Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie procesami produkcyjnymi” zdobędzie kompleksową wiedzę na temat metod i narzędzi stosowanych w efektywnym zarządzaniu produkcją, co przyczyni się do optymalizacji procesów i zwiększenia wydajności. Nauczy się identyfikować i eliminować marnotrawstwo w procesach produkcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów i poprawę jakości produkowanych dóbr.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie procesami produkcyjnymi” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów produkcyjnych, którzy chcą zoptymalizować procesy wytwarzania w swoich organizacjach. Szkolenie skierowane jest również do inżynierów procesów, kierowników jakości, a także osób na stanowiskach decyzyjnych w dziale produkcji, którzy poszukują nowoczesnych metod zarządzania i chcą podnieść efektywność swoich operacji produkcyjnych.

Idea szkolenia “Zarządzanie procesami produkcyjnymi” opiera się na przekazaniu uczestnikom zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem jest nie tylko zwiększenie wydajności i redukcja kosztów produkcji, ale również poprawa jakości produkowanych dóbr i usług. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, takich jak lean manufacturing, zarządzanie jakością totalną (TQM) czy systemy ERP, które wspierają podejmowanie strategicznych decyzji operacyjnych. Podkreśla się także znaczenie ciągłego doskonalenia i innowacyjności w podejściu do zarządzania procesami produkcyjnymi, aby nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom rynkowym, ale również przewidywać i kształtować przyszłe tendencje w branży.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie procesami produkcyjnymi – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia – Szkolenie wzmacnia w organizacji kulturę ciągłego poszukiwania możliwości usprawnień i innowacji, co jest korzystne zarówno dla pracowników, którzy rozwijają swoją kreatywność i inicjatywę, jak i dla organizacji, która zyskuje na elastyczności i zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Wzmocnienie współpracy międzydziałowej – Poprzez lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i ich wpływu na inne aspekty działalności firmy, pracownicy i kierownictwo mogą efektywniej współpracować na różnych poziomach organizacji, co przekłada się na płynniejsze przepływy pracy i lepsze wyniki.
 • Podnoszenie standardów operacyjnych – Szkolenie przyczynia się do unifikacji metod i standardów pracy, co jest korzystne zarówno dla pracowników, którzy mogą pracować w bardziej uporządkowanym i przewidywalnym środowisku, jak i dla organizacji, która zyskuje na jednolitości procesów i łatwiejszej ich kontroli.
 • Zwiększenie zadowolenia klienta – Lepsza jakość produktów i usług, szybsze reagowanie na potrzeby rynku oraz wyższa efektywność operacyjna przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji klientów, co jest kluczowe zarówno dla stabilności zatrudnienia pracowników, jak i dla długoterminowego sukcesu organizacji.
 • Rozwój umiejętności adaptacji do zmian – Szkolenie kładzie nacisk na elastyczność i adaptacyjność w zarządzaniu procesami, co przygotowuje zarówno pracowników, jak i organizacje do skutecznego radzenia sobie ze zmianami w otoczeniu biznesowym i technologicznym.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności produkcji – Pracownicy nauczą się identyfikować i eliminować marnotrawstwo w procesach produkcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Poprawa jakości produktów – Szkolenie umożliwia zrozumienie i wdrożenie systemów zarządzania jakością, co skutkuje wyższą jakością produkowanych dóbr oraz zwiększa zadowolenie i lojalność klientów.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Organizacje, które efektywnie zarządzają swoimi procesami produkcyjnymi, mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów, co daje im przewagę nad konkurencją.
 • Optymalizacja łańcucha dostaw – Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zarządzania łańcuchem dostaw, co przyczynia się do lepszej koordynacji działań i efektywniejszego zarządzania zasobami.
 • Rozwój umiejętności lidera – Menedżerowie i liderzy zespołów nauczą się efektywnie zarządzać ludźmi i procesami, co jest kluczowe dla budowania silnych i zmotywowanych zespołów zdolnych do realizacji celów organizacji.
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej – Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na lepsze przystosowanie się do zmian na rynku i elastyczne zarządzanie procesami w zmiennym otoczeniu biznesowym, minimalizując ryzyko i zwiększając odporność organizacji na kryzysy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych – Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie zaangażowania w procesy produkcyjne – Pracownicy uczą się, jak ich działania wpływają na całość procesu produkcyjnego, co buduje ich poczucie odpowiedzialności i zwiększa zaangażowanie w realizację celów organizacji.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy – Szkolenie często obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem pracy i ergonomią, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych.
 • Lepsza komunikacja w zespole – Uczestnicy uczą się efektywnych metod komunikacji i pracy zespołowej, co poprawia atmosferę w miejscu pracy i ułatwia współpracę między różnymi działami.
 • Możliwość wpływu na usprawnienia – Szkolenie rozwija umiejętność identyfikowania obszarów wymagających poprawy i proponowania konkretnych rozwiązań, co daje pracownikom realny wpływ na optymalizację procesów produkcyjnych.
 • Zrozumienie szerszego kontekstu działalności firmy – Pracownicy zdobywają wiedzę na temat tego, jak dział produkcji wpływa na pozostałe aspekty funkcjonowania organizacji, co pozwala im lepiej zrozumieć cele biznesowe i kierunek rozwoju firmy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia
 • Znaczenie zarządzania produkcją
 • Mapowanie procesów
 • Techniki lean manufacturing
 • Analiza wartości dodanej
 • Systemy zarządzania jakością
 • Kontrola jakości
 • Zarządzanie przez jakość totalną (TQM)
 • Metody planowania produkcji
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Zarządzanie zapasami
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Systemy ERP w produkcji
 • Big Data i analiza danych w produkcji
 • Komunikacja i liderstwo w produkcji
 • Motywacja i zaangażowanie pracowników
 • Rozwój kompetencji pracowników

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Krótkie prezentacje teoretyczne uzupełnione o dyskusje, mające na celu wprowadzenie uczestników w nowe tematy i stymulowanie ich do myślenia analitycznego.

2

Praca grupowa

Zadania realizowane w małych zespołach, które rozwijają umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów w kontekście zarządzania produkcją.

3

Case study

Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych, które uczą uczestników stosowania teorii w praktyce oraz podejmowania strategicznych decyzji.

4

Warsztaty praktyczne

Ćwiczenia aplikacyjne, w trakcie których uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zastosowania narzędzi i technik zarządzania procesami produkcyjnymi.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.