Zarządzanie pracownikami – warsztat skutecznego mistrza

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do mistrzów, menadżerów, liderów zespołów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami w organizacji.

Grupą docelową są osoby, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania pracownikami, nauczyć się skutecznych narzędzi i metod zarządzania, a także rozwinąć swoje umiejętności przywódcze.

Szkolenie może być przydatne zarówno dla osób początkujących w roli mistrzowskiej, jak i dla doświadczonych liderów, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności i narzędzia, które pozwolą im jeszcze skuteczniej zarządzać swoimi zespołami.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Skutecznie zarządza zespołem

 

 

2

Zwiększy efektywność pracy swojej jak i pracowników

3

Poprawi komunikację ze swoimi podwładnymi

 

 

 

 

 

4

Zwiększy zaangażowanie pracowników

 

 

 

 

 

 

 

5

Poprawi wizerunek firmy

 

6

Poszerzy wiedzę dotyczącą skutecznych metod motywowania pracowników

 

 

 

 

 

 

 

Moduł I Rola Mistrza w Firmie

 • Świadomość zadań na stanowisku Mistrza,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,

Moduł II Warsztat komunikacyjny – prowadzenie rozmów

 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Asertywność we współpracy z pracownikami,

Moduł III Warsztat zarządzania zespołem

 • Etapy rozwoju pracownika
 • Analiza zespołów (kluczowe umiejętności)

Moduł IV Warsztat zarządzania zespołem

 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania Mistrza
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Wspieranie,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania,

Moduł V Autorytet Mistrza

 • Czym jest autorytet Mistrza,
 • Autoprezentacja – pierwsze wrażenie, postawy Mistrza,
 • Wczoraj kolega, dziś przełożony – jak budować nową pozycję,
 • Jakie działania Mistrza pomagają budować jego autorytet,
 • Co niszczy autorytet Mistrza w oczach podwładnych,
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania,

Moduł VI Mój zespół

 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Kontrola i rozliczanie,
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną,

Moduł VII Działania Mistrza w praktyce

 • Mocne rozmowy z pracownikami,
 • Trening krótkich spotkań z pracownikami,
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Wyrażanie uznania,
  • Korygowanie,
  • Dopytywanie,
  • Przekazywanie,
  • Omawianie,

Cele szkolenia

 • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat roli każdego Mistrza w organizacji,
 • budowanie roli Mistrza w zespole, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • wypracowanie kluczowych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy Mistrzów,
 • rozwijanie umiejętności z zakresie budowania autorytetu w zespole,
 • podnoszenie kompetencji planowania i organizowania pracy zespołu,
 • zwiększenie umiejętności właściwej oceny pracy podwładnych, udzielania informacji zwrotnej, przekazywania trudnych komunikatów,
 • budowanie postawy asertywnej, nastawionej na partnerską współpracę z pracownikami,
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej skutecznych metod motywowania pracowników,
 • rozwój umiejętności zarządzania zespołem w oparciu o model zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda,
 • podniesienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, zarządzania konfliktami,

Metody szkoleniowe

 • praktyczne ćwiczenia indywidoualne,
 • dyskusje moderowane,
 • angażujące miniwykłady,
 • praca w podgrupach,

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii