Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego menedżera

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego menedżera” zyska kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem. Pozna strategie motywacji, efektywnego komunikowania się oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Dzięki temu uczestnicy mają szanse stać się pewnymi, kompetentnymi menedżerami, zdolnymi osiągać wyjątkowe wyniki poprzez efektywne zarządzanie pracownikami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego menedżera

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego menedżera” to zarówno obecni menedżerowie, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności przywódcze i zarządcze, jak również osoby awansujące na stanowiska kierownicze. Szkolenie skierowane jest do liderów zespołów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, a także do specjalistów pragnących rozszerzyć swoje kompetencje o umiejętności zarządzania ludźmi. Dla tych, którzy dążą do budowania harmonijnych, wydajnych zespołów poprzez efektywne przywództwo i profesjonalne zarządzanie pracownikami.

Idea szkolenia: Podczas tego intensywnego szkolenia “Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego menedżera” uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia zarządzania pracownikami. Opanują sztukę budowania zaangażowania, efektywnej delegacji zadań oraz konstruktywnego feedbacku. Teoretyczne podstawy połączone z interaktywnymi ćwiczeniami i studiami przypadków umożliwią uczestnikom natychmiastowe wdrożenie zdobytych umiejętności w praktyce.

zapytaj o szkolenie

Warsztat skutecznego menedżera – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona efektywność zespołu: Szkolenie jest szansą dla Menadżerów, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności zarządzania, skutecznej organizacji pracy zespołu i wsparcia rozwoju pracowników, co perspektywicznie może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.
 • Lepsze przywództwo: Szkolenie jest szansą do rozwoju umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie, delegowanie zadań i budowanie zaangażowania pracowników, co może przyczynić się do skuteczniejszego kierowania zespołem.

Korzyści dla organizacji

 • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej: Menadżerowie mają szansę na rozwój umiejętności zarządzania opartego na kształtowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, opartej na wzajemnym szacunku, co może prowadzić do zwiększenia zaufania i rozwoju potencjału pracowników.
 • Zwiększona efektywność zespołu: Menedżerowie, którzy posiadają solidne umiejętności zarządzania, mogą skuteczniej organizować pracę zespołu, wspierać rozwój pracowników i osiągać lepsze wyniki biznesowe.
 • Poprawa retencji pracowników: Skuteczni menedżerowie, którzy będą tworzyć pozytywną atmosferę pracy i oferować wsparcie, mogą przyczynić się do większej satysfakcji i zaangażowania pracowników, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia rotacji kadry.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Pracownicy mają szansę na rozwój umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych co  może bezpośrednio przyczynić się do rozwoju kariery i możliwości awansu.
 • Zwiększone zaangażowanie i satysfakcja: Pracownicy mający kompetentnych menedżerów często mogą odczuwać większe zaangażowanie w pracę, większą satysfakcję i większą motywację do osiągania wyników.
 • Lepsze wsparcie i przewodnictwo: Skuteczni menedżerowie mogą dostarczać pracownikom jasnych wytycznych, wsparcia i rozwoju, co może sprzyjać ich sukcesom zawodowym i osobistym.
zapisz się już teraz

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku kierowniczym.
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość.
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem.
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych.
 • Kluczowe zasady efektywnej komunikacji.
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów (dyskusja + ćwiczenia).
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji (ćwiczenie + wymiana doświadczeń).
 • Kluczowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w skutecznej komunikacji.
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI).
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników.
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi.
 • Trening rozmów z pracownikami (ćwiczenia 1:1, 1:1+1).

 

 • Etapy rozwoju pracownika.
 • Praca domowa po 1. dniu szkolenia: Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy swoich podwładnych pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym na 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do etapu aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda.
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników.
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz
  • Trening
  • Coaching
  • Delegowanie.
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi.
 • Mocne rozmowy z podwładnymi.
 • Feedback w praktyce – scenki rozmów.
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi
  • Wyrażanie uznania
  • Budowanie relacji
  • Motywowanie
  • Angażowanie
  • Przekazywanie odpowiedzialności
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie wątpliwości pracownika
  • Rozmowa korygująca
  • Reprymenda.

 

 • Czym jest autorytet managera.
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet.
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych.
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania.

 

 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu.
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic.
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie.
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną.
 • Ćwiczenia rozmów w zespołach.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.