Zarządzanie projektami

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę na temat skutecznego zarządzania projektami, zdobędzie praktyczne narzędzia i strategie umożliwiające osiąganie sukcesów w realizacji projektów. Będzie w stanie skutecznie planować, organizować, monitorować i kontrolować projekty, radzić sobie z wyzwaniami oraz efektywnie zarządzać zespołem.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie projektami

Grupa docelowa szkolenia obejmuje zarówno osoby, które już mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą doskonalić swoje umiejętności, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami. Skierowane jest do menedżerów, liderów zespołów projektowych, koordynatorów projektów, specjalistów ds. projektów, a także pracowników działów rozwoju i innowacji. Szkolenie jest odpowiednie dla firm z różnych branż, które chcą zwiększyć efektywność realizacji projektów, zminimalizować ryzyko i osiągać lepsze wyniki.

Idea szkolenia: zapoznanie uczestników z kluczowymi zasadami, narzędziami i technikami skutecznego zarządzania projektami. Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego planowania, organizowania, realizowania i kontrolowania projektów w ramach organizacji. Poznane metody mogą być natychmiast stosowane w codziennej pracy z projektami.

wyślij zapytanie

Zarządzanie projektami – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza wydajność i efektywność: Poprawa zarządzania projektami przekłada się na lepszą wydajność i efektywność pracy zarówno dla firmy, jak i dla pracowników. Zwiększona efektywność oznacza lepsze wykorzystanie zasobów, redukcję kosztów i osiąganie celów projektowych zgodnie z założonym harmonogramem.
 • Doskonalenie procesów i doskonalenie organizacji: Szkolenie w zakresie zarządzania projektami może pomóc firmie w doskonaleniu procesów biznesowych i organizacyjnych. Pracownicy, posiadając nowe umiejętności, mogą wnosić innowacyjne pomysły i sugestie dotyczące poprawy procesów pracy, co przekłada się na lepszą efektywność całej organizacji.
 • Wzrost satysfakcji klientów: Poprawa zarządzania projektami przekłada się na lepszą obsługę klientów. Terminowe dostarczanie projektów, wysoka jakość produktów lub usług oraz efektywne zarządzanie oczekiwaniami klientów sprawiają, że są oni bardziej zadowoleni i lojalni wobec firmy.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Efektywne zarządzanie projektami może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Skuteczne dostarczanie produktów lub usług, terminowość realizacji projektów i wysoka jakość wyników projektowych mogą przyciągać nowych klientów, budować pozytywny wizerunek firmy i przewyższać konkurencję.

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczne zarządzanie projektami: Szkolenie umożliwia firmie skuteczne zarządzanie projektami, co przekłada się na lepszą organizację, efektywność i realizację celów projektowych. Poprawa zarządzania projektami pomaga w terminowym dostarczaniu produktów i usług, zwiększa jakość wyników projektu oraz minimalizuje ryzyko opóźnień i niepowodzeń.
 • Poprawa komunikacji i współpracy: Szkolenie skupia się na umiejętnościach komunikacyjnych i przywódczych, które są kluczowe dla skutecznej współpracy w zespole projektowym. Poprawa komunikacji wewnątrz zespołu, z interesariuszami i zewnętrznymi partnerami biznesowymi przyczynia się do lepszej współpracy i osiągania wspólnych celów.
 • Zwiększenie produktywności: Szkolenie pozwala pracownikom na zdobycie umiejętności planowania, harmonogramowania i organizacji pracy, co przyczynia się do zwiększenia produktywności w firmie. Skuteczne zarządzanie projektami umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów, redukcję zbędnych działań i optymalizację procesów.
 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem: Szkolenie umożliwia firmie lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z projektami. Pracownicy zdobywają umiejętności identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem, co pozwala na minimalizowanie nieprzewidzianych sytuacji, unikanie strat finansowych i optymalne wykorzystanie szans.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zarządzania projektami: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwój umiejętności zarządzania projektami, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego. Zdobycie kompetencji związanych z planowaniem, organizacją, komunikacją i przywództwem pozwala pracownikom na awansowanie w karierze i pełnienie bardziej odpowiedzialnych ról.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Szkolenie pomaga pracownikom w efektywnym wykonywaniu swoich obowiązków w ramach projektów. Dzięki zdobytym umiejętnościom, pracownicy są w stanie skutecznie planować i harmonogramować zadania, efektywnie komunikować się z członkami zespołu i interesariuszami, co przekłada się na poprawę jakości ich pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji: Szkolenie daje pracownikom narzędzia i wiedzę potrzebną do skutecznego zarządzania projektami. Poprawa umiejętności w obszarze zarządzania projektami może prowadzić do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników. Wiedza o najlepszych praktykach, technikach i narzędziach zarządzania projektami może przekładać się na większe poczucie kompetencji i satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Rozwój umiejętności miękkich: Szkolenie skupia się również na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje, zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. Te umiejętności są nie tylko cenne w kontekście zarządzania projektami, ale także mają zastosowanie w innych obszarach zawodowych i życiowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Projekt a działanie operacyjne.
 • Co to jest zarządzanie projektami.
 • Elementy zarządzania projektami.
 • Trójkąt projektowy.
 • PMBoK
  • 5 grup procesów
  • Obszary wiedzy
  • Kierownik projektu.
 • PRINCE2
  • 7 procesów
  • 7 tematów
  • 7 zasad
  • Komitet sterujący.
 • Rola Lidera (Kierownika) projektu.
 • Kierownik / Lider / Koordynator projektu.
 • Lider projektu.
 • Zarządzanie projektem.
 • Przywództwo transformacyjne.
 • Kluczowe czynniki sukcesu w pracy kierownika projektu.

