Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać

Uczestnik szkolenia “Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać” nauczy się rozpoznawać pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, co pozwoli na szybką reakcję i zapobieganie pogłębianiu się problemu. Zdobędzie również umiejętności zarządzania stresem oraz techniki relaksacyjne, które pomogą w utrzymaniu dobrej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać

Grupa docelowa “Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać” to przede wszystkim pracownicy i menedżerowie na różnych poziomach zarządzania, którzy są narażeni na wysoki poziom stresu w pracy oraz ci, którzy doświadczają pierwszych objawów przeciążenia zawodowego. Szczególnie wartościowe jest to szkolenie dla osób pracujących w branżach o wysokiej dynamice zmian i podwyższonym ryzyku wypalenia, takich jak IT, medycyna, edukacja czy sektor usług. Obejmuje także pracowników chcących nauczyć się, jak efektywnie zarządzać własnym czasem i energią, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu i poprawić jakość swojego życia zawodowego i prywatnego.

Idea szkolenia “Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać” opiera się na zapewnieniu uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do identyfikacji wczesnych objawów wypalenia zawodowego oraz skutecznego radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem w pracy. Szkolenie ma na celu budowanie świadomości o znaczeniu zdrowia psychicznego w kontekście zawodowym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Poprzez interaktywne metody nauki, jak warsztaty i case study, uczestnicy mają możliwość nauczenia się, jak stosować zdobyte umiejętności w praktyce, co przyczynia się do zwiększenia ich odporności psychicznej i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

zapisz się na szkolenie już teraz

Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać: korzyści ze szkolenia

 • Poprawa jakości pracy – Dzięki umiejętnościom zarządzania stresem i lepszemu balansowaniu życia zawodowego z prywatnym, prace wykonywane są z większą dokładnością i kreatywnością, co bezpośrednio wpływa na jakość rezultatów pracy.
 • Budowanie zespołu opartego na wzajemnym wsparciu – Szkolenie wspiera budowanie kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się częścią zespołu i są gotowi oferować sobie nawzajem wsparcie, co wzmacnia współpracę i efektywność pracy grupowej.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Nabyte umiejętności komunikacyjne i lepsze rozumienie potrzeb własnych oraz innych przyczyniają się do efektywniejszej wymiany informacji i mniejszej liczby nieporozumień w zespole.
 • Wzmocnienie odporności organizacji na kryzysy – Zespoły, w których pracownicy potrafią radzić sobie ze stresem i wspierają się nawzajem, są bardziej odporne na trudności i lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności i efektywności pracy – Pracownicy świadomi sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem są bardziej skoncentrowani i efektywni w swoich działaniach. Szkolenie pomaga w poprawie zarządzania czasem i energią, co przekłada się na lepsze wyniki pracy.
 • Obniżenie absencji chorobowej – Zapobieganie wypaleniu zawodowemu przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego pracowników, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby dni nieobecności w pracy z powodu chorób czy wyczerpania.
 • Wzrost zaangażowania pracowników – Szkolenie pokazuje pracownikom, że organizacja dba o ich dobrostan, co buduje ich lojalność i zwiększa motywację do pracy. Pracownicy czujący się docenieni i wspierani są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy – Świadomość i umiejętności zdobyte podczas szkolenia przyczyniają się do budowania lepszych relacji między pracownikami oraz tworzenia zdrowszego środowiska pracy. Redukcja stresu i konfliktów wpływa pozytywnie na klimat w zespole.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników – Zwiększając zadowolenie z pracy i dbając o zdrowie psychiczne pracowników, organizacja może skutecznie obniżyć wskaźnik ich odejść. Długoterminowo, to przekłada się na oszczędności związane z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników.
 • Budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy – Inwestycja w rozwój i zdrowie pracowników jest także sygnałem dla zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, że firma jest odpowiedzialna społecznie i dba o dobrostan swojego zespołu, co może przyciągnąć talent i budować pozytywną markę pracodawcy.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zarządzanie stresem – Pracownicy nauczą się technik i metod efektywnego radzenia sobie ze stresem, co przyczyni się do zmniejszenia napięcia i poprawy samopoczucia w pracy oraz w życiu prywatnym.
 • Zwiększenie świadomości własnych potrzeb – Szkolenie pomaga w zrozumieniu własnych ograniczeń i potrzeb, co pozwala na lepsze zarządzanie własnymi zasobami energetycznymi i czasem, a także na unikanie sytuacji przeciążenia.
 • Umiejętność wczesnego rozpoznawania objawów wypalenia zawodowego – Dzięki szkoleniu pracownicy będą potrafili szybciej identyfikować sygnały ostrzegawcze wypalenia, co umożliwi im wczesne reagowanie i zapobieganie pogłębianiu się problemu.
 • Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – Nabyte umiejętności pozwolą na lepsze balansowanie obowiązków zawodowych i osobistych, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji życiowej.
 • Rozwój umiejętności osobistych – Szkolenie kładzie nacisk na rozwój takich umiejętności, jak asertywność, komunikacja interpersonalna czy radzenie sobie z konfliktami, co jest przydatne zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.
 • Zwiększenie odporności psychicznej – Pracownicy nauczą się, jak budować swoją odporność psychiczną, co pomoże im lepiej radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami zawodowymi oraz osobistymi.
 • Poczucie wsparcia ze strony pracodawcy – Udział w szkoleniu może być odbierany jako dowód troski organizacji o dobrostan pracowników, co wzmacnia ich poczucie przynależności i zadowolenie z pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i objawy wypalenia zawodowego
 • Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego
 • Rozpoznawanie pierwszych sygnałów wypalenia u siebie i u innych
 • Mechanizmy stresu i jego wpływ na organizm
 • Techniki zarządzania stresem (np. techniki oddechowe, mindfulness)
 • Tworzenie indywidualnego planu radzenia sobie ze stresem
 • Znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 • Strategie budowania harmonii życiowej
 • Umiejętność stawiania granic i mówienia „nie”
 • Budowanie zdrowych relacji w miejscu pracy
 • Techniki asertywnej komunikacji
 • Rola wsparcia społecznego i budowanie sieci wsparcia
 • Definicja i elementy odporności psychicznej
 • Techniki budowania odporności psychicznej (np. pozytywne myślenie, zarządzanie emocjami)
 • Praktyczne ćwiczenia na rozwijanie odporności
 • Indywidualne strategie zapobiegania wypaleniu
 • Organizacyjne podejścia do zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • Plan działania: tworzenie indywidualnego i zespołowego planu zapobiegania wypaleniu
 • Znaczenie samopoznania w planowaniu kariery
 • Techniki efektywnego zarządzania czasem i priorytetami
 • Rola ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zapobieganiu wypaleniu

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Wykłady prowadzone w sposób interaktywny, angażują uczestników do zadawania pytań, dyskusji i refleksji nad własnymi doświadczeniami. Pozwala to na lepsze zrozumienie teoretycznych podstaw wypalenia zawodowego i metod jego zapobiegania.

2

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

Sesje warsztatowe, podczas których uczestnicy pracują w grupach lub indywidualnie nad konkretnymi zadaniami. Ćwiczenia te mają na celu rozwijanie umiejętności praktycznych, takich jak techniki relaksacyjne, komunikacja asertywna czy zarządzanie czasem.

3

Studia przypadków

Analiza realnych przykładów osób doświadczających wypalenia zawodowego. Metoda ta pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów prowadzących do wypalenia i skutecznych sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.

4

Dyskusje grupowe

Dyskusje, w których uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i sposobami radzenia sobie ze stresem. Pozwala to na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także budowanie wsparcia w grupie.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.