Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego menadżera

Dla kogo?

Szkolenie skierowane dla menadżerów i kadry kierowniczej.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Zwiększy świadomość i wiedzę na temat roli każdego przełożonego w organizacji

2

Zbuduje rolę przełożonego w zespole, ustali zasady i reguły współpracy z podwładnymi

3

Wypracuje kluczowe kompetencje niezbędne w codziennej pracy kierowników

Dzień I
Moduł I Wprowadzenie do szkolenia

 • Poznanie uczestników,
 • Zasady, reguły pracy na warsztatach,
 • Oczekiwania uczestników, gorące tematy

Moduł II Rola Managera

 • Świadomość zadań na stanowisku kierowniczym,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,

Moduł III Warsztat komunikacyjny – prowadzenie rozmów z podwładnymi

 • Kluczowe zasady efektywnej komunikacji,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów (dyskusja + ćwiczenia)
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji (ćwiczenie + wymiana doświadczeń)
 • Kluczowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w skutecznej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi,
 • Trening rozmów z pracownikami (ćwiczenia 1:1, 1:1+1)

Moduł IV Warsztat zarządzania zespołem

 • Etapy rozwoju pracownika

PRACA DOMOWA

Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy swoich podwładnych pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym na 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do etapu aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.

Dzień II
Moduł V Warsztat zarządzania zespołem

 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,

Moduł VI Działania managerskie w praktyce

 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Feedback w praktyce – scenki rozmów,
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi,
  • Wyrażanie uznania,
  • Budowanie relacji,
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Przekazywanie odpowiedzialności,
  • Dopytywanie,
  • Wyjaśnianie wątpliwości pracownika,
  • Rozmowa korygująca,
  • Reprymenda,

Moduł VII Autorytet managera

 • Czym jest autorytet managera,
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet,
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych,
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania,

Moduł VIII Mój zespół

 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych,
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie,
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną,
 • Ćwiczenia rozmów w zespołach.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii