Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego kierownika regionalnego

Uczestnik szkolenia zyska niezastąpione narzędzia do efektywnego zarządzania jako kierownik regionalny. Wzbogaci swoje umiejętności przywódcze, doskonaląc zdolności planowania, delegowania oraz motywowania zespołów na różnych poziomach organizacji. Dowiedzie się, jak skutecznie współpracować z oddziałami, osiągając założone cele biznesowe i tworząc harmonijną atmosferę pracy w wielopłaszczyznowym środowisku.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego kierownika regionalnego

Grupa docelowa szkolenia to osoby pełniące funkcję kierowniczą na poziomie regionalnym lub aspirujące do tego stanowiska. Adresowane jest do menedżerów, dyrektorów oddziałów oraz liderów zespołów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania wieloma lokalizacjami. To również dedykowane przedsiębiorcom, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu skutecznego kierowania regionami. Szkolenie jest idealne dla tych, którzy pragną osiągać lepsze wyniki, tworzyć silne zespoły i skutecznie współpracować na szczeblu regionalnym.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom narzędzi, umiejętności i strategii potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołem w kontekście regionalnym. Szkolenie skupia się na rozwinięciu specyficznych kompetencji, które są istotne dla kierowników regionalnych i umożliwiają im efektywne kierowanie zespołami na większą skalę.

wyślij zapytanie

Warsztat skutecznego kierownika regionalnego – korzyści ze szkolenia

Lepsze zarządzanie zespołami na poziomie regionalnym: Szkolenie umożliwia kierownikom regionalnym zdobycie niezbędnych umiejętności i narzędzi do efektywnego zarządzania zespołami w różnych lokalizacjach. Skuteczne zarządzanie zespołem przekłada się na lepszą wydajność pracy, koordynację działań oraz osiąganie celów biznesowych na poziomie regionalnym.

Wzmacnienie kultury organizacyjnej: Skuteczni kierownicy regionalni, którzy posiadają umiejętności zarządzania i liderowania, mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Poprzez skuteczną komunikację, motywowanie pracowników i budowanie zaufania, mogą tworzyć środowisko pracy sprzyjające efektywnej współpracy i rozwojowi zespołu.

Korzyści dla organizacji

Zwiększona efektywność zespołu: Skuteczne zarządzanie zespołami na poziomie regionalnym przyczynia się do lepszej wydajności pracy, współpracy i osiągania celów biznesowych, co korzystnie wpływa zarówno na firmę, jak i na jej pracowników.

Wzrost zaangażowania i satysfakcji pracowników: Lepsze zarządzanie zespołami na poziomie regionalnym sprzyja większemu zaangażowaniu, satysfakcji i motywacji pracowników. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków i angażowania się w realizację celów organizacji.

Lepsze wykorzystanie zasobów regionalnych: Dzięki skutecznemu zarządzaniu zespołami regionalnymi, organizacja może lepiej wykorzystać zasoby lokalne i dostosować swoje strategie do specyficznych warunków na danym obszarze. Kierownicy regionalni, którzy rozumieją specyfikę lokalnego rynku i kultury, mogą przyczynić się do większej konkurencyjności i sukcesu firmy na danym obszarze.

Korzyści dla pracowników

Rozwój umiejętności: Szkolenie pozwala pracownikom rozwijać umiejętności przywódcze, komunikacyjne i zarządzania, co przyczynia się do ich rozwoju kariery i możliwości awansu.

Lepsze wsparcie i przewodnictwo: Kierownicy regionalni, którzy posiadają skuteczne umiejętności zarządzania, mogą dostarczać pracownikom wsparcie, jasne wytyczne i przewodnictwo. To z kolei przekłada się na większą satysfakcję, zaangażowanie i rozwój pracowników.

Poprawa relacji i komunikacji: Szkolenie umożliwia kierownikom regionalnym rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, co przekłada się na lepsze relacje między kierownictwem a zespołem, a także na poprawę komunikacji między lokalizacjami/regionalnymi oddziałami.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Poznanie uczestników.
 • Poznanie indywidualnego stylu pracy z podległymi kierownikami.
 • Analiza umiejętności managerskich.
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.
 • Mentoring managerski.
 • Ustalenie oczekiwań i potrzeb szkoleniowych.
 • Motywowanie, angażowania do aktywnego udziału na warsztacie.

 

 • Świadomość zadań na stanowisku kierownika regionalnego.
 • Oczekiwania podwładnych kierowników, firmy, Klientów.
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość.
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem kierowników.
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych.

 

 • Wybieramy i omawiamy kluczowe kompetencje.
 • Samoświadomość wiedzy i umiejętności.
 • Reguły jako fundament pracy każdego lidera.
 • Rozwój osobisty.
 • Organizacja pracy własnej i pracowników.
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami.
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów.
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji.
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI).
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników.
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi.
 • Trening rozmów z pracownikami.

 

 • Etapy rozwoju pracownika
 • Praca domowa: Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy swoich podwładnych pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym na 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do etapu aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda.
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników.
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz
  • Trening
  • Coaching
  • Delegowanie.
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi.
 • Mocne rozmowy z podwładnymi.
 • Trudne sytuacje managerskie w praktyce – case study.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach.
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi.

 

 • Czym jest autorytet managera.
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet.
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych.
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania.

 

 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu.
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic.
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie.
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną.
 • Ćwiczenia rozmów w zespołach trzyosobowych (kierownik/pracownik/obserwator).

 

 • Indywidualne konsultacje wspierające managerów (ok 1 miesiąc po zakończeniu warsztatu).
 • Przepracowywanie na sesji 1:1 realnych sytuacji managerskich.
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań.
 • Trening rozmów z podwładnymi.
 • Czas trwania indywidualnej sesji – 2h.
 • Uczestnicy: uczestnik szkolenia, trener Paweł Głowacki.

 

 • Omówienie kluczowych obszarów omawianych podczas warsztatów w zakresie.
  • Poziomu kompetencji managerskich w zespole kierowników regionalnych.
  • Umiejętności motywowania i budowania zaangażowania podległych kierowników.
  • Umiejętności rozwijania i zarządzania kierownikami sklepów.
  • Umiejętność wyznaczania i rozliczania zadań.
 • Analiza dalszych potrzeb rozwojowych zespołu.
 • Omówienie metod zarządzania zespołem Kierowników Regionalnych.
 • Indywidualne konsultacje dotyczące zarzadzania.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Praca w terenie

Indywidualna praca w terenie z kierownikami regionalnymi

6

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.