Zarządzanie procesami technologicznymi wsparcia pracy

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego zarządzania procesami technologicznymi, które wspierają wydajność i efektywność w miejscu pracy. Będzie potrafił identyfikować obszary, w których można zautomatyzować i usprawnić działania za pomocą narzędzi technologicznych, co przyczyni się do zwiększenia produktywności zespołu. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie efektywnie wykorzystać dostępne technologie w celu usprawnienia pracy i osiągnięcia lepszych wyników.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa tego szkolenia to przede wszystkim menadżerowie HR, osoby pełniące kluczową rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji oraz osoby przewidziane do awansu na stanowiska kierownicze i menadżerskie. 

Idea szkolenia opiera się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem procesami technologicznymi wsparcia pracy. Główne założenia i wartości tego szkolenia to:

 • Zrozumienie korzyści: Uczestnicy dowiedzą się, jakie korzyści płyną z technologicznego wsparcia pracy i jakie możliwości otwierają się dzięki optymalizacji i usprawnieniom procesów technologicznych. Będą w stanie lepiej rozpoznać i wykorzystać potencjał nowych technologii.
 • Identyfikacja kompetencji przyszłościowych: Szkolenie pomoże uczestnikom zidentyfikować kluczowe kompetencje, które będą potrzebne pracownikom w najbliższej przyszłości w kontekście rozwoju technologicznego wsparcia pracy. Pozwoli to organizacji na odpowiednie przygotowanie i planowanie rozwoju zasobów ludzkich.
 • Praktyczne umiejętności: Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie identyfikacji, analizy i optymalizacji procesów technologicznych. Nauczą się również projektować i wdrażać programy szkoleniowe, które pomogą pracownikom w dostosowaniu się do zwiększonego poziomu automatyzacji i wykorzystania narzędzi technologicznych.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych: Szkolenie skupi się również na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem danych i systemów informatycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić ochronę danych oraz skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z technologicznym wparciem pracy.
 • Innowacyjność i rozwój: Szkolenie będzie promować innowacyjne podejście do technologicznego wsparcia pracy. Uczestnicy otrzymają narzędzia i wiedzę, która pozwoli im rozwijać innowacyjność swoją, swojego zespołu i organizacji.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń: Szkolenie stworzy przestrzeń do aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami. Będzie promować interakcję, dyskusje i współpracę, aby uczestnicy mogli się wzajemnie inspirować i uczyć się od siebie nawzajem.

Idea szkolenia opiera się na praktycznym podejściu, umożliwiającym uczestnikom skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej codziennej pracy. Poprzez ten program szkoleniowy organizacja dąży do podniesienia efektywności zarządzania procesami technologicznymi wsparcia pracy oraz do rozwijania kompetencji pracowników w obszarze technologii.

wyślij zapytanie

Zarządzanie procesami technologicznymi wsparcia pracy – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona efektywność i produktywność: Wykorzystanie różnych form technologicznego wsparcia pracy oraz odpowiednie projekty i procesy HR przyczyniają się do zwiększenia efektywności i produktywności zarówno pracowników, jak i organizacji.
 • Zwiększenie gotowości do automatyzacji i zinformatyzowanych narzędzi pracy: Przygotowanie pracowników do zwiększonego poziomu automatyzacji i wykorzystania narzędzi zinformatyzowanych poprzez odpowiednie programy szkoleniowo-rozwojowe przynosi korzyści zarówno dla pracowników, którzy stają się bardziej kompetentni, jak i dla organizacji, która może wykorzystać potencjał tych narzędzi.
 • Optymalne wykorzystanie zasobów: Efektywne zarządzanie procesami technologicznymi wsparcia pracy pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, takich jak czas, energia i materiały. To przyczynia się do oszczędności i efektywnego działania organizacji.
 • Poprawa warunków pracy: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii wpływa na poprawę warunków pracy pracowników. Może to obejmować ergonomiczne stanowiska pracy, automatyzację rutynowych zadań i większą elastyczność w wykonywaniu obowiązków.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywne wykorzystanie nowych technologii, innowacyjne rozwiązania i zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego mogą sprawić, że organizacja będzie bardziej konkurencyjna i atrakcyjna dla klientów.
 • Poprawa satysfakcji klientów: Poprawa procesów technologicznych i wykorzystanie narzędzi technologicznych może przyczynić się do poprawy obsługi klienta. Skuteczne wsparcie technologiczne może przyspieszyć czas reakcji, zwiększyć dostępność informacji dla klientów i zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika.
 • Przystosowanie do zmian rynkowych: Szkolenie w obszarze technologicznego wsparcia pracy pozwoli organizacji lepiej przystosować się do zmian na rynku. Dzięki zdobyciu wiedzy na temat nowych technologii i trendów, organizacja będzie w stanie szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów i dynamiczne otoczenie biznesowe.
 • Zwiększone bezpieczeństwo danych i systemów: Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z ochroną danych i bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pracownicy zdobędą wiedzę na temat najlepszych praktyk w zakresie zapewniania bezpieczeństwa danych, co przyczyni się do minimalizowania ryzyka związanego z cyberzagrożeniami.
 • Przygotowanie na przyszłość: Szkolenie identyfikuje kompetencje przyszłościowe i pomaga w opracowaniu programów szkoleniowych, które przygotują pracowników na zmiany wynikające z rozwoju technologicznego. Organizacja będzie lepiej przygotowana do wyzwań przyszłościowych i będzie mogła skutecznie wykorzystać nowe technologie.

