Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników mających podnieść swoje kompetencje managerskie w zakresie kierowania zespołem zorientowanym na realizację celów firmowych.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Charakteryzuje zasady i narzędzia kierowania zespołem.

 

 

 

 

 

2

Identyfikuje znaczenie i rolę pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

3

Rozpoznaje główne przyczyny i niepowodzenia w komunikacji.

 

 

 

 

4

Charakteryzuje etapy zmian.

 

 

 

 

 

 

 

5

Definiuje i wyjaśnia kierunki i skutki planowanych zmian zgodnie ze strategią.

 

 

 

 

 

6

Ocenia i diagnozuje gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzenia zmian.

 

 

 

 

 

 

 

7

Inicjuje zmiany i jest liderem ich wprowadzania w przedsiębiorstwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Definiuje i wyjaśnia kierunki i skutki planowanych organizacji pracy.

 

 

 

 

 

 

 

9

Identyfikuje nabycia umiejętności reagowania na trudne sytuację i konflikty.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Skutecznie wprowadza komunikaty o zwiększeniu skuteczności poprzez planowanie działań w oparciu na priorytety.

 

 

 

 

11

Afirmuje pozytywny stosunek do nowych wyzwań.

 

 

 

 

12

Proponuje niestandardowe rozwiązania.

 

 

 

13

Zarządza z uwzględnieniem obowiązujących norm etycznych.

 

 

14

Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia.

 

 

15

Wyraża i rozwiązuje problemy oraz podejmuje decyzje oparte o dostępne informacje.

 

Moduł I AUTORYTET MANAGERA

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem
 • Czym jest autorytet managera
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych
 • „Wczoraj kolega dziś przełożony” – nowy poziom starych relacji

Moduł II ROLA MANAGERA/ LIDERA W BUDOWANIU EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

 • Profil MBTI® managera – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji
 • Określenie najważniejszych elementów, składające się na efektywną i skuteczną współpracę zespołową
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku managera
 • Body language w pracy menadżerskiej
 • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Budowanie odpowiedzialności pracowników i współpracowników za powierzone zadania oraz angażowanie ich w procesy firmowe
 • Narzędzia komunikacji menadżerskiej (ustalanie priorytetów, komunikowanie zadań, delegowanie zadań, informowanie o zmianach, prowadzenie rozmów oceniających, zasady zarządzania informacją w organizacji, zasady prowadzenia „exit interview”)

Moduł III ZESPOŁY I GRUPY

 • Etapy rozwoju pracownika
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników – Model zarządzania
 • sytuacyjnego K. Blancharda
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa, Vrooma i Herzberga)
 • Trudne rozmowy z pracownikami

Moduł IV WARSZTAT ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

 • Ustalanie celów zespołowych – SMART
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole
 • Ustalanie harmonogramu prac
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych
 • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju
 • Zasady wdrożenia nowego pracownika

Moduł V ZARZĄDZANIE CZASEM, WYTYCZANIE CELÓW I PRIORYTETÓW

 • Diagnoza osobistego stylu zarządzania czasem
 • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera
 • Ustalanie priorytetów według zasady Pareto
 • Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił
 • Zwiększenie efektywności i realizacji zadań w zespole, redukcję napięć i frustracji wewnątrz zespołowej
 • Emocje, stres, wypalenie zawodowe – inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Cel edukacyjny

Usługa „Efektywne przywództwo oraz skuteczne narzędzia managerskie” przygotowuje do prawidłowego i efektywnego rozwijania umiejętności managerskich jak i komunikacyjnych. Dodatkowo nabywa umiejętności reagowania na trudne sytuację i konflikty.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie ma charakter praktyczny i aktywizujący w celu wypracowania najkorzystniejszego podejścia oraz rozwiązań dla organizacji.

 

Liczba godzin szkolenia wynosi: 16h

 

Pliki dokumentów, materiałów będą do pobrania w dowolnym formacie.

 

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii