Zarządzanie pracownikami na produkcji

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie pracownikami na produkcji” zyska przede wszystkim umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, co jest kluczowe na stanowiskach kierowniczych w produkcji. Nauczy się technik motywowania pracowników i optymalizacji procesów pracy, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami na produkcji

Grupa docelowa “Zarządzanie pracownikami na produkcji” to przede wszystkim kierownicy i menedżerowie działów produkcyjnych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołami. Szkolenie może być również przydatne dla osób aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych w przemyśle, a także dla tych, którzy już pełnią takie funkcje, ale chcą uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu produkcją.

Idea szkolenia “Zarządzanie pracownikami na produkcji” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania zespołami produkcyjnymi. Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale także wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia zarządzania, takie jak techniki motywowania pracowników, optymalizacji procesów pracy, czy efektywnego rozwiązywania konfliktów. Podkreśla się znaczenie elastyczności, komunikacji oraz umiejętności adaptacji do szybko zmieniających się warunków w środowisku produkcyjnym. Szkolenie ma także za zadanie wzmocnienie kompetencji lidera, który potrafi inspirować swoją załogę i prowadzić ją do osiągania wyższych standardów wydajności i jakości pracy.

wyślij zapytanie

Zarządzanie pracownikami na produkcji – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa wydajności i jakości produkcji – Szkolone kierownictwo lepiej zarządza procesami, co przekłada się na efektywniejszą pracę zespołów i wyższą jakość produktów.
 • Lepsza atmosfera w pracy – Umiejętność rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji między pracownikami przyczynia się do tworzenia zdrowego, motywującego środowiska pracy.
 • Zwiększenie motywacji pracowników – Kierownicy, którzy potrafią motywować swoje zespoły, przyczyniają się do większego zaangażowania pracowników, co wpływa na ich satysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy.
 • Rozwój kompetencji kierowniczych – Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności przywódcze, co pozwala im na efektywniejsze zarządzanie zespołami, a także na osobisty rozwój zawodowy.
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników – Dobrze zarządzane zespoły mają niższą rotację pracowników, co jest korzystne zarówno dla stabilności zespołów, jak i dla obniżenia kosztów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
 • Adaptacja do zmian – Szkolenie kładzie nacisk na umiejętność adaptacji do szybko zmieniających się warunków rynkowych, co jest nieocenione w dynamicznie rozwijającym się sektorze produkcyjnym.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy liderów i brygadzistów – szkolenie pozwoli im zdobyć nowe umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania pracownikami. Dzięki temu będą w stanie lepiej motywować zespół, efektywniej rozwiązywać konflikty oraz delegować zadania.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji – podczas szkolenia liderzy i brygadziści nauczą się skutecznie komunikować z pracownikami, wyrażać oczekiwania i przekazywać informacje. To pozwoli zwiększyć efektywność działań oraz uniknąć nieporozumień i błędów.
 • Poprawa atmosfery w pracy – szkolenie pomoże liderom i brygadzistom zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów i zarządzania emocjami, co wpłynie pozytywnie na atmosferę w zespole. Pracownicy będą czuli się bardziej zadowoleni i zmotywowani do pracy.
 • Polepszenie wyników finansowych – skuteczne zarządzanie pracownikami przekłada się na większą efektywność i wydajność działalności organizacji. Liderzy i brygadziści będą w stanie skoncentrować się na realizacji celów strategicznych i uzyskaniu lepszych wyników finansowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji – skuteczni liderzy i brygadziści przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Dzięki odpowiednim umiejętnościom zarządzania pracownikami organizacja może być postrzegana jako atrakcyjny pracodawca oraz partner biznesowy.
 • Rozwój talentów wewnętrznych – szkolenie liderów i brygadzistów pozwala na rozwijanie potencjału wewnętrznych pracowników. Dzięki temu organizacja może budować silny zespół liderów i brygadzistów, którzy będą w stanie awansować i pełnić ważne funkcje zarządcze w przyszłości.
 • Udoskonalenie procesów wewnętrznych – efektywne zarządzanie pracownikami przyczynia się do lepszego planowania i organizacji pracy. Liderzy i brygadziści, po ukończeniu szkolenia, będą w stanie identyfikować i eliminować nieefektywne procesy, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.
 • Przyciąganie i utrzymanie talentów – organizacje, które inwestują w rozwój liderów i brygadzistów, są atrakcyjne dla utalentowanych pracowników. Możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników wysokiej klasy.
