Zarządzanie danymi i analiza w Excelu

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie danymi i analiza w Excelu” zdobędzie umiejętności efektywnego zarządzania dużymi zbiorami danych, nauczy się wykorzystywać zaawansowane funkcje Excela do analizy danych i wyciągania z nich wartościowych wniosków.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie danymi i analiza w Excelu

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie danymi i analiza w Excelu” to przede wszystkim pracownicy działów finansowych, analitycy biznesowi, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. raportowania i wszyscy, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem oraz analizą dużych zbiorów danych. Szkolenie jest także skierowane do menedżerów i liderów projektów, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Idea szkolenia “Zarządzanie danymi i analiza w Excelu” opiera się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania danymi i ich analizy za pomocą programu Excel. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak zaawansowane funkcje Excela, takie jak tabele przestawne, funkcje statystyczne, czy narzędzia do wizualizacji danych, mogą być wykorzystane do efektywnego rozwiązywania problemów biznesowych, optymalizacji procesów oraz wspierania strategicznych decyzji w firmie. Uczestnicy nauczą się, jak przekształcać surowe dane w klarowne informacje i raporty, zwiększając tym samym wartość dodaną swojej pracy dla organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie danymi i analiza w Excelu – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie kultury opartej na danych – Szkolenie przyczynia się do budowania świadomości znaczenia danych w procesach decyzyjnych, co sprzyja kulturze organizacyjnej, w której decyzje oparte na faktach są normą.
 • Zwiększenie innowacyjności – Poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie danych, pracownicy mogą identyfikować nowe możliwości dla biznesu, proponować innowacyjne rozwiązania, co przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej – Zarówno organizacja, jak i jej pracownicy stają się bardziej konkurencyjni na rynku dzięki zdolności do efektywniejszego zarządzania i analizy danych, co może przyciągnąć nowych klientów i talentów.
 • Podnoszenie standardów jakości danych – Szkolenie podnosi świadomość znaczenia jakości danych i standardów ich przetwarzania, co przekłada się na większą dokładność i wiarygodność informacji wykorzystywanych w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie efektywności pracy – Pracownicy uzyskują umiejętności wykorzystania zaawansowanych funkcji Excela, co znacząco przyspiesza przetwarzanie i analizę danych, zmniejszając czas potrzebny na wykonanie zadań.
 • Poprawa jakości podejmowanych decyzji – Dzięki umiejętnościom analizy danych i tworzenia zaawansowanych raportów, decyzje w organizacji mogą być podejmowane na podstawie solidnych danych i dokładnych analiz, co zwiększa skuteczność działań strategicznych.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Organizacje, które efektywnie zarządzają danymi i potrafią z nich wyciągać kluczowe wnioski, są lepiej przygotowane do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów, co przekłada się na lepszą pozycję rynkową.
 • Optymalizacja procesów – Uczestnicy szkolenia uczą się, jak identyfikować i eliminować nieefektywności w procesach biznesowych, co prowadzi do zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Standardyzacja raportowania – Szkolenie pomaga w ujednoliceniu metod i formatów raportowania w organizacji, co ułatwia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, a także zapewnia spójność i porównywalność danych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych – Uczestnicy szkolenia poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych funkcji Excela, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie efektywności osobistej – Nabycie umiejętności szybszego i dokładniejszego przetwarzania danych pozwala na oszczędność czasu i zmniejszenie poziomu stresu związanego z wykonywaniem zadań pod presją czasu.
 • Lepsza organizacja pracy – Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy mogą lepiej zarządzać swoją pracą, planować zadania i priorytetyzować działania, co przekłada się na większą produktywność.
 • Zwiększenie pewności siebie – Posiadanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy danych sprawia, że pracownicy czują się bardziej pewni siebie w pracy, mogąc efektywnie korzystać z narzędzi analitycznych i prezentować wyniki swojej pracy.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji – Uzyskane umiejętności pozwalają pracownikom na samodzielne przeprowadzanie analiz i interpretowanie danych, co wspiera ich w podejmowaniu uzasadnionych decyzji i przedstawianiu własnych propozycji w firmie.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Nauka efektywnego formatowania tabel, w tym stylów i formatów warunkowych.
 • Szybka obsługa MS Excel za pomocą skrótów klawiaturowych, zwiększająca tempo pracy.
 • Zastosowanie automatyzacji zadań dzięki makrom i narzędziom do szybkiego wypełniania danych.
 • Stosowanie zaawansowanych technik sortowania danych według wielu kryteriów.
 • Filtrowanie danych przy użyciu filtrów zaawansowanych i specjalnych, w tym filtrowanie według wartości tekstowych, liczbowych i dat.
 • Przegląd nowych funkcji dostępnych w Microsoft 365, zwiększających możliwości analizy i przetwarzania danych.
 • Zastosowanie funkcji logicznych i matematycznych do tworzenia złożonych formuł.
 • Wykorzystanie funkcji wyszukiwania i odniesień do efektywnego przeszukiwania danych.
 • Techniki tworzenia profesjonalnych podsumowań i wykorzystanie formatowania tabel do lepszej prezentacji danych.
 • Nauka korzystania z narzędzi do analizy danych w tabelach, w tym obliczeń i formuł.
 • Techniki tworzenia odwołań do różnych arkuszy i skoroszytów w celu konsolidacji i analizy danych z różnych źródeł.
 • Nauka zarządzania odwołaniami i linkami w dużych skoroszytach.
 • Wykorzystanie funkcji zabezpieczeń dostępnych w pakiecie Microsoft 365 do ochrony danych i plików przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Nauka stosowania haseł, uprawnień i szyfrowania do ochrony wrażliwych informacji.
 • Zaawansowane techniki agregacji danych, w tym stosowanie funkcji SUMY.WARUNKÓW, ŚREDNIE.WARUNKÓW i innych.
 • Nauka wykorzystywania funkcji do grupowania danych i tworzenia złożonych podsumowań.
 • Nauka tworzenia tabel przestawnych i zastosowanie różnych układów do analizy danych.
 • Grupowanie danych w tabelach przestawnych, w tym grupowanie dat i liczb, dla lepszej wizualizacji i analizy.
 • Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu w raportach dla klienta, aby ułatwić interaktywną analizę danych.
 • Techniki prezentacji danych za pomocą zaawansowanych narzędzi wizualizacji i raportowania w Excelu, w tym wykresów, map cieplnych i dashboardów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza konkretnych przypadków biznesowych, gdzie uczestnicy mogą zastosować różne techniki analizy danych do rozwiązania problemów. Studia przypadków sprzyjają krytycznemu myśleniu i uczą, jak podejmować decyzje oparte na danych.

