Zarządzanie pracownikami w sprzedaży

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie pracownikami w sprzedaży” zyska umiejętności efektywnego kierowania zespołem sprzedażowym, co przyczyni się do wzrostu wydajności i efektywności sprzedaży. Pozna metody motywowania pracowników oraz techniki budowania zespołu, co zwiększy zaangażowanie pracowników i poprawi atmosferę w pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami w sprzedaży

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie pracownikami w sprzedaży” to przede wszystkim kierownicy i menedżerowie działów sprzedaży, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem. Szkolenie jest również skierowane do osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w sprzedaży, a także dla właścicieli firm i przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich działów sprzedaży poprzez lepsze zarządzanie pracownikami. Ponadto, szkolenie może być przydatne dla liderów zespołów sprzedażowych poszukujących nowych metod motywowania i budowania zespołów.

Idea szkolenia “Zarządzanie pracownikami w sprzedaży” opiera się na przekonaniu, że kluczem do sukcesu w sprzedaży jest nie tylko doskonała znajomość produktów czy technik sprzedaży, ale przede wszystkim skuteczne zarządzanie zespołem. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności lidera, który potrafi nie tylko zmotywować swoich pracowników do osiągania lepszych wyników, ale także stworzyć atmosferę współpracy i zaufania. Poprzez połączenie teorii z praktycznymi warsztatami, uczestnicy szkolenia nauczą się, jak budować efektywne strategie zarządzania, rozwiązywać konflikty w zespole, stosować nowoczesne techniki motywacyjne oraz jak planować i realizować cele sprzedażowe, aby maksymalizować wyniki swojej pracy i całego zespołu.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie pracownikami w sprzedaży – korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie efektywności sprzedaży – Uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwalają na lepsze zarządzanie zespołem sprzedażowym, co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności sprzedaży. Dla organizacji oznacza to zwiększenie przychodów i poprawę pozycji rynkowej.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników – Szkolenie wyposaża uczestników w narzędzia do efektywnego motywowania swojego zespołu, co przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników. W rezultacie organizacja zyskuje lojalnych i wydajnych pracowników, którzy są bardziej skłonni do osiągania lepszych wyników.
 • Rozwój umiejętności lidera – Uczestnicy uczą się, jak efektywnie komunikować się z zespołem, rozwiązywać konflikty i zarządzać czasem, co są kluczowe umiejętności dla każdego lidera. Dla organizacji oznacza to posiadanie kompetentnych liderów, którzy potrafią zarządzać zespołem w sposób, który wspiera cele firmy.
 • Poprawa umiejętności zarządzania zmianą – Szkolenie przygotowuje uczestników do skutecznego radzenia sobie ze zmianami w organizacji i na rynku. Uczą się oni, jak wprowadzać zmiany w sposób, który minimalizuje opór pracowników i maksymalizuje akceptację nowych rozwiązań. Dla organizacji oznacza to większą elastyczność i adaptacyjność w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji w zespole – warsztat zapewnia sposoby skutecznej komunikacji zarówno z pracownikami, jak i między nimi, co może podnieść efektywność pracy zespołu oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktów.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – warsztat uczy technik motywowania pracowników i tworzenia skutecznych celów, co może przyczynić się do większego zaangażowania pracowników w realizację celów organizacji.
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania ludźmi – warsztat umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania pracownikami, takich jak delegowanie obowiązków, ustalanie priorytetów czy udzielanie feedbacku.
 • Integracja zespołu – w trakcie warsztatu managerowie mają możliwość lepszego poznania swoich współpracowników i budowania więzi, co przekłada się na lepszą dynamikę w zespole i większą skuteczność współpracy.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów – warsztat uczy technik rozwiązywania problemów w zespole, co może przyczynić się do szybszego i bardziej efektywnego rozwiązywania trudności i wyzwań, z jakimi może się spotkać organizacja.
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników – lepsze zarządzanie pracownikami może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i zmniejszenia liczby pracowników, którzy decydują się na odejście z organizacji.
 • Zwiększenie efektywności organizacji – poprawa zarządzania pracownikami może mieć ogromny wpływ na efektywność organizacji jako całości, poprzez podniesienie wydajności pracy, redukcję błędów i zwiększenie jakości produktów lub usług.