 • Doskonalenie kultury organizacyjnej – szkolenie liderów i brygadzistów wpływa na kulturę organizacyjną, promując wartości takie jak odpowiedzialność, zaufanie, profesjonalizm i korzystanie z feedbacku. To przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery pracy i efektywnego działania całej organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania pracownikami -​ szkolenie pozwoli liderom i brygadzistom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. Dzięki temu będą w stanie skuteczniej planować, organizować i koordynować pracę pracowników.
 • Poprawa efektywności pracy zespołu -​ szkolenie pomoże liderom i brygadzistom w identyfikacji i wykorzystaniu indywidualnych silnych stron pracowników, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania ich potencjału. Poza tym, dzięki nabytym umiejętnościom komunikacyjnym, będą w stanie skutecznie przekazywać informacje, motywować zespół i skutecznie rozwiązywać konflikty.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników -​ szkolenie pomoże liderom i brygadzistom w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań pracowników oraz w tworzeniu dla nich warunków, które będą sprzyjały ich zaangażowaniu w pracę. W rezultacie, pracownicy będą bardziej zaangażowani, co przekłada się na większą efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów -​ szkolenie umożliwia liderom i brygadzistom rozwinięcie umiejętności identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów w zespole. Będą w stanie skuteczniej radzić sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i konfliktowymi, co poprawi atmosferę w zespole i wpłynie na efektywność pracy.
 • Wzrost zaufania i autorytetu wśród pracowników -​ szkolenie pomoże liderom i brygadzistom w kreowaniu pozytywnego wizerunku jako liderów, którzy potrafią odpowiednio zarządzać i motywować swoją drużynę. To z kolei przyczyni się do wzrostu zaufania i autorytetu wśród pracowników, co ułatwi im pracę i wpłynie na atmosferę w zespole.
 • Rozwój umiejętności delegowania zadań -​ szkolenie umożliwi liderom i brygadzistom rozwinięcie umiejętności efektywnego delegowania zadań w zespole. Dzięki temu będą w stanie skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, a jednocześnie pozwolą pracownikom rozwijać się poprzez przydzielanie im nowych odpowiedzialności.
 • Zwiększenie efektywności zarządzania czasem -​ szkolenie pomoże liderom i brygadzistom w rozwinięciu umiejętności planowania, wyznaczania priorytetów i kontrolowania czasu pracy. Dzięki temu będą w stanie efektywniej zarządzać swoim czasem, co przyczyni się do większej wydajności pracy i osiągnięcia celów zespołu.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych -​ szkolenie pomoże liderom i brygadzistom w rozwinięciu umiejętności skutecznej komunikacji z pracownikami. Będą w stanie jasno i precyzyjnie przekazywać informacje, słuchać i docierać do swojej drużyny, co wpłynie na efektywność pracy i uniknięcie nieporozumień.
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji wśród liderów i brygadzistów -​ poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, liderzy i brygadziści będą mogli efektywniej wykonywać swoje obowiązki, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy. Będą w stanie zarządzać zespołem w sposób bardziej profesjonalny, co wpłynie na ich rozwój i możliwość awansu zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań i odpowiedzialności,
 • Oczekiwania Kierownika, Firmy, pracowników,
 • Budowanie autorytetu w zespole,
 • Co niszczy a co buduje autorytet Lidera i Brygadzisty,
 • Ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie,
 • Efektywność działań,
 • Wyznaczanie zadań i ustalanie priorytetów własnych i zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,

 

 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Czym jest informacja zwrotna,
 • Zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej,
 • Ćwiczenie rozmów z pracownikami – udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych sytuacjach,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi,
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Wyrażanie uznania,
  • Korygowanie,
  • Dopytywanie,
  • Przekazywanie,
  • Omawianie,
 • Rozwiązywanie przypadków zgłoszonych przez uczestników
 • Poszukiwanie możliwych rozwiązań
 • Inscenizowanie trudnych sytuacji
 • Wyjaśnianie wątpliwości

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Podstawowe informacje teoretyczne są przekazywane w formie wykładu, co pozwala uczestnikom na zrozumienie kluczowych koncepcji zarządzania produkcją.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów z życia zawodowego pozwala uczestnikom na zastosowanie teorii w praktycznych sytuacjach, a także na lepsze zrozumienie złożonych problemów zarządczych.

3

Symulacje i role-play

Ćwiczenia symulacyjne i odgrywanie ról pozwalają uczestnikom praktycznie przetestować różne strategie zarządzania i zobaczyć ich efekty w kontrolowanym środowisku.

4

Warsztaty i prace grupowe

Praca w grupach na konkretnych projektach zachęca do współpracy, wymiany doświadczeń i rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.