Zarządzanie relacjami z dostawcami

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie relacjami z dostawcami” nauczy się efektywnych strategii budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z dostawcami, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw i optymalizacji kosztów. Pozna metody oceny i selekcji dostawców, które umożliwią wybór najbardziej niezawodnych partnerów biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie relacjami z dostawcami

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie relacjami z dostawcami” to pracownicy działów zamówień/zakupów zarówno dedykowanych pod obszary produkcyjna, jak i sprzedaży, specjaliści ds. zakupów, kupcy, menedżerowie i liderzy obszaru zakupów, specjaliści ds. łańcucha dostaw, specjaliści kategorii zakupowych.

Idea szkolenia “Zarządzanie relacjami z dostawcami” opiera się na przekonaniu, że skuteczna współpraca i budowanie długoterminowych, partnerskich relacji z dostawcami są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do zarządzania relacjami z dostawcami w sposób, który zwiększa efektywność operacyjną, redukuje ryzyko i przyczynia się do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Poprzez połączenie teorii z praktycznymi przykładami, uczestnicy nauczą się, jak efektywnie oceniać, selekcjonować i negocjować z dostawcami, a także jak monitorować i rozwijać te relacje w celu wspólnego osiągania celów biznesowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie relacjami z dostawcami – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia: Praca nad optymalizacją procesów zakupowych i logistycznych wspiera kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji. Pracownicy uczą się podejścia skoncentrowanego na ciągłym poszukiwaniu możliwości poprawy, co może być stosowane w różnych aspektach ich pracy.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy zaangażowani w procesy zarządzania dostawcami czują większą odpowiedzialność za wyniki firmy, co przekłada się na ich ogólne zaangażowanie i lojalność. Wzrost zaangażowania jest korzystny dla organizacji, ponieważ zwiększa produktywność i zmniejsza fluktuację pracowników.
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna: Zarządzanie relacjami z dostawcami wymaga efektywnej komunikacji między różnymi działami organizacji. To prowadzi do lepszego zrozumienia celów i potrzeb poszczególnych działów, co z kolei wpływa na poprawę współpracy wewnętrznej.

