Zarządzanie bez przymusu – rozwój kompetencji przywódczych

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem, opartego na motywacji i współpracy, zamiast przymusu. Będzie potrafił wykorzystywać techniki inspirujące, rozwijać kompetencje pracowników, oraz budować zaufanie i zaangażowanie. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie tworzyć pozytywną atmosferę w zespole, zwiększać efektywność pracy i osiągać lepsze wyniki, jednocześnie rozwijając się jako lider.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa obejmuje osoby pełniące role kierownicze, menedżerów, liderów zespołów oraz pracowników, którzy mają aspiracje do objęcia stanowiska kierowniczego w przyszłości. Szkolenie skierowane jest do tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności przywódcze w sposób naturalny i skuteczny, oparty na autentycznym oddziaływaniu i inspiracji. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i strategii, które umożliwią im skuteczne zarządzanie zespołem bez stosowania przymusu, a zamiast tego, oparte na współpracy, zaangażowaniu i inspiracji.

Idea szkolenia polega na rozwijaniu umiejętności przywódczych u uczestników w sposób naturalny i inspirujący. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie, które umożliwią im skuteczne zarządzanie zespołem, oparte na współpracy, zaangażowaniu i autentycznym oddziaływaniu.

Podstawową ideą szkolenia jest odejście od tradycyjnego podejścia opartego na przymusie i hierarchii w zarządzaniu. Zamiast tego, skupia się ono na rozwijaniu umiejętności komunikacji, budowania relacji i inspiracji, które są niezbędne do skutecznego przywództwa. Szkolenie kładzie nacisk na autentyczność i indywidualny styl przywództwa, uwzględniając wartości i przekonania uczestników.

Idea szkolenia zakłada również rozwijanie kompetencji miękkich, które są kluczowe dla efektywnego przywództwa. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, delegowania zadań oraz budowania zespołu. Szkolenie zachęca do ciągłego samorozwoju i doskonalenia kompetencji przywódczych.

wyślij zapytanie

Zarządzanie bez przymusu – rozwój kompetencji przywódczych – korzyści ze szkolenia

 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników: Szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych umożliwia pracownikom odkrycie i wykorzystanie swojego pełnego potencjału. Dzięki temu organizacja może korzystać z różnorodności talentów i umiejętności swoich pracowników, co sprzyja innowacyjności i osiąganiu konkurencyjnej przewagi.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów: Pracownicy z rozwiniętymi kompetencjami przywódczymi mają większą zdolność do skutecznego rozwiązywania problemów i przeciwdziałania trudnościom w pracy. Potrafią podejść do sytuacji z różnych perspektyw, angażować zespół w poszukiwanie rozwiązań i podejmować działania mające na celu osiągnięcie sukcesu.
 • Budowanie pozytywnej marki pracodawcy: Organizacje, które inwestują w rozwój kompetencji przywódczych swoich pracowników, budują pozytywną markę pracodawcy. To przyciąga nowych utalentowanych pracowników, zwiększa retencję obecnych pracowników i pozwala organizacji wyróżnić się na rynku pracy.
 • Zwiększenie zdolności adaptacji: Liderzy z rozwiniętymi umiejętnościami przywódczymi są bardziej elastyczni i otwarci na zmiany. Potrafią skutecznie zarządzać procesem zmian, mobilizować zespół i dostosowywać się do nowych wyzwań. To przyczynia się do zdolności organizacji do adaptacji do dynamicznych warunków rynkowych.

