Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

Uczestnik zyska wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania procesami migracyjnymi wewnątrz organizacji. Będzie potrafił planować, koordynować i monitorować procesy związane z przenoszeniem pracowników na różne stanowiska w ramach organizacji. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie skutecznie wykorzystać procesy migracyjne do rozwoju kadry, utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencji i efektywności pracy w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR, menedżerów, kierowników oraz kadry zarządzającej odpowiedzialnej za rekrutację, selekcję i integrację pracowników migracyjnych w organizacji. Program jest również przydatny dla osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością kulturową w firmach.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego wykorzystania procesów migracyjnych wewnątrzorganizacyjnej polityce HR. Główne założenia szkolenia obejmują:

 • Zrozumienie korzyści płynących z wykorzystania procesów migracyjnych: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pozytywnego wpływu migracji na organizację, takich jak zwiększenie różnorodności, poszerzenie rynku pracy oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników migracyjnych: Szkolenie skupi się na różnych metodach i narzędziach, które mogą być stosowane w procesie rekrutacji i selekcji pracowników migracyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować odpowiednich kandydatów, oceniać ich kwalifikacje i dopasować ich do wymagań stanowiska.
 • Integracja pracowników migracyjnych: Program szkoleniowy skieruje uwagę na strategie i praktyki, które wspomagają skuteczną integrację pracowników migracyjnych w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia przyjaznego środowiska pracy, wsparcia organizacyjnego i językowego oraz budowania pozytywnych relacji międzykulturowych.
 • Zapobieganie dyskryminacji i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy: Uczestnicy dowiedzą się, jak eliminować dyskryminację i tworzyć pozytywną atmosferę pracy dla pracowników migracyjnych. Będą zapoznani z zasadami równego traktowania, procedurami antydyskryminacyjnymi i sposobami radzenia sobie z ewentualnymi konfliktami.
wyślij zapytanie

Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zrozumienia i wiedzy o różnych kulturach: Przyjęcie pracowników migracyjnych umożliwia organizacji i jej pracownikom zdobycie głębszego zrozumienia różnych kultur, tradycji i perspektyw. To z kolei sprzyja tworzeniu otwartości na różnorodność, promuje wzajemne uczenie się i rozwija globalne kompetencje pracowników.
 • Rozszerzenie rynków docelowych: Posiadanie pracowników migracyjnych, którzy mają wiedzę i doświadczenie z różnych rynków, umożliwia organizacji dotarcie do nowych rynków docelowych. Dzięki temu organizacja może zwiększyć swoją obecność na międzynarodowym rynku i zdobyć przewagę konkurencyjną.
 • Wzrost mobilności wewnątrz organizacji: Pracownicy migracyjni często posiadają elastyczność i gotowość do pracy w różnych lokalizacjach. To umożliwia organizacji większą elastyczność w zakresie przenoszenia pracowników na inne stanowiska w różnych lokalizacjach, co z kolei sprzyja rozwojowi ich kariery wewnętrznej.
 • Wzajemne wsparcie i tworzenie więzi międzykulturowych: Integracja pracowników migracyjnych w organizacji stwarza możliwość budowania więzi międzykulturowych i wzajemnego wsparcia. Organizacja może stać się miejscem, w którym różne grupy pracowników łączą siły, wspierają się nawzajem i uczą się od siebie.

Korzyści dla organizacji

 • Poszerzenie puli talentów: Wykorzystanie procesów migracyjnych umożliwia organizacji dostęp do szerszego kręgu wykwalifikowanych pracowników. Szkolenie pomoże uczestnikom w identyfikacji i rekrutacji najlepszych kandydatów spośród pracowników migracyjnych, co przyczyni się do wzbogacenia zespołu o wysoko wykwalifikowane osoby.
 • Zwiększenie różnorodności: Przyjęcie i integracja pracowników migracyjnych wpływa na zwiększenie różnorodności w organizacji. Różnorodne zespoły mają większy potencjał do twórczego rozwiązywania problemów, innowacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Wzrost elastyczności i konkurencyjności: Pracownicy migracyjni często posiadają umiejętności, doświadczenie i wiedzę specyficzną dla swojego kraju pochodzenia. Wykorzystanie tych kompetencji może wpłynąć na zwiększenie elastyczności organizacji i poprawę konkurencyjności na rynku.
 • Udoskonalenie procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych: Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie różnych metod i narzędzi używanych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników migracyjnych. Skuteczne stosowanie tych metod przyspieszy i usprawni procesy rekrutacyjne, co przełoży się na oszczędność czasu i zasobów organizacji.
 • Kreowanie przyjaznego środowiska pracy: Szkolenie skupi się na tworzeniu przyjaznego środowiska pracy dla pracowników migracyjnych. Zadbanie o takie środowisko przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracowników, redukcji rotacji oraz poprawy ogólnego klimatu organizacyjnego.
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji: Angażowanie się w procesy migracyjne i tworzenie inkludującej kultury organizacyjnej może pozytywnie wpłynąć na wizerunek organizacji. Firmy, które są otwarte i przyjazne dla pracowników migracyjnych, mogą zdobyć pozytywną reputację jako pracodawcy, co przyciągnie utalentowanych pracowników z różnych środowisk.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Szkolenie dostarczy pracownikom migracyjnym wiedzy i umiejętności niezbędne do skutecznego funkcjonowania w organizacji. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności przyczyni się do ich rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji, co może przekładać się na lepsze perspektywy kariery.
 • Integracja i adaptacja: Program szkoleniowy skupi się na strategiach i praktykach, które pomogą pracownikom migracyjnym w procesie integracji w organizacji. Dzięki zdobytym narzędziom i wskazówkom będą w stanie szybko zaadaptować się do nowego środowiska pracy i nawiązać pozytywne relacje z innymi pracownikami.
 • Wspieranie rozwoju językowego: Program szkoleniowy może zawierać elementy wspierające rozwój językowy pracowników migracyjnych, zwłaszcza w kontekście języka używanego w miejscu pracy. Poprawa umiejętności językowych przyczyni się do skuteczniejszej komunikacji i lepszego zrozumienia zadań i instrukcji.
 • Eliminacja dyskryminacji i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy: Szkolenie zapewni pracownikom migracyjnym informacje na temat zasad równego traktowania, procedur antydyskryminacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z ewentualnymi konfliktami. Będą bardziej świadomi swoich praw i będą w stanie skutecznie reagować na przypadki dyskryminacji.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dostarczenie odpowiednich narzędzi i wiedzy związanej z procesami migracyjnymi w kontekście HR przyczyni się do zwiększenia pewności siebie pracowników migracyjnych. Będą bardziej świadomi swojej wartości i potencjału zawodowego, co przekłada się na większą pewność w podejmowaniu wyzwań i osiąganiu sukcesów zawodowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Trendy społeczno-gospodarcze i zjawiska kształtujące procesy migracyjne
 • Różne grupy migrantów i ich motywy podejmowania pracy w Polsce
 • Wyzwania polityki HR związane z procesami migracyjnymi
 • Aktualne regulacje prawne związane z zezwoleniami na pracę, legalizacją pobytu, uznawaniem kwalifikacji i dyplomów, itp.
 • Szczególne uwzględnienie osób z Ukrainy
 • Metody oceny potencjału, kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników z zagranicy
 • Dopasowywanie ofert pracy do kompetencji pracowników
 • Rozwiązania ukierunkowane na kształtowanie przyjaznego środowiska pracy dla osób z zagranicy
 • Adaptacja, integracja i efektywność pracy nowych pracowników migracyjnych
 • Organizacja wsparcia dla pracowników z zagranicy związana z ich pracą w Polsce
 • Eliminowanie barier językowych między pracownikami z różnych krajów
 • Współpraca z osobami z różnych krajów
 • Budowanie wizerunku firmy otwartej na współpracę z osobami z różnych krajów
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów związanych z różnicą stylów pracy migrantów z różnych krajów
 • Eliminowanie zagrożeń związanych z ewentualnymi nadużyciami względem pracowników z zagranicy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.