Współpraca na wysokim poziomie

Uczestnik szkolenia zyska nową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy zespołowej, włącznie z technikami komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Ponadto, zdobędzie wgląd w strategie budowania pozytywnych relacji zawodowych, co przyczyni się do polepszenia wyników organizacji. Szkolenie pomoże uczestnikowi rozwijać się jako lider i skuteczny członek zespołu, co przyniesie korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Współpraca na wysokim poziomie

Grupa docelowa obejmuje profesjonalistów, menedżerów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności współpracy i komunikacji w środowisku zawodowym. Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w różnych branżach i poziomach hierarchii, które dążą do osiągnięcia lepszych wyników poprzez efektywną współpracę z innymi.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i wiedzy niezbędnych do budowania efektywnych relacji zawodowych, skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy i teamworku, co przyczynia się do poprawy wyników organizacji oraz wzrostu kompetencji zawodowych uczestników. Wartością dodaną jest również rozwijanie umiejętności przywództwa i zarządzania, co przekłada się na lepsze osiągnięcia zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym.

wyślij zapytanie

Współpraca na wysokim poziomie – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności zespołu: Poprawa umiejętności współpracy i komunikacji przekłada się na lepszą wydajność całego zespołu, co korzystnie wpływa na osiągane wyniki.
 • Zespół bardziej otwarty na innowacje: Lepsza współpraca i komunikacja sprzyjają wymianie pomysłów i innowacjom, co może pomóc organizacji w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Zwiększenie lojalności pracowników: Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez szkolenia może zwiększyć ich lojalność wobec organizacji, co może obniżyć koszty związane z rotacją kadry.
 • Kultura organizacyjna oparta na wartościach: Szkolenie może przyczynić się do budowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach takich jak współpraca, szacunek i profesjonalizm.
 • Lepsza komunikacja z klientami: Poprawa umiejętności komunikacji może przekładać się na lepsze relacje z klientami, co może zwiększyć ich satysfakcję i lojalność wobec firmy.
 • Zwiększenie zaufania wewnętrznego: Lepsza współpraca i komunikacja między pracownikami mogą przyczynić się do zwiększenia zaufania wewnątrz organizacji, co jest kluczowe dla efektywnej pracy.
 • Zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami: Pracownicy wyposażeni w umiejętności budowania pozytywnych relacji i rozwiązywania konfliktów są lepiej przygotowani do radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami w pracy.
 • Rozwój kadr kierowniczych: Szkolenie kierowniczych kadry może przyczynić się do lepszego zarządzania zespołami i organizacją jako całością.

