projektowanie własnych asystentów AI, oraz zastosowania ChatGPT w realnych scenariuszach biznesowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych koncepcji i technologii stojących za sztuczną inteligencją i jej generatywnymi modelami, zrozumieją, jak ChatGPT interpretuje i generuje język, oraz jakie są potencjalne korzyści i wyzwania związane z jego użyciem. Szkolenie zapewni także podstawy do zrozumienia, jak można dostosować i optymalizować ChatGPT do konkretnych potrzeb biznesowych.

Szkolenie to jest szczególnie przydatne dla tych, którzy chcą wykorzystać ChatGPT w swojej pracy lub projektach, ale nie mają jeszcze głębokiej wiedzy na temat możliwości, jakie oferuje ta technologia. Jest to doskonały punkt startowy dla pracowników, którzy na co dzień pracują przy komputerze, menedżerów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem w zakresie nowych technologii.

zapisz się na szkolenie już teraz

Wprowadzenie do generatywnej sztucznej inteligencji i projektowanie własnych AI-asystentów- korzyści ze szkolenia

 • Lepsza współpraca: zrozumienie technologii AI oraz jej możliwości może poprawić współpracę między różnymi działami oraz zainspirować do znalezienia rozwiązań aktualnych problemów/wyzwań operacyjnych.
 • Lepsze zarządzanie zasobami: efektywne wykorzystanie AI może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami, optymalizując czas i koszty działań operacyjnych.
 • Wzrost świadomości technologicznej: szkolenie podnosi ogólną świadomość technologiczną w firmie, co jest kluczowe w świecie ciągłych innowacji.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywność operacyjna: dzięki szkoleniu i warsztatom z prompt engineeringu oraz średniozaawansowanego wykorzystania ChatGPT, pracownicy zdobędą umiejętności pozwalające na optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej.
 • Konkurencyjność: wykorzystanie nowoczesnych technologii i implementacja ich do procesów organizacyjnych i pracy operacyjnej zwiększy konkurencyjność firmy na rynku.
 • Innowacja: szkolenie stymuluje innowacyjne myślenie, które może przekładać się na nowe pomysły i projekty w firmie. Warsztaty praktyczne z projektowania własnych GPTs jako asystentów biznesowych zainspirują do innowacyjnego myślenia i generowania nowych pomysłów, co może prowadzić do rozwoju nowych produktów lub usług.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: zdobycie umiejętności w zakresie średniozaawansowanego wykorzystania ChatGPT w biznesie, co poszerzy ich kompetencje zawodowe i zwiększy ich wartość na rynku pracy poprzez nabycie kompetencji przyszłości.
 • Innowacyjność: poznanie nowych narzędzi AI oraz nabyte kompetencje w zakresie prompt engineeringu pozwolą na innowacyjne podejście do codziennych zadań i projektów.
 • Przygotowanie do przyszłości: Zdobycie wiedzy na temat szybko rozwijającej się technologii przygotowuje do przyszłych wyzwań zawodowych.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawy i ewolucja generatywnej sztucznej inteligencji
 • Large Language Models (LLM) jako kluczowa technologia AI dla biznesu
 • Przykłady zastosowania GenAI w biznesie
 • Architektura i działanie LLM, istota dobrej jakości danych oraz aktualne ograniczenia
 • Prompt engineering – dobre praktyki komunikacji z AI i “delegowania” jej zadań
 • Przykłady praktycznego zastosowania ChatGPT i jego ograniczeń
 • Omówienie głównych funkcjonalności ChatGPT: pamięć kontekstowa, obsługa wielu języków, filtry, pluginy, ADA, GPTs, generowanie i analiza obrazów.
 • ChatGPT jako wersja demo technologii OpenAI – omówienie szerszych możliwości API
 • Zakończenie i sesja Q&A
 • Wprowadzenie do prompt engineeringu: Definicja, historia i podstawowe koncepcje.
 • Analiza przypadków: Studia przypadków pokazujące efektywne wykorzystanie prompt engineeringu w różnych scenariuszach.
 • Warsztaty: Projektowanie i testowanie własnych promptów.
 • Techniki tworzenia promptów: Nauka formułowania pytań i poleceń dla ChatGPT.
 • Sesje praktyczne: Interaktywne ćwiczenia z tworzenia promptów.
 • Ocena i feedback: Analiza i omówienie przykładowych promptów uczestników.
 • Projektowanie dialogów: Nauka tworzenia płynnych i naturalnych rozmów z ChatGPT.
 • Wykorzystanie ChatGPT w edukacji i biznesie: Praktyczne zastosowania i case studies.
 • Sesje Q&A: Rozwiązywanie problemów i odpowiedzi na pytania uczestników.
 • ChatGPT w analizie danych: Przykłady wykorzystania w przetwarzaniu i analizie danych.
 • Automatyzacja zadań biznesowych: Studia przypadków i praktyczne zastosowania.
 • Wsparcie klienta z ChatGPT: Opracowanie strategii i technik efektywnego wsparcia.
 • Podstawy projektowania asystentów GPT dla biznesu: strategie i narzędzia.
 • Warsztaty projektowe: Tworzenie i implementacja własnych asystentów GPT.
 • Analiza wyników i optymalizacja: Techniki oceny i doskonalenia projektów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Interaktywny wykład

Wykład będzie obejmować przekazywanie wiedzy w formie prezentacji multimedialnej za pośrednictwem platformy do webinarów. Ten sposób pozwala na efektywne przedstawienie teoretycznych podstaw generatywnej sztucznej inteligencji i ChatGPT z przestrzenią do interakcji z uczestnikami.

2

Prezentacja przypadków użycia

Prezentacje będą zawierać konkretne przykłady użycia ChatGPT w różnych zadaniach. Pozwoli to uczestnikom lepiej zrozumieć praktyczne zastosowania narzędzia.

3

Case studies

Omówienie szczegółowych case studies pozwoli uczestnikom na analizę rzeczywistych scenariuszy zastosowania ChatGPT, a także na zrozumienie potencjalnych korzyści i wyzwań.

4

Sesja Q&A

W trakcie i na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, co pozwoli na głębsze zrozumienie tematu i rozwianie ewentualnych wątpliwości.

5

Praca w zespołach projektowych

Uczestnicy będą dzieleni na mniejsze grupy, aby wspólnie pracować nad konkretnymi projektami. Ta metoda sprzyja rozwojowi umiejętności pracy zespołowej, wymianie pomysłów i strategii, a także wzmacnia zdolności komunikacyjne i organizacyjne.

6

Tworzenie i prezentacja własnych projektów

Na zakończenie warsztatów, uczestnicy będą prezentować projekty, nad którymi pracowali. To pozwala na rozwijanie umiejętności prezentacyjnych, krytycznego myślenia oraz otrzymywanie konstruktywnego feedbacku od prowadzących i innych uczestników warsztatów.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.