Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy

Uczestnik szkolenia “Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy” nauczy się rozpoznawać i reagować na różne formy niewłaściwego zachowania, takie jak mobbing czy dyskryminacja. Zdobędzie umiejętności niezbędne do tworzenia bezpiecznego i inkluzywnego środowiska pracy, co przyczyni się do poprawy ogólnej atmosfery w zespole.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy

Grupa docelowa “Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy” to osoby na różnych szczeblach organizacji, które mają wpływ na kształtowanie środowiska pracy oraz odpowiedzialność za zarządzanie zespołami i procesami wewnątrz firmy. Obejmuje to zarówno kadry kierownicze, które codziennie podejmują decyzje wpływające na relacje międzyludzkie, jak i specjalistów ds. zasobów ludzkich, którzy zajmują się politykami kadrowymi i są pierwszym punktem kontaktu w przypadku zgłaszania niewłaściwych zachowań. Szkolenie jest również skierowane do pracowników, aby zwiększyć ich świadomość problemów i wyposażyć ich w narzędzia do adekwatnego reagowania na niewłaściwe zachowania w miejscu pracy. Przyjęcie tak szerokiej grupy docelowej sprzyja budowaniu spójnej i zdrowej kultury organizacyjnej.

Idea szkolenia “Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy” koncentruje się na promowaniu zdrowego i szanującego środowiska pracy poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do rozpoznawania, rozumienia, zapobiegania i reagowania na niewłaściwe zachowania w miejscu pracy. Celem jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat różnorodnych form niewłaściwych zachowań, takich jak seksizm, dyskryminacja i mobbing, ale także dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania konfliktami i prowadzenia trudnych rozmów. Szkolenie ma na celu budowanie inkluzji i równości, poprzez kształtowanie umiejętności zarządczych i interpersonalnych, które wspierają otwartość, akceptację i asertywność w pracy. Przez to wszystko, uczestnicy będą mogli aktywnie przyczyniać się do tworzenia bezpiecznej, pozytywnej i produktywnej atmosfery w miejscu pracy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy czują się wysłuchani i wspierani przez swoją organizację, często wykazują większe zaangażowanie w swoją pracę. To zaangażowanie przekłada się na wyższą jakość wykonywanych zadań oraz inicjatywę w proponowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów.
 • Wzmocnienie reputacji firmy: Organizacje znane z dbałości o dobre praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi i etyką pracy są bardziej atrakcyjne nie tylko dla potencjalnych pracowników, ale także dla klientów i partnerów biznesowych. Dobra reputacja przyciąga lepsze talenty i otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych.
 • Zmniejszenie konfliktów wewnętrznych: Pracownicy, którzy rozumieją, jak radzić sobie z niewłaściwymi zachowaniami i konfliktami, są lepiej przygotowani do ich rozwiązywania zanim te eskalują. Mniejsza liczba konfliktów w miejscu pracy przekłada się na spokojniejsze i bardziej zorganizowane środowisko.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Szkolenia takie zwiększają elastyczność pracowników i organizacji w adaptacji do zmian zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pracownicy zdobywają umiejętności, które pozwalają im lepiej radzić sobie w dynamicznych warunkach rynkowych i organizacyjnych.
 • Poprawa zdolności do innowacji: Kiedy pracownicy czują się bezpiecznie i są traktowani sprawiedliwie, są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami i innowacjami. Inkluzja i różnorodność myślenia w miejscu pracy mogą prowadzić do kreatywnych rozwiązań problemów i nowych produktów lub usług.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa produktywności pracowników: Szkolenie zwiększa świadomość pracowników na temat niewłaściwych zachowań i uczy ich, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Redukcja stresu związanego z konfliktami czy mobbingiem może znacząco poprawić koncentrację i efektywność pracy.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Pracownicy czujący się bezpiecznie i szanowanie w miejscu pracy są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. Szkolenie promuje wartości takie jak równość, otwartość i szacunek, co przekłada się na lepsze relacje między pracownikami i tworzenie pozytywnego środowiska pracy.
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników: Organizacje, które aktywnie dbają o dobre relacje w miejscu pracy i zapewniają wsparcie w rozwiązywaniu problemów, zazwyczaj cieszą się niższą rotacją pracowników. To z kolei obniża koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób.
 • Zapobieganie kosztownym postępowaniom prawnym: Szkolenie zwiększa zrozumienie prawne zarówno wśród pracowników, jak i kierownictwa, co może pomóc w uniknięciu naruszeń przepisów prawa pracy. Dzięki temu firma może uniknąć kosztownych spraw sądowych i związanych z nimi negatywnych skutków dla wizerunku firmy.
 • Rozwój umiejętności kierowniczych: Szkolenie oferuje menedżerom narzędzia do efektywniejszego zarządzania zespołami, szczególnie w trudnych sytuacjach. Rozwijane są umiejętności takie jak empatia, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, które są nieocenione w codziennym zarządzaniu ludźmi.

Korzyści dla pracowników

 • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy: Uczestnicy szkolenia uczą się rozpoznawać i reagować na niewłaściwe zachowania, co może znacznie poprawić ich poczucie bezpieczeństwa w pracy. Zrozumienie, że organizacja stawia na ochronę pracowników, zwiększa ich komfort psychiczny.
 • Zwiększenie samoświadomości i empatii: Pracownicy uczą się lepiej rozumieć dynamikę interakcji społecznych i wpływ własnych zachowań na innych. To z kolei prowadzi do bardziej empatycznego i odpowiedzialnego podejścia do kolegów z pracy.
 • Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem: Szkolenie dostarcza narzędzi do identyfikacji i radzenia sobie ze stresem, który może wynikać z trudnych sytuacji w pracy. Pracownicy uczą się technik redukcji stresu, co przekłada się na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Zbudowanie zaufania wobec organizacji: Uczestniczenie w szkoleniach pokazuje, że firma dba o dobrostan swoich pracowników, co buduje wzajemne zaufanie i lojalność.
 • Poprawa współpracy zespołowej: Szkolenie promuje lepsze zrozumienie i szacunek wśród kolegów, co prowadzi do bardziej efektywnej i przyjemnej współpracy w zespołach.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Co to są niewłaściwe zachowania?
 • Grupy zachowań: seksizm, dyskryminacja, mobbing
 • Wpływ tych zachowań na indywidualne doświadczenia i zespół
 • Definicja i przykłady seksizmu
 • Stereotypy płciowe i ich wpływ na środowisko pracy
 • Przeciwdziałanie seksizmowi: narzędzia i strategie interwencyjne
 • Definicja i rodzaje dyskryminacji
 • Przyczyny występowania dyskryminacji
 • Przykłady dyskryminacyjnych zachowań
 • Jak zidentyfikować dyskryminację: Przypadki praktyczne i analiza
 • Czym jest mobbing i jakie są jego rodzaje
 • Fazy rozwoju mobbingu
 • Techniki przeciwdziałania i wsparcie dla ofiar
 • Odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Przegląd odpowiednich przepisów prawnych
 • Jakie są obowiązki managerów w zakresie profilaktyki i interwencji?
 • Narzędzia i techniki skutecznego reagowania
 • Przypadki praktyczne: Jak efektywnie zarządzać zespołem w trudnych sytuacjach
 • Przegląd możliwych form odszkodowań
 • Procedury składania roszczeń
 • Techniki prowadzenia trudnych rozmów
 • Strategie deeskalacji konfliktów
 • Jak właściwie reagować na zgłoszenia?
 • Procedury i najlepsze praktyki
 • Wspieranie ofiar i zarządzanie postępowaniem
 • Budowanie kultury opartej na akceptacji, otwartości i asertywności
 • Praktyczne narzędzia do budowania zespołu opartego na wzajemnym szacunku

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusje grupowe

Interaktywne dyskusje umożliwiają uczestnikom wymianę doświadczeń i poglądów na temat niewłaściwych zachowań w pracy. Dyskusje te sprzyjają otwartości i uczą konstruktywnego dialogu oraz perspektywy innych osób.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych przypadków niewłaściwych zachowań w miejscu pracy, które uczestnicy rozwiązują indywidualnie lub w grupach. Ta metoda pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

3

Role-playing

Ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy odgrywają scenariusze związane z niewłaściwymi zachowaniami, reagowaniem na nie lub zarządzaniem konfliktami. Metoda ta pomaga w wypracowaniu umiejętności interpersonalnych, jak asertywność, empatia, i komunikacja.

4

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Zadania wykonywane samodzielnie lub w grupach mające na celu przemyślenie i zastosowanie omawianych koncepcji. Te aktywności są projektowane tak, aby rozwijać specyficzne umiejętności lub zachęcić do refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.