Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i narzędzia do efektywnego zarządzania potencjałem swojej firmy oraz rozwojem zasobów ludzkich. Pozna strategie identyfikacji, rozwijania i wykorzystywania wewnętrznych zasobów organizacji. Zdobędzie umiejętności budowania zmotywowanego i zaangażowanego zespołu, wdrażania programów rozwojowych i efektywnego oceniania pracowników. Szkolenie pozwoli na zwiększenie wydajności, zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięcie sukcesów w dynamicznym środowisku biznesowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników

Grupa docelowa szkolenia to menedżerowie na różnych szczeblach zarządzania, liderzy zespołów, kierownicy działów, przedsiębiorcy oraz specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania potencjałem firmy i pracowników. Szkolenie skierowane jest również do osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji oraz planowanie strategiczne. Przeznaczone jest dla firm działających w różnych branżach, które pragną zwiększyć wydajność, wzmocnić kulturę organizacyjną, budować zaangażowany zespół i osiągać sukcesy w dynamicznym środowisku biznesowym.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat strategii zarządzania potencjałem firmy oraz praktyczne umiejętności w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Nauczą się identyfikować talenty, budować motywujące środowisko pracy, tworzyć efektywne plany rozwoju i ocen pracowniczych. Skupimy się na praktycznych studiach przypadków, analizie trendów rynkowych oraz najlepszych praktykach w branży.

wyślij zapytanie

Szkolenie: Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników

 • Wzrost efektywności zespołu: Skuteczne zarządzanie potencjałem i rozwój pracowników przekładają się na lepszą współpracę i efektywność zespołową. Pracownicy posiadający odpowiednie umiejętności i wsparcie są w stanie lepiej wykonywać swoje zadania, co przyczynia się do osiągania wspólnych celów organizacji.
 • Poprawa komunikacji i umiejętności przywódczych: Szkolenie może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i przywódczych zarówno u menedżerów, jak i pracowników. Lepsza komunikacja prowadzi do efektywniejszego zarządzania zespołem i osiągania lepszych wyników.
 • Wzmocnienie zaufania i lojalności: Inwestowanie w rozwój pracowników i oferowanie im szkoleń pokazuje, że firma jest zainteresowana ich rozwojem i sukcesem. To buduje więź zaufania i lojalności między pracownikami a organizacją.
 • Innowacyjność i adaptacja: Organizacje, które skupiają się na zarządzaniu potencjałem i rozwijaniu pracowników, stają się bardziej innowacyjne i elastyczne. Pracownicy, którzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, są bardziej skłonni do eksperymentowania, zgłaszania nowych pomysłów i dostosowywania się do zmian na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności i efektywności: Efektywne zarządzanie potencjałem firmy i pracowników przyczynia się do zwiększenia wydajności organizacji. Poprawa zarządzania talentami, rozwój umiejętności i angażowanie pracowników mogą prowadzić do lepszych wyników biznesowych.
 • Zwiększenie zaangażowania i retencji pracowników: Skuteczne zarządzanie potencjałem i oferowanie programów rozwojowych mogą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Zadowoleni i rozwijający się pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji, co przyczynia się do redukcji kosztów związanych z rotacją pracowników.
 • Poprawa wizerunku pracodawcy: Firma, która inwestuje w rozwój potencjału swoich pracowników, buduje pozytywny wizerunek jako atrakcyjny pracodawca. To może przyciągnąć wysokiej jakości kandydatów i przyspieszyć proces rekrutacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności i awans zawodowy: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do rozwoju ich kariery zawodowej. To może prowadzić do awansów, podnoszenia kwalifikacji i osiągania wyższych stanowisk.
 • Motywacja i zaangażowanie: Oferowanie pracownikom szkoleń związanych z zarządzaniem potencjałem daje im poczucie, że są doceniani i mają możliwość rozwoju. To może wpływać na ich motywację i zaangażowanie w pracę.
 • Większa satysfakcja zawodowa: Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie i możliwości rozwoju, często odczuwają większą satysfakcję ze swojej pracy. Mogą rozwijać się zawodowo, realizować swoje cele i czuć się spełnieni w swojej karierze.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
 • Czym jest autorytet managera.
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet.
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych.
 • „Wczoraj kolega dziś przełożony” – nowy poziom starych relacji.
 • Profil MBTI® managera – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji.
 • Określenie najważniejszych elementów, składające się na efektywną i skuteczną współpracę zespołową.
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku managera.
 • Body language w pracy menadżerskiej.
 • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Budowanie odpowiedzialności pracowników i współpracowników za powierzone zadania oraz angażowanie ich w procesy firmowe.
 • Narzędzia komunikacji menadżerskiej (ustalanie priorytetów, komunikowanie zadań, delegowanie zadań, informowanie o zmianach, prowadzenie rozmów oceniających, zasady zarządzania informacją w organizacji, zasady prowadzenia „exit interview”).
 • Etapy rozwoju pracownika.
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników – Model zarządzania.
 • sytuacyjnego K. Blancharda.
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników.
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu.
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa, Vrooma i Herzberga).
 • Trudne rozmowy z pracownikami.
 • Ustalanie celów zespołowych – SMART.
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole.
 • Ustalanie harmonogramu prac.
 • Efektywne delegowanie zadań.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Zasady wdrożenia nowego pracownika.
 • Diagnoza osobistego stylu zarządzania czasem.
 • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera.
 • Ustalanie priorytetów według zasady Pareto.
 • Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił.
 • Zwiększenie efektywności i realizacji zadań w zespole, redukcję napięć i frustracji wewnątrz zespołowej.
 • Emocje, stres, wypalenie zawodowe – inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.