Zarządzanie międzypokoleniowe

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie międzypokoleniowe” zyska umiejętności efektywnego zarządzania zespołem złożonym z przedstawicieli różnych pokoleń, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich potrzeb, motywacji i oczekiwań. Nauczy się technik i narzędzi komunikacji adekwatnych do wieku i doświadczenia członków zespołu, co zwiększy efektywność pracy i poprawi atmosferę w miejscu pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie międzypokoleniowe

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie międzypokoleniowe” to przede wszystkim menedżerowie, liderzy zespołów, HR-owcy oraz wszyscy, którzy na co dzień zarządzają pracą zespołów złożonych z przedstawicieli różnych pokoleń. Szkolenie skierowane jest również do osób planujących rozwój kariery w kierunku zarządzania oraz tych, którzy chcą zwiększyć efektywność swojej pracy poprzez lepsze zrozumienie dynamiki międzypokoleniowej w miejscu pracy.

Idea szkolenia “Zarządzanie międzypokoleniowe” opiera się na przekonaniu, że różnorodność pokoleniowa w miejscu pracy jest cennym zasobem, który, jeśli zostanie odpowiednio zrozumiany i wykorzystany, może przyczynić się do wzrostu innowacyjności, efektywności i konkurencyjności organizacji. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do budowania zespołów złożonych z przedstawicieli różnych pokoleń, poprawy komunikacji i współpracy między nimi, a także wykorzystania potencjału, jaki niesie za sobą różnorodność wiekowa. Poprzez zwiększenie świadomości na temat różnic międzypokoleniowych, szkolenie ma również na celu promowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i wzajemnym zrozumieniu.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie międzypokoleniowe – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji w zespole – szkolenie pomaga przełamać bariery komunikacyjne między różnymi pokoleniami, co przekłada się na lepszy przepływ informacji i zrozumienie w organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – lepsze rozumienie potrzeb i oczekiwań poszczególnych pokoleń może doprowadzić do wzrostu satysfakcji z pracy i zaangażowania w realizowane projekty.
 • Wzrost innowacyjności – wymiana doświadczeń i perspektyw między pokoleniami może stymulować kreatywność i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów.
 • Redukcja konfliktów – szkolenie uczy, jak rozpoznawać i zarządzać potencjalnymi konfliktami międzypokoleniowymi, co przyczynia się do lepszego klimatu w pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa umiejętności zarządzania pracownikami: Szkolenie z zarządzania pracownikami pomaga firmie w doskonaleniu umiejętności kierowniczych takich jak delegowanie zadań, motywacja pracowników i rozwiązywanie konfliktów. Dzięki temu, menedżerowie są w stanie skutecznie zarządzać zespołem i osiągać lepsze wyniki.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Szkolenie z zarządzania pozwala kierownikom na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań swoich pracowników. Dzięki temu są w stanie budować lepsze relacje, zapewniać wsparcie i motywować do większej efektywności. Lepsze zaangażowanie pracowników przekłada się na większą produktywność i zadowolenie z pracy.
 • Skuteczne zarządzanie międzypokoleniowe: Różnice pokoleniowe mogą negatywnie wpływać na efektywność pracy i atmosferę w firmie. Szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego pomaga menedżerom zrozumieć różne perspektywy, wartości i oczekiwania różnych pokoleń pracowników. Dzięki temu można tworzyć bardziej efektywne zespoły, w których różnice pokoleniowe są wykorzystywane jako źródło innowacji i wzajemnego wsparcia.
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne: Szkolenie z zarządzania pomaga menedżerom w doskonaleniu umiejętności komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla budowania silnych zespołów, rozwiązania problemów i budowania relacji z klientami. Poprawa umiejętności komunikacji przekłada się na lepsze wyniki firmy.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Szkolenie z zarządzania pracownikami pomaga menedżerom w efektywniejszym planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu działań w firmie. Poprawa umiejętności zarządzania operacyjnego przyczynia się do większej efektywności pracy całej organizacji i osiągania wyznaczonych celów.
 • Lepsze rozwiązywanie konfliktów: Szkolenie z zarządzania pomaga menedżerom w doskonaleniu umiejętności rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Konflikty mogą powstawać w wyniku różnic zdań, interesów, podejść pokoleniowych czy stylów pracy. Dzięki szkoleniu menedżerowie są w stanie skutecznie identyfikować przyczyny konfliktów i znaleźć skuteczne rozwiązania. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów przekłada się na lepszą atmosferę pracy i większą efektywność zespołu.

Korzyści dla pracowników

 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania pracownikami – szkolenie zapewnia uczestnikom kompleksowe narzędzia i strategie, które pomogą im skutecznie zarządzać zespołem międzypokoleniowym.
 • Lepsze zrozumienie różnic między pokoleniami w miejscu pracy – szkolenie umożliwia uczestnikom lepsze zrozumienie motywacji, oczekiwań i stylów pracy różnych pokoleń, co pozwoli im efektywniej zarządzać międzypokoleniowymi zespołami.
 • Poprawa komunikacji między różnymi pokoleniami – szkolenie dostarcza uczestnikom narzędzi i technik komunikacyjnych, które pomogą im skuteczniej porozumiewać się i wypracować wspólne rozwiązania.
 • Skuteczniejsze budowanie relacji z pracownikami – szkolenie umożliwia uczestnikom lepsze rozeznanie w potrzebach, aspiracjach i preferencjach różnych pokoleń, co pozwoli im efektywniej budować relacje z pracownikami i zwiększać ich zaangażowanie.
 • Zwiększenie efektywności zespołu – szkolenie pomoże uczestnikom lepiej wykorzystać różnorodność pokoleniową w swoim zespole, co przyczyni się do wzrostu efektywności i kreatywności grupy.
 • Znalezienie wspólnego języka między różnymi pokoleniami – szkolenie dostarczy uczestnikom narzędzi, które pomogą im skutecznie komunikować się z pracownikami różnych pokoleń.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Rola /zadania/odpowiedzialności Lidera
 • Zasady, reguły lidera zespołu
 • Schemat pracy z podwładnymi
 • Autorytet managera
 • Emocje managera
 • Asertywność
 • Odporność na stres
 • Etapy rozwoju pracowników
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. modelu Blancharda
 • Analiza moich kluczowych pracowników
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi (scenki sytuacyjne)
  • Instruktarz
  • Trening
  • Wspieranie
  • Delegowanie
 • Charakterystyka pokoleń X, Y, Z i ich wpływ na pracę
 • Różnice pokoleniowe dotyczące wartości, oczekiwań i motywacji
 • Angażowanie i motywowanie pracowników różnych pokoleń
 • Konflikt pokoleniowy – jak minimalizować emocje
 • Analiza moich kluczowych pracowników
 • Plan działań z pracownikami w moim zespole
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi (scenki sytuacyjne)
 • Istota skutecznej komunikacji międzypokoleniowej
 • Zrozumienie różnic w stylach komunikacji między pokoleniami
 • Techniki komunikacyjne dostosowane do różnych pokoleń
 • Precyzja informacji – komunikacja z różnymi pokoleniami (MBTI)
 • Rozwiązywanie konfliktów w komunikacji międzypokoleniowej
 • Analiza przypadków z codziennej pracy zgłoszonych przez uczestników warsztatu
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • Omawianie sytuacji / Odgrywanie scenek
 • Dzielenie się doświadczeniem współpraca w zespole managerów
 • Przekazanie trudnej i niepopularnej decyzji
 • Asertywny komunikat podczas spotkania z pracownikiem
 • Feedback po wspólnej pracy
 • Rozmowa motywująca
 • Upomnienie pracownika za popełnione błędy
 • Pochwalenie pracownika na forum zespołu
 • Mentoring podczas spotkania

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych związanych z zarządzaniem różnorodnością pokoleniową w pracy, co pozwala na zrozumienie konkretnych wyzwań i opracowanie skutecznych strategii ich rozwiązywania.

2

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Aktywne uczestnictwo w zadaniach zespołowych mających na celu rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych. Takie podejście sprzyja wymianie doświadczeń i poglądów między uczestnikami.

3

Dyskusje

Możliwość zadawania pytań i dyskutowania z trenerem oraz z innymi uczestnikami szkolenia. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.