Zarządzanie kryzysowe dostosowane do realiów biznesowych hotelu

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie kryzysowe dostosowane do realiów biznesowych hotelu” zyska umiejętności identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie hotelu. Nauczą się także opracowywać i wdrażać skuteczne plany zarządzania kryzysowego, które minimalizują ryzyko i utrzymują ciągłość operacyjną.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie kryzysowe dostosowane do realiów biznesowych hotelu

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie kryzysowe dostosowane do realiów biznesowych hotelu” są menedżerowie hoteli, kierownicy działów, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem oraz osoby zajmujące się planowaniem strategicznym. Szkolenie jest również skierowane do właścicieli hoteli i inwestorów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat zarządzania kryzysowego w kontekście hotelarstwa. Ponadto, mogą w nim uczestniczyć osoby z branży turystycznej i rekreacyjnej, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego.

Idea szkolenia “Zarządzanie kryzysowe dostosowane do realiów biznesowych hotelu” polega na przygotowaniu uczestników do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które mogą wystąpić w branży hotelarskiej. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i narzędzi, które pozwolą na szybkie reagowanie na kryzysy, minimalizację ich negatywnych skutków oraz zapewnienie ciągłości operacyjnej hotelu. Uczestnicy nauczą się identyfikować potencjalne zagrożenia, opracowywać plany awaryjne oraz skutecznie komunikować się z zespołem i gośćmi w sytuacjach kryzysowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie kryzysowe dostosowane do realiów biznesowych hotelu – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie elastyczności i adaptacyjności: Zarówno organizacja, jak i menedżerowie będą lepiej przygotowani do szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków i nieprzewidzianych sytuacji, co zwiększy odporność na kryzysy.
 • Podniesienie standardów operacyjnych: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, cała organizacja będzie mogła podnieść swoje standardy operacyjne, co przyczyni się do ogólnego wzrostu jakości świadczonych usług.
 • Wzmocnienie współpracy wewnętrznej: Szkolenie sprzyja lepszej komunikacji i współpracy między różnymi działami hotelu, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych i przy codziennych operacjach.
 • Lepsze zarządzanie zasobami: Organizacja i menedżerowie nauczą się efektywniej zarządzać zasobami w sytuacjach kryzysowych, co pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych środków i minimalizację strat.
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej: Zarówno organizacja, jak i osoby zarządzające będą mogły lepiej wyróżnić się na rynku, oferując gościom wyższy poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu, co przyciągnie więcej kli

Korzyści dla hotelu

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony: Organizacja zyska lepiej przygotowany personel, który będzie potrafił szybko i skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, minimalizując ryzyko dla gości i pracowników.
 • Poprawa reputacji i zaufania klientów: Skuteczne zarządzanie kryzysowe i komunikacja w sytuacjach kryzysowych przyczynią się do wzmocnienia reputacji hotelu jako miejsca bezpiecznego i profesjonalnego, co zwiększy zaufanie klientów.
 • Optymalizacja procesów operacyjnych: Dzięki zdobytej wiedzy, organizacja będzie mogła opracować i wdrożyć efektywne plany awaryjne, co zapewni ciągłość operacyjną i minimalizację przestojów w działalności hotelu.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Hotele, które są lepiej przygotowane na kryzysy, mogą wyróżniać się na tle konkurencji, oferując dodatkową wartość w postaci bezpieczeństwa i profesjonalizmu.
 • Redukcja kosztów związanych z kryzysami: Skuteczne zarządzanie kryzysowe pozwala na szybsze rozwiązanie problemów i minimalizację strat finansowych wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń.

Korzyści dla osób zarządzających hotelem

 • Lepsze przygotowanie do sytuacji kryzysowych: Menedżerowie zdobędą praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do szybkiego i skutecznego reagowania na różnorodne kryzysy, co zwiększy ich pewność siebie w trudnych sytuacjach.
 • Skuteczniejsze zarządzanie zespołem: Szkolenie pozwoli na rozwinięcie umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, co przełoży się na lepszą współpracę i koordynację działań w zespole podczas kryzysów.
 • Zwiększenie kompetencji strategicznych: Osoby zarządzające nauczą się tworzyć i wdrażać strategiczne plany awaryjne, co pozwoli na lepsze przygotowanie hotelu na nieprzewidziane zdarzenia i minimalizację ich wpływu na działalność.
 • Poprawa umiejętności decyzyjnych: Dzięki zdobytej wiedzy, menedżerowie będą podejmować bardziej przemyślane i skuteczne decyzje w sytuacjach kryzysowych, co może znacząco poprawić wyniki operacyjne hotelu.
 • Budowanie zaufania i autorytetu: Skuteczne zarządzanie kryzysowe zwiększa zaufanie zespołu oraz gości do menedżera, co wzmacnia jego autorytet i pozycję lidera.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Prezentacja programu i zasad doradztwa oraz zebranie specyficznych oczekiwań oraz oczekiwanych wskaźników do wprowadzonych usprawnień
 • Specyfikacja kanału HoReCa – podstawowe trendy (od ogólnych do dotyczących lokalnego rynku)
 • Świat Klientów i realiów hotelu – obecnych, potencjalnych
 • Diagnoza statusu obecnej oferty dla klienta indywidualnego (w tym dowóz) oraz imprez klienta grupowego
 • Analiza sytuacji działań marketingowych restauracji w tym tradycyjnych akcji marketingowych i digitalowych
 • Analiza SWOT z wnioskami i planem działania
 • Wspólne stworzenie oferty i zasad, praktyczna i konkretne propozycje usprawnień do obecnego funkcjonowania dla hotelu z nastawieniem na niwelowanie ryzyk przy zmieniającym się dynamicznie otoczeniu (scenariusze optymalny, pozytywny i negatywny dla danej sytuacji)
 • Ujęcie biznesowe, marketingowe, digitalowe i PR w celu niwelowania ryzyk i działań proaktywnych dla prowadzonej działalności .
 • Warsztaty -> Pełna analiza i szeroki zakres praktycznych działań w ujęciu „4C” HoReCa (czynniki zewnętrzne, czynniki wewnętrzne, czynniki kulinarne, czynniki poza kulinarne) zarówno w ujęciu hotelu jak i otoczenia (w tym konkurencji, klientów etc.) w którym działa hotel i restauracja zakończone konkretnym planem działania/ wdrożenia i rekomendacjami do każdego z zakresów -> Kluczowe w tym module osoby to właściciel, kierownicy, szef kuchni
 • Stworzenie ofert: oferty dnia, tygodnia, najlepiej sprzedających się dań, zestawów i wykorzystanie jak największej liczby okazji żywieniowych i wydarzeń lokalnych.
 • Analiza i plany działań związane z osobami pracującymi w firmie (w tym scenariusze działań np. brak osób do pracy, choroby, niskie kompetencje czy zaangażowanie), proces zastępowalności, wstęp do modelu kompetencyjnego w czasie sytuacji kryzysowych i sposoby radzenia sobie

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady teoretyczne

Dostarczają uczestnikom podstawowej wiedzy teoretycznej na temat różnych rodzajów kryzysów i metod ich zarządzania.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji kryzysowych, które miały miejsce w hotelach na całym świecie. Uczestnicy uczą się na przykładach, jak różne strategie zarządzania kryzysowego były stosowane i jakie przyniosły rezultaty.

3

Warsztaty praktyczne

Interaktywne zajęcia, podczas których uczestnicy pracują w grupach nad opracowywaniem planów zarządzania kryzysowego, symulując różne scenariusze i ćwicząc reakcje na nieprzewidziane zdarzenia.

4

Symulacje kryzysowe

Realistyczne ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom doświadczyć stresu i presji związanej z zarządzaniem kryzysowym w kontrolowanych warunkach. Symulacje pomagają w doskonaleniu umiejętności podejmowania szybkich i skutecznych decyzji.

Trenerzy

Adrian Wojciechowski

Brak opisu

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.