Zarządzanie pracą zdalną dla managerów

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie pracą zdalną dla managerów” zdobędzie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem pracującym zdalnie, co obejmuje motywowanie pracowników, komunikację i zarządzanie projektami na odległość. Pozna narzędzia i techniki niezbędne do budowania zaangażowania i utrzymania produktywności zespołu w warunkach pracy zdalnej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracą zdalną dla managerów

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie pracą zdalną dla managerów” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów, którzy w obecnych czasach muszą radzić sobie z wyzwaniami pracy zdalnej. Obejmuje to zarówno osoby już posiadające doświadczenie w zarządzaniu zdalnym, jak i tych, którzy dopiero wprowadzają swoje zespoły w ten model pracy. Szkolenie jest również skierowane do osób odpowiedzialnych za organizację pracy w firmach i instytucjach, które chcą poprawić efektywność pracy zdalnej oraz zapewnić swoim pracownikom odpowiednie wsparcie i narzędzia do efektywnego wykonywania zadań z dowolnej lokalizacji.

Idea szkolenia “Zarządzanie pracą zdalną dla managerów” opiera się na założeniu, że efektywne zarządzanie zespołem pracującym zdalnie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które różnią się od tradycyjnych metod zarządzania. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowego zestawu narzędzi, technik i strategii, które umożliwią im skuteczne prowadzenie zespołów zdalnych, maksymalizację ich produktywności oraz utrzymanie pozytywnych relacji wewnątrz zespołu. Podkreśla się tu znaczenie komunikacji, zaangażowania pracowników, budowania zaufania oraz efektywnego wykorzystania technologii do zarządzania projektami i zadaniami. Idea szkolenia podkreśla również wagę adaptacji do zmieniających się warunków pracy i promuje ciągły rozwój kompetencji liderów w obszarze pracy zdalnej.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie pracą zdalną dla managerów – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji i współpracy – Szkolenia i praktyki wprowadzane w ramach zarządzania pracą zdalną często kładą duży nacisk na ulepszanie narzędzi i technik komunikacyjnych, co przekłada się na bardziej efektywną współpracę między zespołami.
 • Zwiększenie innowacyjności – Praca zdalna może sprzyjać innowacyjności poprzez zwiększenie różnorodności perspektyw i pomysłów, wynikających z możliwości zatrudnienia talentów z różnych środowisk i lokalizacji.
 • Zdrowsze środowisko pracy – Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej może przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu związanego z pracą biurową i dojazdami, co wpływa na ogólną atmosferę w pracy i zdrowie psychiczne pracowników.
 • Zwiększona odporność organizacji – Umiejętność efektywnego zarządzania zespołami zdalnymi sprawia, że organizacje są lepiej przygotowane na nieprzewidziane sytuacje, takie jak kryzysy zdrowotne czy naturalne katastrofy, które wymagają pracy z domu.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów – Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą lepiej wykorzystać dostępne zasoby, takie jak czas czy infrastruktura technologiczna, co przekłada się na ogólną efektywność i zadowolenie z wykonywanej pracy.
 • Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju – Praca zdalna może przyczyniać się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, dzięki redukcji dojazdów, co jest korzyścią zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji dążących do bycia bardziej ekologicznymi.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie produktywności zespołów zdalnych – Szkolenie dostarcza menedżerom narzędzi i technik, które pomagają w efektywnym zarządzaniu czasem i zadaniami, co przekłada się na zwiększenie produktywności pracowników pracujących zdalnie.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie komunikować się z zespołami zdalnymi, co jest kluczowe dla utrzymania jasności w przekazywanych informacjach, zarządzania oczekiwaniami oraz budowania zaufania.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – Szkolenie pokazuje, jak motywować pracowników zdalnych i budować z nimi relacje, co prowadzi do większego zaangażowania w wykonywane zadania i poczucia przynależności do organizacji.