 

 • Grupa a zespół.
 • Budowa zespołu projektowego.
 • Fazy rozwoju zespołu projektowego.
 • Synergia zespołów.
 • Kryteria klasyfikacji projektów
  • Wielkość projektu.
 • Fazy cyklu życia projektu.
 • Analiza interesariuszy.
 • Uzasadnienie biznesowe
  • Struktura uzasadnienia biznesowego
  • Korzyści biznesowe
  • Niepożądane skutki
  • Główne ryzyko
  • Terminy, koszty, ocena inwestycji.
 • Sponsor projektu.
 • Karta projektu.
 • Cele projektu.
 • Planowanie jako klucz do zarządzania projektami.
 • Kluczowe pojęcia.
 • Diagram struktury produktu.
 • Diagram następstwa pracy.
 • Lista zadań.
 • Harmonogram projektu – wykres Gantta.
 • Narzędzia wspierające planowanie i kontrolę w projekcie.
 • Ścieżka krytyczna projektu.
 • Planowanie etapowe.
 • Cechy dobrego planu projektu.
 • Organizacja projektowa funkcjonalna a macierzowa.
 • Komitet sterujący.
 • Przewodniczący.
 • Główny użytkownik.
 • Główny dostawca.
 • Kierownik projektu.
 • Kierownik zespołu.
 • Członek zespołu.
 • Role opcjonalne.
 • Czym jest zarządzanie ryzykiem.
 • 6 kroków zarządzania ryzykiem.
 • Zagrożenia na poziomie strategicznym.
 • Zagrożenia na poziomie operacyjnym.
 • Jakościowa i ilościowa ocena ryzyka.
 • Risc Cube.
 • Strategie reakcji na ryzyko.
 • Rejestr ryzyka.
 • Monitoring i kontrola ryzyka.
 • Czym jest zarządzanie ryzykiem.
 • 6 kroków zarządzania ryzykiem.
 • Koordynacja, monitorowanie i kontrola działań.
 • KPI projektu.
 • Metoda earned value.
 • Znaczenie komunikacji w zarządzaniu projektami.
 • Metody efektywnej komunikacji.
 • Zagrożenia słabej komunikacji.
 • Angażowanie i motywowanie zespołu projektowego.
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie.
 • Faza zamknięcia projektu.
 • Odbiór produktów.
 • Rozliczenie projektu.
 • Raport zamykający.
 • Rozwiązanie zespołu projektowego.
 • Manifest Agile
 • Metodyka Scrum
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Development Team
 • Metoda Kanban
 • Scrum Poker

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.