Zarządzanie i komunikacja w zespole branży transportowej

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników branży transportowej, którzy zajmują stanowiska związane z zarządzaniem zespołem lub chcą poprawić swoje umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji.

W ramach aktywizującego szkolenia  zostaną rozwinięte kluczowe umiejętności  niezbędne do efektywnego zarządzania w zespole. Uczestnicy nabędą umiejętności budowania i wzmacniania własnego autorytetu poprzez techniki zarządzania sytuacyjnego, a także nabędą kompetencje  z zakresu motywowania, delegowania zadań i przekazywania informacji trudnych. Każdy uczestnik podczas szkolenia zyska świadomość własnego potencjału ja także narzędzi komunikacyjnych, wspierających codzienne zarządzanie.

 

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Pozna techniki i narzędzia zarządzania, które pomogą mu efektywniej zarządzać zespołem, podnosić jego wydajność i motywować do osiągania celów.

 

2

Pozna techniki komunikacji interpersonalnej, które pomogą w lepszym porozumiewaniu się z innymi członkami zespołu, rozwiązywaniu konfliktów oraz przekazywaniu informacji.

3

Będzie w stanie skuteczniej i sprawniej wykonywać swoje zadania, co przełoży się na lepsze wyniki organizacji.

 

 

 

 

4

Zwiększy zaangażowanie swoich pracowników oraz będzie potrawił poprawić ich poziom satysfakcji z pracy.

 

 

 

 

 

Moduł I Menadżer – autorytet czy przyjaciel?

 • Cechy osobowości dobrego kierownika/menedżera
 • SWOT potencjału kierowniczego
 • Style kierowania – rodzaje, konsekwencje
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny
 • Role i wyzwania w zarządzaniu
 • Elementy treningu umiejętności kierowniczych

Moduł II Praca z zespołem i skuteczna komunikacja

 • Zespół a grupa ludzi – różnice
 • Jak zwiększać efektywność pracy w zespole?
 • Komunikacja interpersonalna w zespole
 • Techniki skutecznej komunikacji w zespole
 • Przepływ informacji i obieg dokumentów w zespole
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Asertywna komunikacja w zespole

Moduł III Kształtowanie motywacji pracowników

 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych
 • Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego
 • Co motywuje a co demotywuje – budowanie odpowiedzialności pracownika za powierzone zadania
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji  w zespole
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu
 • Narzędzia wspomagające codzienne zarządzanie

Moduł IV Doskonalenie potencjału menadżera i zespołu

 • Pozyskiwanie i interpretacja informacji
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Podnoszenie wydajności własnej i zespołu
 • Automotywacja kierownika, rozwijanie własnego potencjału lidera
 • Organizacja pracy własnej kierownika i zespołu

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie aktywizującego warsztatu uzupełnionego przez formę wykładową oraz grę symulacyjną z zakresu zarządzania zespołem.  W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną:

 • dyskusje grupowe, brainstorming
 • mini – wykłady
 • ćwiczenia praktyczne, indywidualne i grupowe
 • case studies
 • gra symulacyjna

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii