Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego lidera i brygadzisty

Uczestnik szkolenia zyska niezbędne umiejętności, by stać się skutecznym liderem i brygadzistą. Doskonalone będą zdolności zarządzania zespołem, komunikacji oraz rozwiązywania problemów kadrowych. Znacząco podniesie umiejętność motywowania pracowników i osiągania efektywności. Zastosowanie praktycznych technik przyczyni się do budowania trwałych relacji i wzmacniania efektywności operacyjnej w różnych dziedzinach biznesu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego lidera i brygadzisty

Grupa docelowa obejmuje osoby pełniące funkcję brygadzisty, czyli bezpośredniego nadzoru nad pracownikami na linii produkcyjnej, w zakładzie przemysłowym lub innym miejscu pracy wymagającym skoordynowanej pracy zespołowej. Odbiorcami mogą być liderzy, którzy mają pod swoją odpowiedzialnością zarządzanie zespołem pracowników. Mogą to być menedżerowie, kierownicy działów, team liderzy lub osoby sprawujące funkcje przywódcze w organizacji.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi, umiejętności i strategii niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem pracowników. Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, budowaniu efektywnych relacji z pracownikami oraz doskonaleniu technik zarządzania.

wyślij zapytanie

Warsztat skutecznego lidera i brygadzisty – korzyści ze szkolenia

 • Efektywniejsza komunikacja: Szkolenie pomaga w poprawie komunikacji między liderami, brygadzistami i pracownikami. Lepsza komunikacja prowadzi do większego zrozumienia, współpracy i skuteczniejszego rozwiązywania problemów.
 • Zwiększona efektywność pracy zespołowej: Doskonali zarządzanie pracownikami przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy zespołowej. Lepsza koordynacja, motywacja i wykorzystanie potencjału każdego członka zespołu prowadzą do lepszych rezultatów i osiągania wspólnych celów.
 • Poprawa atmosfery i kultury pracy: Skuteczni liderzy i brygadziści mają wpływ na atmosferę i kulturę pracy w firmie. Szkolenie pomaga w budowaniu pozytywnej atmosfery, wzmacnianiu współpracy, zwiększaniu zaufania i tworzeniu motywującego środowiska pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze wyniki operacyjne: Szkolenie umożliwia liderom i brygadzistom rozwijanie umiejętności zarządzania, co przekłada się na lepsze wyniki operacyjne firmy. Skuteczne zarządzanie pracownikami może prowadzić do zwiększonej produktywności, wydajności i jakości pracy.
 • Większa retencja pracowników: Doskonale zarządzani pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej zaangażowani. Dobre przywództwo może przyczynić się do zwiększenia retencji pracowników, zmniejszenia rotacji kadry i oszczędności związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządzania, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego. Doskonalenie tych umiejętności może otworzyć drogę do awansu zawodowego i większych możliwości kariery.
 • Zwiększone zaangażowanie i motywacja: Skuteczni liderzy i brygadziści potrafią motywować i angażować pracowników. Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak efektywnie zarządzać zespołem, budować zaufanie i wpływać na zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku lidera i brygadzisty.
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość.
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem.
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych.

 

 • Wybieramy i omawiamy kluczowe kompetencje.
 • Samoświadomość wiedzy i umiejętności.
 • Reguły jako fundament pracy każdego lidera.
 • Rozwój osobisty.
 • Organizacja pracy własnej i pracowników.
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami.

 

 • Słuchanie i uważność podczas rozmów.
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji.
 • Kluczowe elementy mowy werbalnej i niewerbalnej w skutecznej komunikacji.
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI).
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników.
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi.
 • Trening rozmów z pracownikami.

 

 • Etapy rozwoju pracownika
 • Praca domowa: Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy swoich pracowników pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym podczas 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do etapu aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi.
 • Trudne sytuacje w praktyce lidera, brygadzisty – case study.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach.
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi.

 

 • Czym jest autorytet managera.
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet.
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych.
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania.

 

 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu.
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic.
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie.
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną.
 • Ćwiczenia rozmów w zespołach trzyosobowych (kierownik/pracownik/obserwator).

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.