2

Wykłady interaktywne

Krótkie sesje teoretyczne, podczas których trener przedstawia kluczowe koncepcje i narzędzia. Interaktywny charakter wykładów umożliwia uczestnikom zadawanie pytań i dyskusję na bieżąco, co pomaga w lepszym zrozumieniu materiału.

3

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zastosowania nowo nabytej wiedzy poprzez pracę na realnych danych lub przykładach symulacyjnych. Ćwiczenia te są zaprojektowane tak, aby odzwierciedlać typowe scenariusze biznesowe i problemy, z którymi można się spotkać w pracy.

Trenerzy

Marek Jackiewicz

Kilkanaście tysięcy godzin ze szkoleniami z pakietu MS Office (głównie z MS Excel), współpracuje z wieloma firmami prowadząc szkolenia w całej Polsce. Pracował w kilku firmach, na różnych stanowiskach od kadrowych i płacowych, przez finansowe, analityczne i ostatecznie jako kierownik i prezes, gdzie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, którymi dzieli się na szkoleniach. Szkoleniami zajmuje się całe swoje życie zawodowe, tak więc już ponad 20 lat. Zaczynał od pracy na wyższej uczelni, a później prowadził szkolenia w wielu projektach unijnych oraz komercyjne szkolenia dla klientów z różnych branż.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.