Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego mistrza

Uczestnik szkolenia zyska zaawansowane umiejętności zarządzania zespołem, które pozwolą mu osiągać wyższe wyniki i efektywnie wspierać rozwój pracowników. Nauczy się skutecznie motywować, komunikować i rozwiązywać konflikty, tworząc harmonijne i efektywne środowisko pracy. Szkolenie dostarczy mu praktycznych narzędzi i strategii, aby stać się skutecznym liderem.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego mistrza

Grupa docelowa szkolenia to menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów oraz wszyscy pracownicy, którzy pełnią rolę zarządzania pracownikami. Skierowane jest do firm działających w różnych branżach, które pragną wzmocnić swoich liderów i zbudować zaangażowany zespół. Przeznaczone jest dla tych, którzy chcą rozwinąć umiejętności przywódcze, efektywnie motywować i komunikować z pracownikami oraz skutecznie rozwiązywać konflikty. Zarówno doświadczeni menedżerowie, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem, znajdą w szkoleniu cenne narzędzia do skutecznego prowadzenia zespołu i osiągania sukcesów biznesowych.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem pracowników. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności i kompetencji niezbędnych do efektywnego kierowania i motywowania zespołu, tworzenia pozytywnej atmosfery pracy oraz osiągania celów organizacji.

zapytaj o szkolenie

Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego mistrza – korzyści ze szkolenia

 • Efektywna komunikacja: Szkolenie ma szansę pomóc w poprawie komunikacji między Mistrzem a zespołem oraz wewnątrz samego zespołu. Skuteczna komunikacja może prowadzić do lepszego zrozumienia oczekiwań, celów i wytycznych, co może przełożyć się na efektywność działania całej organizacji.
 • Wzrost satysfakcji klientów: Poprawa umiejętności zarządzania pracownikami może pozytywnie wpłynąć na jakość usług i produktów oferowanych przez firmę. Zadowoleni i dobrze zarządzani pracownicy mogą być bardziej skuteczni w obsłudze klientów, co bezpośrednio ma szansę przełożyć się na zwiększenie satysfakcji klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Skuteczne zarządzanie pracownikami może pomóc w budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i współpracy. Taka kultura organizacyjna daje szansę tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się docenieni i motywowani do osiągania wspólnych celów.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: Efektywne zarządzanie pracownikami daje szansę na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Silny zespół, dobrze zmotywowani pracownicy i skuteczne procesy zarządzania mogą przyczynić się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej i umożliwić osiąganie lepszych wyników finansowych.

Korzyści dla organizacji

 • Wydajność i efektywność: Skuteczne zarządzanie pracownikami daje szansę na  zwiększenie wydajności i efektywności pracy. Udoskonalone umiejętności kierownicze mogą pomóc lepiej organizować prace, delegować zadania i monitorować postępy, co może przełożyć się na lepsze wyniki dla firmy.
 • Motywacja i zaangażowanie pracowników: Umiejętność motywowania pracowników i tworzenia pozytywnej atmosfery pracy może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania i motywacji. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy mogą być bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków i osiągania lepszych wyników.
 • Budowanie silnych zespołów: Szkolenie daje szansą na zbudowanie silnych zespołów pracowniczych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i budowania zaufania. Silne zespoły mogą być skuteczne, sprawnie współpracować i osiągać lepsze rezultaty.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji: Pracownicy mają szansę rozwinąć umiejętności zarządzania, komunikacji, rozwiązywania problemów i innych umiejętności związanych z przywództwem. Zdobycie tych kompetencji może zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy i otworzyć nowe możliwości rozwoju kariery.
 • Wzrost pewności siebie: Udoskonalenie umiejętności zarządzania i kierowania zespołem może przełożyć się na wzrost pewności siebie. Odpowiednie narzędzia i strategie mogą pozwolić pracownikom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem i budowaniem pozytywnych relacji zespołowych.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie jest szansą do rozwoju osobistego poprzez zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i perspektyw. Wzrost kompetencji w obszarze zarządzania może wpłynąć na większe możliwości rozwoju.
zapisz się już teraz

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku Mistrza.
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość.
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem.
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych.
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów.
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji.
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI).
 • Skuteczna komunikacja z pracownikami o różnych stylach osobowości.
 • Asertywność we współpracy z pracownikami.
 • Etapy rozwoju pracownika.
 • Analiza zespołów (kluczowe umiejętności).
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda.
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników.
 • Metody zarządzania Mistrza:
  • Instruktarz
  • Trening
  • Wspieranie
  • Delegowanie.
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania.
 • Czym jest autorytet Mistrza.
 • Autoprezentacja – pierwsze wrażenie, postawy Mistrza.
 • Wczoraj kolega, dziś przełożony – jak budować nową pozycję.
 • Jakie działania Mistrza pomagają budować jego autorytet.
 • Co niszczy autorytet Mistrza w oczach podwładnych.
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania.
 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu.
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic.
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie.
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną.
 • Mocne rozmowy z pracownikami.
 • Trening krótkich spotkań z pracownikami
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Wyrażanie uznania,
  • Korygowanie,
  • Dopytywanie,
  • Przekazywanie,
  • Omawianie.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.