Zarządzanie projektami

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do liderów/kierowników projektów, którzy chcą zwiększyć świadomość i wiedzę na temat zarządzania projektami.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Zwiększy świadomość i wiedzę na temat zarządzania projektami.

 

 

 

2

Zbuduję rolę Lidera projektu, ustali zasady i reguły współpracy z uczestnikami projektów

 

3

Podniesie kompetencje planowania i organizowania pracy zespołu projektowego.

 

 

 

 

 

 

 

4

Zwiększy umiejętności właściwej komunikacji w projektach.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Podniesie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wdrażania projektów.

 

 

 

6

Wypracuje kluczowe kompetencje niezbędne w codziennej pracy Liderów projektów.

 

 

 

 

 

 

 

7

Rozwinie umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

8

Rozwinie umiejętności angażowania zespołów projektowych.

Moduł I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Projekt a działanie operacyjne
 • Co to jest zarządzanie projektami
 • Elementy zarządzania projektami

Moduł II METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Trójkąt projektowy
 • PMBoK
  • 5 grup procesów
  • Obszary wiedzy
  • Kierownik projektu
 • PRINCE2
  • 7 procesów
  • 7 tematów
  • 7 zasad
  • Komitet sterujący

Moduł III LIDER PROJEKTU

 • Rola Lidera (Kierownika) projektu
 • Kierownik / Lider / Koordynator projektu
 • Lider projektu
 • Zarządzanie projektem
 • Przywództwo transformacyjne
 • Kluczowe czynniki sukcesu w pracy kierownika projektu

Moduł IV ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 • Grupa a zespół
 • Budowa zespołu projektowego
 • Fazy rozwoju zespołu projektowego
 • Synergia zespołów

Moduł V KLASYFIKACJA PROJEKTÓW

 • Kryteria klasyfikacji projektów
  • Wielkość projektu
 • Fazy cyklu życia projektu

Moduł VI INICJOWANIE PROJEKTU

 • Analiza interesariuszy
 • Uzasadnienie biznesowe
  • Struktura uzasadnienia biznesowego
  • Korzyści biznesowe
  • Niepożądane skutki
  • Główne ryzyko
  • Terminy, koszty, ocena inwestycji
 • Sponsor projektu
 • Karta projektu
 • Cele projektu

Moduł VII PLANOWANIE

 • Planowanie jako klucz do zarządzania projektami
 • Kluczowe pojęcia
 • Diagram struktury produktu
 • Diagram następstwa pracy
 • Lista zadań
 • Harmonogram projektu – wykres Gantta
 • Narzędzia wspierające planowanie i kontrolę w projekcie
 • Ścieżka krytyczna projektu
 • Planowanie etapowe
 • Cechy dobrego planu projektu

Moduł VIII STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • Organizacja projektowa funkcjonalna a macierzowa
 • Komitet sterujący
 • Przewodniczący
 • Główny użytkownik
 • Główny dostawca
 • Kierownik projektu
 • Kierownik zespołu
 • Członek zespołu
 • Role opcjonalne

Moduł IX ANALIZA RYZYKA

 • Czym jest zarządzanie ryzykiem
 • 6 kroków zarządzania ryzykiem
 • Zagrożenia na poziomie strategicznym
 • Zagrożenia na poziomie operacyjnym
 • Jakościowa i ilościowa ocena ryzyka
 • Risc Cube
 • Strategie reakcji na ryzyko
 • Rejestr ryzyka
 • Monitoring i kontrola ryzyka

Moduł X MONITORING I KONTROLA

 • Czym jest zarządzanie ryzykiem
 • 6 kroków zarządzania ryzykiem
 • Koordynacja, monitorowanie i kontrola działań
 • KPI projektu
 • Metoda earned value

Moduł XI KOMUNIKACJA

 • Znaczenie komunikacji w zarządzaniu projektami
 • Metody efektywnej komunikacji
 • Zagrożenia słabej komunikacji
 • Angażowanie i motywowanie zespołu projektowego
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Moduł XII ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Faza zamknięcia projektu
 • Odbiór produktów
 • Rozliczenie projektu
 • Raport zamykający
 • Rozwiązanie zespołu projektowego

Moduł XIII METODY ZWINNE

 • Manifest Agile
 • Metodyka Scrum
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Development Team
 • Metoda Kanban
 • Scrum Poker

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii