Zarządzanie kryzysowe

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie kryzysowe” zyska umiejętność skutecznego identyfikowania i oceny sytuacji kryzysowych, co pozwoli mu na szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie wyposaży go również w techniki i narzędzia do opracowywania planów zarządzania kryzysowego, zapewniając ciągłość działania organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie kryzysowe

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie kryzysowe” to menedżerowie i liderzy zespołów odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem w organizacjach. Szkolenie skierowane jest również do pracowników działów HR, PR oraz wszystkich osób pełniących kluczowe role w planowaniu i reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Dodatkowo, mogą z niego skorzystać specjaliści ds. bezpieczeństwa i osoby odpowiedzialne za zarządzanie ciągłością działania przedsiębiorstwa.

Idea szkolenia “Zarządzanie kryzysowe” polega na przygotowaniu uczestników do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, które mogą zagrozić funkcjonowaniu organizacji. Szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które umożliwią szybkie i efektywne reagowanie na kryzysy, minimalizując ich negatywne skutki. Uczestnicy zdobędą również umiejętności w zakresie opracowywania planów zarządzania kryzysowego oraz komunikacji w sytuacjach kryzysowych, co pozwoli na lepsze koordynowanie działań i informowanie zainteresowanych stron.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie kryzysowe – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie kultury proaktywnego zarządzania: Zarówno organizacja, jak i pracownicy rozwijają podejście proaktywne, które pozwala na wcześniejsze rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i ich skuteczne neutralizowanie.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacyjności: Szkolenie wspiera rozwój zdolności adaptacyjnych, umożliwiając organizacji i pracownikom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków i nieprzewidzianych sytuacji.
 • Wzmocnienie więzi i zaufania: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu wzmacnia więzi między pracownikami i kierownictwem, budując zaufanie i lepsze zrozumienie wspólnych celów oraz wyzwań.
 • Poprawa efektywności operacyjnej: Organizacja i pracownicy uczą się lepszej organizacji pracy i optymalizacji procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej i lepszego wykorzystania zasobów.
 • Promowanie innowacyjności: Zarówno pracownicy, jak i organizacja zyskują umiejętność kreatywnego myślenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do lepszego zarządzania kryzysowego oraz ogólnego rozwoju firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona gotowość na sytuacje kryzysowe: Organizacja będzie lepiej przygotowana do identyfikowania i zarządzania kryzysami, co pozwoli na szybszą i bardziej efektywną reakcję.
 • Zredukowanie ryzyka i minimalizacja strat: Dzięki opracowaniu i wdrożeniu skutecznych planów zarządzania kryzysowego, organizacja może zminimalizować ryzyko oraz potencjalne straty finansowe i reputacyjne.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, co przyczyni się do lepszego informowania pracowników, klientów i innych interesariuszy.
 • Wzmocnienie zaufania interesariuszy: Profesjonalne zarządzanie kryzysowe buduje zaufanie wśród klientów, partnerów biznesowych oraz innych interesariuszy, co może przyczynić się do długoterminowej stabilności i sukcesu organizacji.
 • Podniesienie kompetencji pracowników: Szkolenie rozwija kluczowe kompetencje pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego, co zwiększa ich wartość dla organizacji i może prowadzić do lepszej współpracy oraz efektywności zespołowej.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Pracownicy zyskają nowe umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, co podniesie ich profesjonalizm i efektywność w pracy.
 • Zwiększenie pewności siebie: Uczestnicy szkolenia będą bardziej pewni siebie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych, co przełoży się na lepsze wyniki pracy i mniejszy stres.
 • Lepsza współpraca zespołowa: Szkolenie pomoże pracownikom zrozumieć znaczenie współpracy i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, co wzmocni zespołowe więzi i poprawi komunikację w zespole.
 • Poczucie bezpieczeństwa: Pracownicy będą czuć się bezpieczniej i bardziej przygotowani do radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, co zwiększy ich komfort pracy i lojalność wobec pracodawcy.
 • Wzmocnienie umiejętności przywódczych: Szkolenie rozwija zdolności przywódcze, co pozwala pracownikom na skuteczniejsze prowadzenie zespołów i podejmowanie decyzji w momentach kryzysowych, zwiększając ich autorytet i wpływ w organizacji.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i rodzaje kryzysów
  • Rodzaje kryzysów (naturalne, technologiczne, społeczne, ekonomiczne)
  • Przykłady znanych kryzysów
 • Rola zarządzania kryzysowego w organizacji
  • Znaczenie przygotowania i planowania
  • Rola liderów i zespołów kryzysowych
 • Metody identyfikacji ryzyka
  • Analiza SWOT
  • Analiza scenariuszowa
 • Ocena ryzyka i priorytetyzacja
  • Macierz ryzyka
  • Metody oceny wpływu i prawdopodobieństwa
 • Elementy planu zarządzania kryzysowego
  • Struktura planu
  • Kluczowe komponenty (komunikacja, zasoby, procedury)
 • Tworzenie planu kryzysowego
  • Studium przypadku
  • Ćwiczenia praktyczne w grupach
 • Procedury i protokoły reagowania
  • Aktywacja planu kryzysowego
  • Zarządzanie zespołem kryzysowym
 • Komunikacja kryzysowa
  • Strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Rola mediów i social media
 • Ocena i analiza skuteczności działań
  • Metody analizy po kryzysie
  • Raporty i dokumentacja
 • Planowanie odbudowy i ciągłości działania
  • Strategie odbudowy
  • Zapewnienie ciągłości operacyjnej
 • Narzędzia i technologie wspomagające
  • Systemy zarządzania kryzysowego
  • Technologie komunikacyjne i informacyjne
 • Cyberbezpieczeństwo
  • Zagrożenia cybernetyczne
  • Strategia zarządzania kryzysowego w kontekście cyberataków
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa
  • Edukacja i szkolenia pracowników
  • Rola liderów w promowaniu kultury bezpieczeństwa
 • Etyka i odpowiedzialność społeczna
  • Etyczne aspekty zarządzania kryzysowego
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w kontekście kryzysów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Prezentacja prowadzona przez trenera, mająca na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania kryzysowego.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji kryzysowych z różnych branż, omówienie działań podjętych przez organizacje i wyciągnięcie wniosków.

3

Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, mające na celu zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Mogą obejmować tworzenie planów zarządzania kryzysowego, ocenę ryzyka czy symulacje komunikacji kryzysowej.

4

Symulacje sytuacji kryzysowych

Scenariusze symulujące rzeczywiste sytuacje kryzysowe, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i reagować na dynamicznie zmieniające się okoliczności.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.