Korzyści dla organizacji

 • Redukcja konfliktów: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności rozwiązywania konfliktów, co może zmniejszyć napięcia w zespołach i poprawić atmosferę pracy, co ma wpływ na obniżenie absencji i rotacji pracowników.
 • Wzrost komunikacji: Szkolenie kładzie duży nacisk na poprawę komunikacji między pracownikami, co może zwiększyć przejrzystość informacji i unikanie nieporozumień.
 • Lepsze zarządzanie zespołem: Jeśli liderzy biorą udział w szkoleniu, mogą zdobyć nowe umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników do osiągania celów.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników: Szkolenie dostarcza uczestnikom nowej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, co jest korzystne dla organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy czują, że organizacja inwestuje w ich rozwój i umiejętności, są bardziej zaangażowani w pracę i bardziej lojalni wobec firmy.
 • Poprawa wizerunku firmy: Organizacja, która inwestuje w rozwijanie umiejętności swoich pracowników, buduje pozytywny wizerunek jako miejsce pracy, gdzie dba się o rozwój zawodowy.
 • Konkurencyjność na rynku: Posiadanie zespołu, który dobrze współpracuje i posiada silne umiejętności interpersonalne, może pomóc organizacji w konkurowaniu na rynku i przyciąganiu nowych klientów.
 • Skuteczne zarządzanie zmianami: Pracownicy wyposażeni w umiejętności współpracy i komunikacji lepiej radzą sobie z procesami zmiany w organizacji, co może być kluczowe dla adaptacji do nowych wyzwań.
 • Wzrost rentowności: Poprawa efektywności, redukcja kosztów związanych z konfliktami i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich przekładają się na potencjalny wzrost rentowności organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Szkolenie dostarcza nowej wiedzy i umiejętności, co pomaga pracownikom rozwijać się zawodowo i podnosić swoje kompetencje.
 • Lepsza współpraca: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na zdobycie umiejętności budowania pozytywnych relacji i efektywnej współpracy z innymi pracownikami, co ułatwia pracę w zespole.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów: Szkolenie naucza skutecznych technik rozwiązywania konfliktów, co może pomóc pracownikom unikać niepotrzebnych sporów i napięć.
 • Podniesienie samooceny: Posiadanie nowych umiejętności i pewności siebie w pracy może zwiększyć samoocenę pracowników i ich poczucie własnej wartości.
 • Łatwiejsze awansowanie: Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności może zwiększyć szanse na awans lub zdobycie bardziej odpowiedzialnych stanowisk w organizacji.
 • Poprawa komunikacji: Szkolenie pomaga w rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji, co może pomóc pracownikom lepiej przekazywać swoje pomysły i opinie.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Lepsza współpraca, rozwiązywanie konfliktów i możliwość rozwoju zawodowego mogą przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy.
 • Rola lidera: Jeśli pracownik aspiruje do roli lidera, szkolenie może dostarczyć mu niezbędnych umiejętności przywódczych, takich jak zarządzanie zespołem czy motywowanie współpracowników.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Moja mapa Świata – ćwiczenie scenariuszowe
  • Wprowadzenie do ćwiczenia
  • Praca indywidualna + wieszanie prac
  • Oglądamy prace a trener robi podsumowanie wskazując na różnice
   i uzupełnianie się obrazów. Zatem dopiero współpraca daje pełny obraz rzeczywistości
 • Korzyści / zagrożenia dla firmy i pracowników wynikające z jakości współpracy – uczestnicy wypracowują w grupach kluczowe korzyści
  i zagrożenia

  • Wprowadzenie do ćwiczenia + podział na grupy
  • Praca indywidualna
  • Praca w grupach (10 min)
  • Omawianie na flipie
  • Podsumowanie trenera
 • Zasady efektywnej współpracy – każdy uczestnik zapisuje na karteczce Post-It jedną swoją zasadę efektywnej współpracy. Tworzymy bank praktycznych zasad
  • Wprowadzenie do ćwiczenia
  • Praca indywidualna
  • Omawianie na flipie
 • Jak komunikować się z różnymi ludźmi – na podstawie typologii osobowości MBTI
 • Poznaj swój styl zarządzania zadaniami – Gra symulacyjna „Twój czas” – wcielenie się uczestników w rolę pracowników firmy remontowo-budowlanej, organizacja czasu pracy i zadań, efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów czasowych i energetycznych
  • Wprowadzenie do gry symulacyjnej + podział na zespoły
  • Rozgrywka
  • Omawianie wyników gry
  • Autodiagnoza preferowanego stylu zarządzania czasem
  • Podsumowanie trenera
 • Planowanie, wyznaczanie priorytetów na podstawie Matrycy Eisenhowera
  • Praca w grupach
  • Omawianie przy flipie
  • Podsumowanie trenera
 • Jak rozwijać efektywność osobistą – kluczowe metody i narzędzia zwiększające efektywność organizacji czasu pracy (20 min)
  • Ćwiczenie w grupach
  • Omawianie wyników ćwiczenia
  • Mini-wykład trenera

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków z życia zawodowego pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć konkretne sytuacje i wypracować strategie ich rozwiązywania.

2

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy mogą brać udział w różnych ćwiczeniach praktycznych, które pozwalają im w praktyce stosować nowe umiejętności, na przykład poprzez symulacje sytuacji zawodowych.

3

Dyskusje grupowe

Organizowanie dyskusji na temat różnych aspektów współpracy, komunikacji i zarządzania konfliktami może pomóc uczestnikom w rozwijaniu krytycznego myślenia i umiejętności argumentacji.

4

Gry i zabawy edukacyjne

Wykorzystanie gier i zabaw może być atrakcyjnym sposobem na naukę współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów w grupie.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.