Korzyści dla pracowników

 • Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych technik i strategii zarządzania pracownikami. Mogą nauczyć się skutecznie komunikować się z zespołem, motywować pracowników i efektywnie rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zespołem.
 • Lepsze wyniki – Dzięki nabytym umiejętnościom zarządzania, uczestnicy będą w stanie skuteczniej wykorzystać potencjał swojego zespołu i doprowadzić do lepszych wyników. Będą zdolni do identyfikowania i wykorzystywania mocnych stron każdego pracownika, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy.
 • Poprawa relacji z pracownikami – Skuteczne zarządzanie pracownikami wiąże się również z budowaniem pozytywnych relacji. Uczestnicy warsztatu będą mogli nauczyć się skutecznych technik komunikacji oraz sposobów budowania zaufania i współpracy w zespole. To może przyczynić się do poprawy atmosfery w pracy i większej satysfakcji zarówno dla pracowników, jak i menedżera.
 • Rozwój osobisty – Warsztat zarządzania pracownikami może również przynieść uczestnikom korzyści w zakresie rozwoju osobistego. Mogą nauczyć się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, zarządzania stresem i budowania umiejętności efektywnego liderowania. To może przyczynić się do wzrostu pewności siebie i zwiększenia umiejętności interpersonalnych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń – Warsztat może stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zarządzaniu pracownikami. Uczestnicy będą mieli szansę spotkać innych menedżerów i podzielić się swoimi doświadczeniami oraz uczyć się od innych. To może przyczynić się do bardziej optymalnego rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych strategii zarządzania.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku kierowniczym,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Budowanie autorytetu w zespole,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Trudne sytuacje managerskie w praktyce – case study,
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi,
 • Rozpracowywanie konkretnych przypadków uczestników warsztatu,
 • Poznanie indywidualnych preferencji dotyczących planowania, wyznaczania priorytetów,
 • Rywalizacja w zespołach,
 • Dobra zabawa,
 • Walka o puchar,
 • Omówienie wniosków z wieczornej gry
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami,
 • Organizacja pracy własnej i pracowników,
 • Efektywność osobista, metody działania poprawiające efektywność,
 • Inspirowanie do działania i współpracy,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI)
 • Asertywność w komunikacji z pracownikami,
 • Udzielanie informacji zwrotnej (feedback),
 • Scenki rozmów z pracownikami,
 • Motywatory pozapłacowe,
 • Metody budowania zaangażowania,
 • Grupa a zespół – na czym polega synergia zespołu,
 • Kluczowe obszary skutecznych zespołów,
 • Analiza mojego zespołu,
 • Plan działań rozwojowych,
 • Etapy przeprowadzania zmian,
 • Pracownik w zmianie,
 • Opór / emocje w zmianie – konieczne działania managera,
 • Jak przeprowadzać pracowników przez zmianę,
 • Plan działań,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Służą przekazaniu teoretycznych podstaw zarządzania zespołem sprzedażowym. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat nowoczesnych teorii zarządzania, motywacji i komunikacji.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów problemów zarządczych i dyskusja na ich temat. Metoda ta pozwala na praktyczne zastosowanie teorii w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji biznesowych.

3

Gry i symulacje biznesowe

Uczestnicy wcielają się w role menedżerów sprzedaży i rozwiązują zadania symulujące rzeczywiste wyzwania związane z zarządzaniem zespołem. Gry rozwijają umiejętności podejmowania decyzji, liderstwa i pracy zespołowej.

4

Warsztaty

Sesje praktyczne, podczas których uczestnicy pracują w grupach lub indywidualnie nad konkretnymi zadaniami. Warsztaty mogą dotyczyć na przykład technik motywacyjnych, metod rozwiązywania konfliktów czy budowania efektywnych strategii sprzedaży.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii