Zarządzanie projektami w praktyce

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Nabędzie wiedzę i narzędzia umożliwiające efektywne planowanie, organizację i monitorowanie postępów projektu, co przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów. Uczestnik będzie również potrafił skutecznie identyfikować i zarządzać ryzykiem, co wpłynie na sukcesywną realizację projektów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa tego szkolenia skierowana jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania projektami oraz rozwijać umiejętności praktycznego stosowania metod i narzędzi związanych z tym obszarem. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządzających projektami, kierowników zespołów, liderów projektów oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów w różnych dziedzinach i branżach.

Uczestnicy szkolenia powinni mieć podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami oraz doświadczenie w pracy nad projektami. Szkolenie może być również przydatne dla osób, które chcą rozpocząć karierę w zarządzaniu projektami i potrzebują solidnych podstaw teoretycznych oraz praktycznych umiejętności.

Idea szkolenia opiera się na rozwijaniu umiejętności miękkich w kontekście efektywnego zarządzania projektami. Szkolenie skupia się na praktycznym aspekcie zarządzania projektami, z naciskiem na rozwijanie umiejętności interpersonalnych i przywódczych niezbędnych do skutecznego realizowania projektów.

Podczas szkolenia, uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Skoncentrujemy się na aspektach takich jak asertywność, aktywne słuchanie, wyrażanie opinii i feedback. Uczestnicy nauczą się skutecznie komunikować z członkami zespołu projektowego, interesariuszami oraz innymi osobami zaangażowanymi w projekt.

 

wyślij zapytanie

Zarządzanie projektami w praktyce – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności i produktywności zespołu: Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu, będą mieli lepsze zrozumienie procesów i narzędzi związanych z zarządzaniem projektami. Dzięki temu zespół będzie w stanie efektywniej pracować, lepiej organizować zadania, lepiej wykorzystywać zasoby i osiągać wyższe poziomy produktywności.
 • Lepsze dopasowanie do wymagań projektowych: Szkolenie pozwoli pracownikom lepiej zrozumieć specyfikę projektów i odpowiednio dostosować swoje działania do konkretnych wymagań. Będą w stanie skuteczniej identyfikować cele projektu, dostosować plany i strategie, oraz świadomie podejmować działania, które przyczynią się do sukcesu projektu.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych: Szkolenie rozwija umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków i sytuacji w projekcie. Pracownicy będą lepiej przygotowani do radzenia sobie z niespodziewanymi wyzwaniami, szybkiego reagowania na zmiany i elastycznego dostosowania się do nowych wymagań projektowych.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Posiadanie solidnych umiejętności zarządzania projektami przyczynia się do większej satysfakcji z pracy. Pracownicy będą bardziej pewni siebie, lepiej przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, a także zyskają narzędzia do skutecznej pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. To wszystko wpłynie na ogólną satysfakcję z pracy i poczucie spełnienia zawodowego.
 • Budowanie reputacji jako specjaliści ds. zarządzania projektami: Uczestnictwo w szkoleniu “Zarządzanie projektami w praktyce” pozwoli pracownikom budować swoją reputację jako specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami. Posiadanie odpowiednich umiejętności i certyfikatów zwiększa wiarygodność i wartość zawodową pracowników, co może przyczynić się do zdobywania nowych, interesujących projektów i większych możliwości rozwoju kariery.

Korzyści dla organizacji

 • Wyższa skuteczność w realizacji projektów: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności zarządzania projektami, co przyczyni się do większej skuteczności w realizacji projektów. Poprawa komunikacji, umiejętność skutecznego zarządzania zespołem, efektywne planowanie czasu i priorytetów oraz umiejętność rozwiązywania problemów przyczynią się do osiągania lepszych wyników projektowych.
 • Zwiększona efektywność pracy zespołowej: Szkolenie skupia się na budowaniu efektywnych zespołów projektowych. Uczestnicy zdobędą umiejętności zarządzania zespołem, motywowania członków zespołu, rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystywania różnorodności w zespole. To wszystko przyczyni się do lepszej współpracy, większej efektywności pracy zespołowej i osiągania wyższych rezultatów projektowych.
 • Skuteczne zarządzanie czasem i zasobami: Szkolenie pomoże uczestnikom w doskonaleniu umiejętności zarządzania czasem i priorytetami. Dzięki zdobytym narzędziom i strategiom, uczestnicy będą mogli skuteczniej planować, kontrolować i wykorzystywać zasoby czasowe oraz zasoby ludzkie, finansowe i materiałowe w projekcie. To przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów i osiągania celów projektowych w określonym czasie.
 • Lepsza komunikacja i relacje z interesariuszami: Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne uczestników, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Poprawa komunikacji z członkami zespołu projektowego, interesariuszami i innymi osobami zaangażowanymi w projekt umożliwi efektywne przekazywanie informacji, rozumienie oczekiwań i budowanie pozytywnych relacji. To z kolei wpłynie na lepsze zrozumienie i zaspokajanie potrzeb interesariuszy oraz osiąganie większego zaangażowania w projekcie.
 • Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji: Szkolenie dostarczy uczestnikom narzędzi i technik, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji w projekcie. To przyczyni się do szybszego i bardziej efektywnego przezwyciężania trudności, minimalizowania ryzyka oraz osiągania lepszych rezultatów projektowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności zarządzania projektami, co przyczyni się do ich profesjonalnego rozwoju. Doskonalenie kompetencji w obszarze planowania, organizacji, monitorowania i kontroli projektów przyczyni się do zdobycia cennych umiejętności, które są cenione na rynku pracy.
 • Lepsze perspektywy kariery: Posiadanie umiejętności zarządzania projektami jest coraz bardziej poszukiwane przez pracodawców. Szkolenie umożliwi pracownikom poszerzenie swojego portfolio umiejętności, co może przyczynić się do zwiększenia szans na awans zawodowy, przejście na wyższe stanowisko lub objęcie bardziej odpowiedzialnych ról w organizacji.
 • Skuteczniejsze wykonywanie obowiązków: Doskonalenie umiejętności zarządzania projektami przekłada się na skuteczniejsze wykonywanie obowiązków. Pracownicy będą lepiej przygotowani do planowania i organizowania zadań, zarządzania czasem i zasobami, rozwiązywania problemów oraz podejmowania trafnych decyzji. To wszystko przyczyni się do efektywniejszej pracy i osiągania lepszych rezultatów.
 • Zwiększenie pewności siebie: Szkolenie pozwoli pracownikom zyskać większą pewność siebie w zakresie zarządzania projektami. Posiadanie solidnej wiedzy i umiejętności praktycznych w tym obszarze sprawi, że pracownicy będą bardziej komfortowo i pewnie podejmować się nowych projektów oraz stawić czoła wyzwaniom, które mogą się pojawić w trakcie realizacji projektów.
 • Wzmocnienie umiejętności miękkich: Szkolenie skupia się również na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, przywództwo, zarządzanie konfliktami i praca zespołowa. Te umiejętności są nie tylko istotne w kontekście zarządzania projektami, ale również ogólnie przydatne w różnych aspektach zawodowego i osobistego życia. Pracownicy zyskają więc narzędzia do skutecznej komunikacji, efektywnego przywództwa, rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Projekt, działanie operacyjne, cel, inicjatywa i inne formy zadań w organizacji – ważne i ważniejsze.
 • Otoczenie projektowe w organizacji – warunki sprzyjające i utrudniające.
 • Typy i cechy projektów. Portfel projektów.
 • Wyzwania lidera projektu. Role w projekcie…i ich brak
 • Kluczowe etapy realizacji projektu. Cykl życia projektu.
 • Trójkąt ograniczeń projektowych.
 • Planowanie i realizacja projektu.
  • Podział zadań. Wpływ i zainteresowanie.
  • Grupy procesów.
  • Kto to zrobi, czyli RASCI. Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Harmonogram i zarządzanie czasem w projekcie. Metody prognozowania.
 • Monitorowanie i raportowanie prac.
 • Cykl Deminga, Diament decyzyjny i Diagram Ishikawy.
 • Problemy z czasem, czyli jak bardzo jesteśmy spóźnieni?
 • Pieniądze? Ile musimy jeszcze dołożyć?
 • Co jeszcze możemy dla Pana zrobić, czyli zakres i jego „elastyczność”.
 • Jakość – wystarczająco dobry projekt.
 • Zasoby, czyli wszystkie ręce na pokład.
 • Złota siódemka problemów projektowych.
 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Delegowanie zadań, informacja zwrotna i egzekwowanie wykonania.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.