Korzyści dla pracowników

 • Świadomość korzyści: Pracownicy będą świadomi różnorodnych korzyści wynikających z różnych form technologicznego wsparcia pracy w ramach organizacji. Zrozumieją, jak te korzyści mogą być wzmacniane poprzez odpowiednie projekty i procesy HR.
 • Rozwój kompetencji przyszłościowych: Szkolenie pozwoli pracownikom zidentyfikować kompetencje, które będą potrzebne w najbliższej przyszłości w związku z rozwojem technologicznych form wsparcia pracy, takich jak automatyzacja, nowe systemy i narzędzia IT. Będą mogli odpowiednio się do tych zmian przygotować.
 • Indywidualne dostosowanie do technologicznego wsparcia pracy: Dzięki identyfikacji poziomu przygotowania różnych grup pracowników, takich jak różne pokolenia, różne wykształcenie czy różne doświadczenia, organizacja będzie w stanie lepiej dostosować szkolenia i programy rozwojowe do potrzeb poszczególnych pracowników.
 • Wspieranie innowacyjności: Szkolenie skupi się na wspieraniu rozwoju innowacyjności pracowników, zespołów i organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form technologicznego wsparcia pracy. Pracownicy będą zachęcani do eksploracji możliwości wykorzystania tych nowych form w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń: Szkolenie stworzy przestrzeń do aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem intermentoringu. Będzie promować połączenie dotychczasowej wiedzy i kompetencji z nowymi obszarami związanymi z narzędziami cyfrowymi, automatyzacją itp.
 • Wzmacnianie kompetencji przyszłościowych: Szkolenie będzie budować programy ukierunkowane na wzmocnienie tzw. kompetencji przyszłości. Pracownicy będą mieć możliwość rozwinięcia umiejętności i zdobycia nowych kompetencji, które będą kluczowe w dynamicznym otoczeniu pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Przegląd korzyści płynących z efektywnego zarządzania procesami technologicznymi wsparcia pracy
 • Zrozumienie roli projektów/procesów HR w wzmacnianiu form technologicznego wsparcia pracy
 • Identyfikacja kompetencji przyszłościowych potrzebnych pracownikom w kontekście rozwoju technologii
 • Metody identyfikacji i analizy procesów technologicznych
 • Wykorzystywanie narzędzi i technik do oceny efektywności procesów
 • Rozpoznawanie obszarów do optymalizacji i usprawnienia procesów technologicznych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w kontekście technologicznego wsparcia pracy
 • Strategie ochrony systemów informatycznych przed zagrożeniami
 • Wykorzystanie narzędzi i praktyk zapewniających bezpieczeństwo informacji
 • Stymulowanie innowacyjności pracowników, zespołów i organizacji w obszarze technologicznego wsparcia pracy
 • Wykorzystanie nowych form technologicznego wsparcia do rozwijania innowacyjnych rozwiązań
 • Współdzielenie wiedzy i doświadczeń między pracownikami w zakresie wykorzystania narzędzi technologicznych
 • Rozwój tzw. kompetencji przyszłości w kontekście zmian technologicznych
 • Wdrażanie programów upskillingu i doskonalenia umiejętności związanych z narzędziami digital, automatyzacją itp.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.