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników – Poprzez skuteczne zarządzanie i wsparcie dla pracowników zdalnych, organizacje mogą zmniejszyć rotację pracowniczą, co przekłada się na oszczędności związane z rekrutacją i wdrażaniem nowych osób.
 • Optymalizacja kosztów operacyjnych – Efektywna praca zdalna może pozwolić organizacjom na ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem przestrzeni biurowej, co stanowi znaczącą pozycję w budżecie wielu firm.
 • Przyciąganie talentów – Możliwość pracy zdalnej jest coraz częściej kluczowym czynnikiem dla potencjalnych pracowników. Organizacje, które skutecznie zarządzają pracą zdalną, stają się bardziej atrakcyjne na rynku pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Większa elastyczność – Praca zdalna pozwala na elastyczne dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji, co może przyczynić się do lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – Pracownicy oszczędzają czas i środki finansowe, które zwykle wydawaliby na dojazdy do pracy, co może znacząco poprawić ich jakość życia.
 • Lepsze warunki pracy – Możliwość dostosowania swojego miejsca pracy do indywidualnych potrzeb, np. poprzez wybór cichego i komfortowego miejsca do pracy, co może zwiększyć ich efektywność.
 • Zwiększone poczucie autonomii – Praca zdalna często wiąże się z większą samodzielnością w zarządzaniu własnymi zadaniami, co może prowadzić do wzrostu motywacji i zaangażowania.
 • Rozwój kompetencji cyfrowych – Pracując zdalnie, pracownicy rozwijają swoje umiejętności związane z obsługą nowoczesnych narzędzi i technologii, co jest cenną kompetencją na rynku pracy.
 • Mniejszy stres – Eliminacja stresujących dojazdów i możliwość pracy w znanej, komfortowej przestrzeni może przyczynić się do obniżenia poziomu stresu.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja pracy zdalnej i jej ewolucja.
 • Przegląd wyzwań i korzyści pracy zdalnej dla zarówno pracowników, jak i organizacji.
 • Przegląd narzędzi niezbędnych do efektywnej pracy zdalnej.
 • Strategie skutecznej komunikacji zdalnej.
 • Przegląd i porównanie narzędzi do komunikacji i współpracy (np. Slack, Microsoft Teams, Zoom).
 • Praktyczne warsztaty z wybranych narzędzi.
 • Budowanie zaufania i relacji w zespole zdalnym.
 • Metody motywowania pracowników zdalnych.
 • Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w środowisku zdalnym.
 • Przegląd metodologii zarządzania projektami przydatnych w pracy zdalnej (np. Scrum, Kanban).
 • Narzędzia do zarządzania projektami i monitorowania postępów (np. Trello, Asana).
 • Ustawianie i śledzenie celów w pracy zdalnej.
 • Strategie utrzymania wysokiej produktywności przy jednoczesnym dbaniu o dobre samopoczucie pracowników.
 • Zarządzanie czasem i unikanie wypalenia zawodowego w pracy zdalnej.
 • Tworzenie zrównoważonego środowiska pracy zdalnej.
 • Analiza case studies firm, które skutecznie przeszły na model pracy zdalnej.
 • Innowacyjne praktyki w pracy zdalnej.
 • Przygotowanie organizacji na przyszłe wyzwania związane z pracą zdalną.
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa w pracy zdalnej.
 • Zapewnianie prywatności i bezpieczeństwa danych w narzędziach do pracy zdalnej.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia bezpiecznych środowisk pracy zdalnej.
 • Tworzenie planu adaptacji do pracy zdalnej dla własnej organizacji.
 • Strategie skalowania i rozwoju zespołów zdalnych.
 • Przegląd trendów i przyszłości pracy zdalnej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusje grupowe

Organizowanie rozmów i debat w małych grupach na tematy związane z zarządzaniem zespołami zdalnymi.

2

Warsztaty praktyczne

Sesje, podczas których uczestnicy pracują nad rzeczywistymi problemami lub projektami, stosując narzędzia i techniki zdobyte podczas szkolenia.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów firm lub projektów, które przeszły na pracę zdalną lub efektywnie nią zarządzają.

4

Ćwiczenia interaktywne

Zadania wymagające interakcji między uczestnikami, np. poprzez pracę w parach, role-play czy burze mózgów.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.