Zarządzanie pracownikami w Call Center

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie pracownikami w Call Center” zyska umiejętność skutecznego zarządzania zespołem, co przyczyni się do poprawy efektywności pracy i zwiększenia satysfakcji klientów. Pozna techniki motywowania pracowników oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami w Call Center

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie pracownikami w Call Center” obejmuje menedżerów, kierowników, liderów zespołów oraz osoby aspirujące do ról kierowniczych w call center. Szkolenie jest również skierowane do specjalistów ds. HR odpowiedzialnych za rozwój pracowników oraz poprawę efektywności zespołów obsługi klienta. Idealni uczestnicy to osoby chcące doskonalić swoje umiejętności zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w dynamicznym środowisku call center.

Idea szkolenia “Zarządzanie pracownikami w Call Center” polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołami obsługi klienta. Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności liderów w zakresie motywowania pracowników, optymalizacji procesów oraz radzenia sobie z wyzwaniami charakterystycznymi dla środowiska call center. Uczestnicy zdobędą kompetencje, które pozwolą im zwiększyć efektywność i satysfakcję zespołów, co przełoży się na lepszą jakość obsługi klientów.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie pracownikami w Call Center – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaangażowania zespołu: Lepsze zarządzanie i motywowanie pracowników prowadzi do większego zaangażowania całego zespołu, co pozytywnie wpływa zarówno na wyniki firmy, jak i na satysfakcję zawodową managerów.
 • Podniesienie standardów obsługi klienta: Wspólne korzyści wynikają z poprawy jakości obsługi klienta, która jest efektem lepszego zarządzania zespołem, co przekłada się na pozytywny wizerunek firmy i satysfakcję z pracy managerów.
 • Wzrost innowacyjności: Managerowie, korzystając z nowo nabytej wiedzy i umiejętności, mogą wprowadzać innowacyjne rozwiązania i usprawnienia w procesach operacyjnych, co przynosi korzyści całej organizacji.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Zwiększona elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w środowisku pracy jest korzystna zarówno dla organizacji, która może szybciej adaptować się do rynkowych wyzwań, jak i dla managerów, którzy potrafią skuteczniej zarządzać w dynamicznych warunkach.
 • Budowanie trwałych relacji w zespole: Szkolenie przyczynia się do tworzenia silniejszych, bardziej zintegrowanych zespołów, co pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną i atmosferę pracy, przynosząc korzyści wszystkim uczestnikom procesu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Dzięki nabyciu przez menedżerów umiejętności optymalizacji procesów i zarządzania zasobami, organizacja może lepiej wykorzystać swoje zasoby, co prowadzi do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów operacyjnych.
 • Poprawa satysfakcji klientów: Zmotywowani i dobrze zarządzani pracownicy są bardziej zaangażowani w swoją pracę, co przekłada się na wyższą jakość obsługi klientów i zwiększenie ich zadowolenia.
 • Redukcja rotacji pracowników: Efektywne zarządzanie zespołem oraz umiejętność motywowania pracowników prowadzi do większego zadowolenia z pracy, co zmniejsza wskaźnik rotacji i związane z tym koszty rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.
 • Lepsze zarządzanie czasem i zasobami: Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak lepiej planować i zarządzać czasem oraz zasobami, co prowadzi do bardziej efektywnego funkcjonowania całego zespołu.
 • Zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej: Organizacja zyska dobrze wykształconych liderów, którzy będą potrafili skutecznie prowadzić swoje zespoły, co przełoży się na lepsze wyniki całego działu call center.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Szkolenie promuje praktyki zarządcze oparte na otwartej komunikacji, współpracy i wsparciu, co pomaga w budowaniu zdrowej i pozytywnej kultury pracy w organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem: Managerowie nauczą się skutecznych technik zarządzania, co pozwoli im lepiej organizować pracę zespołu i maksymalizować jego wydajność.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie pomoże w rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, co ułatwi rozwiązywanie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji z pracownikami.
 • Zwiększenie zdolności motywowania pracowników: Managerowie zdobędą wiedzę na temat różnych strategii motywacyjnych, co pozwoli im lepiej angażować swoich pracowników i zwiększać ich zaangażowanie w pracę.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem: Szkolenie dostarczy narzędzi i technik zarządzania stresem, co pomoże managerom lepiej radzić sobie z wymagającymi sytuacjami i zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 • Budowanie kompetencji analitycznych: Szkolenie obejmuje również aspekty związane z analizą kluczowych wskaźników wydajności (KPI), co pozwoli managerom lepiej monitorować i oceniać efektywność swojego zespołu.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań kierownika
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych
 • Planowanie i kontrola zasobów
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: wyznaczanie zadań, motywowanie, rozliczanie
 • Czym jest autorytet managera
 • Jakie działania przełożonego pomagają budować jego autorytet
 • Co niszczy autorytet przełożonego w oczach podwładnych
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
 • Wczoraj kolega, dziś przełożony – zasady układania współpracy
 • Budowa wewnętrznej siły Lidera
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz
  • Trening
  • Wspieranie
  • Delegowanie
 • Scenki „produkcyjne” dotyczące zarządzania podwładnymi
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI)
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi
 • Trening rozmów z pracownikami
 • Feedback jako metoda budowania współpracy
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Model udzielania informacji zwrotnej
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi
 • Czym jest asertywność i jak ją budować
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników
 • Scenki asertywnych rozmów
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich
 • Jak rozładować emocje
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy/spotkania
 • Mocne rozmowy z podwładnymi
 • Trudne sytuacje przełożonego w praktyce – case study
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi
 • Piramida potrzeb – podstawy motywacji
 • Pozapłacowe motywatory
 • 12 pytań o zaangażowaniu – instytut Gallupa
 • Praktyczne metody angażowania pracowników
 • Mój plan budowy zaangażowania
 • Efektywność osobista
 • Co to oznacza współpracować
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Korzyści/zagrożenia dla pracowników i firmy wynikające z jakości współpracy
 • Jak organizować pracę zespołu
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej
 • Co robimy dobrze/co powinniśmy usprawnić/zmienić
 • Czego nie robimy a pozytywnie wpłynęłoby na nasza efektywność
 • Jak mogę rozwijać współpracę w moim zespole
 • Co wnoszę do mojej firmy
 • Co inni pracownicy robią dobrego dla naszej firmy
 • Wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji współpracy z podwładnymi
 • Poszukiwanie różnych rozwiązań
 • Budowanie pozycji lidera zespołu
 • Świadome zarządzanie i planowanie rozwoju zespołów
 • Grupa a zespół pracowników
 • Etapy budowania zespołów – Bruce Tuckman
 • Na czym polega dodatnia i ujemna synergia zespołów
 • Cechy skutecznego zespołu – na podstawie teorii Robbinsa
 • Lider mojego zespołu
 • Radar mojego zespołu – autodiagnoza mojego zespołu
 • Co wnoszę do mojego zespołu
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej w moim zespole
 • Jak mogę rozwijać współpracę w moim zespole – jedno działanie rozwojowe

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty interaktywne

Uczestnicy biorą udział w interaktywnych warsztatach, gdzie mogą praktykować nowe umiejętności w realistycznych scenariuszach. Dzięki temu uczą się w praktyce, jak zarządzać zespołem i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

2

Studium przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków z branży call center pozwala uczestnikom zrozumieć, jak teoretyczne zasady zarządzania są stosowane w praktyce. Dyskusje na temat studiów przypadków pomagają w wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk.

3

Symulacje i role-playing

Uczestnicy odgrywają różne role w symulowanych sytuacjach, co pozwala im doświadczyć, jak różne techniki zarządzania i motywowania działają w praktyce. To także doskonały sposób na rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

4

Ćwiczenia praktyczne

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują różnorodne ćwiczenia praktyczne, które pomagają w utrwaleniu zdobytej wiedzy i rozwijaniu nowych umiejętności. Ćwiczenia te są często dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.