Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności i strategie niezbędne do skutecznego zarządzania pracownikami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym. Będzie potrafił efektywnie organizować pracę zespołu na odległość, zapewniać komunikację i współpracę, oraz monitorować postępy i wyniki. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie utrzymać wysoką produktywność zespołu, budować zaufanie i motywację pracowników, a także dostosować się do nowych trendów i wymogów elastycznego środowiska pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej, menedżerów, liderów zespołów oraz innych specjalistów, którzy odpowiedzialni są za zarządzanie pracownikami pracującymi zdalnie lub w trybie hybrydowym.

Idea szkolenia opiera się na rozwinięciu umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie efektywnego zarządzania pracą zdalną i hybrydową. Głównym celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom praktycznych narzędzi, strategii i najlepszych praktyk, które pomogą im skutecznie zarządzać zespołami pracowników na odległość. Szkolenie skupia się na zrozumieniu unikalnych wyzwań, jakie niesie ze sobą praca zdalna i hybrydowa, oraz dostarcza praktycznych rozwiązań i technik radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uczyć się od doświadczonych trenerów, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz praktykować nowe umiejętności poprzez studia przypadków i symulacje sytuacji z życia zawodowego. Program szkoleniowy uwzględnia również praktyczne wdrożenie w organizacji, zachęcając uczestników do stosowania poznanych technik i narzędzi w swoim codziennym zarządzaniu.

wyślij zapytanie

Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową – korzyści ze szkolenia

 • Dobór odpowiednich technologii: Uczestnicy szkolenia uczą się identyfikować podstawowe, ogólnodostępne, jak i dedykowane rozwiązania technologiczne, które umożliwiają efektywną pracę zdalną i hybrydową.
 • Organizacja pracy zespołów: Szkolenie pomaga organizować efektywne działania zespołów wykorzystujących pracę zdalną, hybrydową czy elastyczny czas pracy.
 • Efektywne zarządzanie i komunikacja: Szkolenie pokazuje, jak skutecznie wdrażać rozwiązania zapewniające sprawną komunikację i podział/delegowanie zadań w przypadku pracy zdalnej, hybrydowej, czy przy elastycznym czasie pracy.
 • Monitoring efektywności pracy: Szkolenie pomaga opracować i wdrożyć rozwiązania, które umożliwiają skuteczny monitoring efektywności pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy.
 • Wsparcie dla kadry menedżerskiej: Szkolenie pomaga kadrze menedżerskiej w unikaniu mikrozarządzania i ograniczania swobody działania pracowników. Umożliwia także skuteczne wsparcie menedżerów w radzeniu sobie z typowymi trudnościami, jak np. budowanie zaangażowania pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Zrozumienie regulacji prawnych: Szkolenie pozwala zidentyfikować i zrozumieć odpowiednie zapisy Kodeksu Pracy regulujące zasady organizacji pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy. To pomaga firmie unikać naruszeń prawa pracy.
 • Rozpoznanie potrzeb pracowników: Szkolenie pozwala na identyfikację podstawowych potrzeb i korzyści dla pracowników wynikających z pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy, co pomaga w lepszym dostosowaniu warunków pracy do oczekiwań zespołu.
 • Zarządzanie trudnościami: Szkolenie oferuje narzędzia do opisu i zarządzania typowymi trudnościami (takimi jak problemy z poczuciem identyfikacji z firmą/zespołem, czy wypalenie zawodowe), które mogą towarzyszyć różnym formom pracy zdalnej.
 • Zaangażowanie pracowników: Szkolenie pokazuje, jakie czynniki należy brać pod uwagę, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników korzystających z pracy zdalnej czy hybrydowej.

Korzyści dla pracowników

 • Zdolność do efektywnego wykorzystania technologii: Szkolenie pozwoli pracownikom poznać narzędzia technologiczne, które mogą ułatwić pracę zdalną i hybrydową.
 • Budowanie relacji z zespołem na odległość: Szkolenie może pomóc pracownikom nauczyć się, jak budować i utrzymywać relacje zespołowe w środowisku pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Poprawa komunikacji zdalnej: Szkolenie może nauczyć pracowników, jak skutecznie komunikować się i dzielić zadania w kontekście pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Budowanie zaangażowania w pracę zdalną: Szkolenie może dostarczyć wskazówek, jak zwiększyć zaangażowanie i poczucie przynależności do firmy podczas pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Adaptacja do nowej rzeczywistości pracy: W kontekście zmian na rynku pracy, szkolenie to może pomóc pracownikom przystosować się do nowych form pracy, co jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Przegląd zasad organizacji pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy
 • Przedstawienie korzyści i wyzwań związanych z pracą zdalną i hybrydową
 • Omówienie prawnych aspektów związanych z pracą zdalną i elastycznym czasem pracy
 • Skuteczne komunikowanie się z pracownikami zdalnymi
 • Techniki delegowania zadań i monitorowania postępów pracy
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji i współpracy w zespole hybrydowym
 • Zrozumienie potrzeb i motywacji pracowników pracujących zdalnie
 • Tworzenie systemów motywacyjnych dostosowanych do pracy zdalnej
 • Strategie budowania zaangażowania i umacniania więzi w zespole hybrydowym
 • Przegląd różnych platform do pracy zdalnej i narzędzi do zarządzania projektami
 • Wybór odpowiednich narzędzi i technologii dla specyficznych potrzeb organizacji
 • Szkolenie w obsłudze narzędzi i zapewnienie ich efektywnego wykorzystania
 • Techniki monitorowania czasu pracy i efektywności pracy zdalnej
 • Rozwój systemów oceny wydajności dostosowanych do pracy zdalnej i hybrydowej
 • Zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego monitorowania postępów i wyników pracy
 • Rozpoznawanie i zarządzanie trudnościami emocjonalnymi i stresem związanymi z pracą zdalną
 • Tworzenie polityk i programów wsparcia psychologicznego dla pracowników zdalnych
 • Promowanie dobrostanu i równowagi między pracą a życiem prywatnym w kontekście pracy zdalnej
 • Analiza i rozwiązywanie typowych problemów związanych z pracą zdalną i hybrydową
 • Dyskusja i omawianie indywidualnych przypadków uczestników
 • Wspólna praca nad znalezieniem optymalnych rozwiązań w konkretnych sytuacjach
 • Planowanie i wdrażanie zmian w organizacji na rzecz pracy zdalnej i hybrydowej
 • Budowanie akceptacji i wsparcia ze strony kadry zarządzającej i pracowników
 • Monitorowanie postępów i kontynuacja doskonalenia procesów związanych z pracą zdalną

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.