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczne przywództwo: Szkolenie umożliwia rozwijanie umiejętności przywódczych u uczestników, co prowadzi do skutecznego zarządzania zespołem. Skuteczni przywódcy potrafią inspirować, motywować i wspierać pracowników, co przekłada się na wyższą efektywność i wyniki organizacji.
 • Zwiększona produktywność: Liderzy wyposażeni w kompetencje przywódcze rozwijane na szkoleniu są bardziej skuteczni w zarządzaniu zespołem. Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym, delegowaniu zadań i budowaniu zaangażowania pracowników, organizacja może osiągnąć wyższą produktywność i efektywność w realizacji celów.
 • Lepsza atmosfera pracy: Szkolenie skupia się na autentycznym przywództwie, które opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i współpracy. To przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery pracy, w której pracownicy czują się docenieni, motywowani i angażowani w realizację wspólnych celów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Liderzy posiadający rozwinięte kompetencje przywódcze są w stanie lepiej zrozumieć i zaspokajać potrzeby pracowników. Dzięki temu organizacja może osiągnąć wyższy poziom zaangażowania pracowników, co wpływa na ich motywację, lojalność i chęć wkładu w rozwój organizacji.
 • Rozwój potencjału pracowników: Szkolenie umożliwia liderom identyfikowanie i rozwijanie potencjału pracowników. Dzięki skutecznemu zarządzaniu bez przymusu, liderzy mogą wspierać rozwój umiejętności i talentów pracowników, co przekłada się na zdolność organizacji do utrzymania cennych pracowników i budowania silnego zespołu.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Organizacje, które inwestują w rozwój kompetencji przywódczych swoich liderów, budują pozytywny wizerunek jako miejsce, w którym rozwija się potencjał pracowników. To przyciąga utalentowanych profesjonalistów i może być czynnikiem różnicującym organizację na rynku pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie ich umiejętności przywódczych, niezależnie od ich aktualnej pozycji w organizacji. Dzięki zdobytym kompetencjom, pracownicy mogą budować swoją kariery zawodowe w kierunku objęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości.
 • Wzrost pewności siebie: Szkolenie pomaga pracownikom w budowaniu większej pewności siebie w roli przywódcy. Opanowanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzania zespołem i inspiracji innych może przyczynić się do wzrostu pewności siebie i wiary w swoje możliwości przywódcze.
 • Rozwój umiejętności miękkich: Szkolenie koncentruje się na rozwoju kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacji, empatii, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Pracownicy, którzy zdobywają te umiejętności, mogą skuteczniej komunikować się zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.
 • Lepsze relacje zespołowe: Pracownicy, którzy rozwijają swoje umiejętności przywódcze, są bardziej skuteczni w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji zespołowych. Dzięki temu mogą tworzyć silniejsze i bardziej zintegrowane zespoły, co przekłada się na większą harmonię, efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Samorozwój i rozwój kariery: Szkolenie stawia nacisk na samorozwój i kontynuację rozwoju zawodowego po zakończeniu programu szkoleniowego. Pracownicy, którzy aktywnie kontynuują rozwój swoich umiejętności przywódczych, mają większe szanse na awans i dalszy rozwój kariery w organizacji.
 • Współpraca i zaangażowanie: Dobre umiejętności przywódcze sprzyjają budowaniu kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaufaniu i zaangażowaniu pracowników. Pracownicy mogą odczuwać większą satysfakcję z pracy i większą motywację do wkładu w realizację celów organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zarządzanie w XXI wieku – co nas czeka?
 • Nowe oczekiwania i potrzeby pracowników w świecie 2.0
 • Przywództwo służebne wobec pracowników
 • Sam wszystkiego nie zrobisz i nie wymyślisz – o potrzebie upełnomocniania
 • Współbieżność i niezgodność celów organizacyjnych i celów pracowników
 • Kontraktowanie w zarządzaniu pracownikami
 • Kluczowa rola zaufania
 • Cele a relacje w zespołach
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Rola konfliktu w zespołach
 • Podejmowanie decyzji w zespołach
 • Efektywna rekrutacja jako czynnik wspierający organizacje
 • Jak funkcjonują najlepiej zarządzane firmy?
 • Zarządzanie talentami w firmie, rozwijanie pracowników vs „naprawianie pracowników”
 • Motywacja bez kija i marchewki
 • Partycypacja w zarządzaniu
 • Myślenie systemowe o organizacji
 • Jak budować zdrowe organizacje?
 • Patologie organizacyjne i zapobieganie im w praktyce
 • Pierwsze spotkanie pracownika i managera
 • Bieżące omawianie wyników managera i pracownika
 • Rozmowy podsumowujące dłuższe okresy pracy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.