Korzyści dla organizacji

 • Optymalizacja kosztów: Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami pozwala na negocjowanie lepszych warunków cenowych, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów zakupu surowców i materiałów. Długoterminowa współpraca umożliwia także lepsze planowanie budżetowe i zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wzrostami cen.
 • Zwiększenie jakości i niezawodności dostaw: Budowanie silnych, partnerskich relacji z dostawcami zwiększa ich zaangażowanie w dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości. Zapewnia to stabilność produkcji i usług, redukuje ryzyko przerw w dostawach oraz minimalizuje potrzebę ciągłego poszukiwania nowych źródeł zaopatrzenia.
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej: Bliska współpraca z dostawcami umożliwia szybsze reagowanie na zmiany w popycie i preferencjach rynkowych. Organizacje mogą efektywniej dostosowywać wielkość i terminy dostaw, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.
 • Innowacyjność i rozwój: Współpraca z dostawcami, którzy są liderami w swoich dziedzinach, może przynieść dostęp do najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań. To z kolei może stymulować rozwój nowych produktów i usług, zwiększając konkurencyjność firmy.
 • Zmniejszenie ryzyka: Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami pozwala na lepsze rozpoznanie i zarządzanie ryzykiem związanym z jakością, terminowością dostaw oraz stabilnością finansową dostawców. Wczesne identyfikowanie potencjalnych problemów i proaktywne działania minimalizują ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw.
 • Wzrost satysfakcji klienta: Poprawa jakości i niezawodności dostaw, jak również zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania rynku, bezpośrednio przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta. Zadowoleni klienci są bardziej lojalni i częściej powracają, co przyczynia się do długoterminowego wzrostu i stabilności firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności i kompetencji: Pracownicy uczestniczący w procesach związanych z zarządzaniem dostawcami zdobywają cenne umiejętności negocjacyjne, analityczne i komunikacyjne. Uczą się także pracy w zespole oraz zarządzania projektami, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.
 • Zwiększenie motywacji: Praca nad budowaniem i utrzymywaniem relacji z dostawcami może być źródłem satysfakcji z osiąganych wyników, szczególnie gdy przyczynia się do sukcesu organizacji. Poczucie, że ma się realny wpływ na poprawę efektywności i konkurencyjności firmy, może znacząco zwiększyć motywację pracowników.
 • Lepsza atmosfera w pracy: Efektywna współpraca z dostawcami często wymaga pracy zespołowej i komunikacji między różnymi działami organizacji. To może przyczynić się do budowania lepszych relacji między pracownikami, co z kolei poprawia atmosferę pracy.
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia: Stabilność i ciągłość dostaw, optymalizacja kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności firmy przyczyniają się do jej stabilności finansowej. Dla pracowników oznacza to większe bezpieczeństwo zatrudnienia i mniejsze ryzyko zwolnień.
 • Możliwości awansu: Pracownicy, którzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu relacjami z dostawcami i wykazują się w tym zakresie kompetencjami, często są postrzegani jako cenniejsi dla organizacji. To zwiększa ich szanse na awans i rozwój kariery wewnątrz firmy.
 • Rozwój osobisty: Udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących zarządzania relacjami z dostawcami oraz codzienna praca w tym obszarze stwarzają możliwości ciągłego rozwoju osobistego. Pracownicy mogą lepiej poznać swoje mocne strony, pracować nad słabymi oraz rozwijać nowe zainteresowania zawodowe.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Ocen dojrzałości organizacji zakupowej
 • Przyszła strategia i działania operacyjne – analiza stanu obecnego oraz plan na przyszłość
 • Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu
 • Struktura działu i zakres kompetencyjny
 • Ciekawość, czyli dlaczego znajomość rynku, konkurencji, sytuacji gospodarczej, politycznej i … cała reszta są ważne?
 • Wartość i jej przepływ, czyli decyzje zakupowe klientów i ich znaczenie dla Działu Zamówień
 • Wybór dostawców  (budowanie  portfela  dostawców  w  oparciu  o  możliwości i ograniczenia rynkowe)
  • „Wystarczająco dobry dostawca”
  • Kryteria wyboru – stworzenie profilu wewnętrznego i zewnętrznego
  • Metody wyboru – opracowanie strategii i analiza kosztów
  • Ligowanie dostawców – stworzenie I, II i III ligi
  • Wstępna weryfikacja – zasady i odstępstwa
  • Aktualizacja listy dostawców kwalifikowanych – nietypowe sytuacje, czerwone flagi i nowe szanse
  • Okresowa oraz doraźna ocena dostawców – kryteria, działania naprawcze, trudne decyzje
  • Wyłączny dostawca, monopolista, oficjalny dystrybutor i inne warianty
  • Sytuacje znane, lubiane i … te przeklęte – doświadczenia z innych organizacji
 • Analiza i tworzenie macierzy kategorii produktowych
 • UVP – unikalna wartość produktu
 • Kategoria, marka, grupa
 • Nowości produktowe w kategorii
 • Produkty opiniotwórcze
 • Produkty o niskim współczynniku rotacji
 • Produkty o niskiej szansie sprzedażowej
 • Strategie dla poszczególnych grup
 • Proces zamówień i możliwości rynkowe
  • Standardy i techniki tworzenia zamówień
  • Błędy poznawcze i leniwy mózg, czyli pigułka psychologii
  • Dobre praktyki z organizacji
 • Podstawy zarządzania ryzykiem
  • Macierz ryzyka
  • Co wiemy, co myślimy i … co nam się wydaje
  • Towary „szczególne” ze względu na trendy
  • Towary „szczególne” ze względu na sytuacje polityczną, społeczną
  • Techniki i metody pracy z ryzykiem oraz zarządzania w sytuacji ich wystąpienia
 • Proza codzienności
  • Terminy realizacji
  • Kompletność zamówień
  • Awizacja
  • Braki i błędy w dostawie
  • Niezgodność oferty/ceny
  • Jakość
  • I inne
 • Kontekst jest wszystkim – środowisko do negocjacji
 • Zanim zaczniesz…przygotowanie, czyli stanowisko
 • BATA, WATNA, ZOPA i inne skróty
 • Negocjacje cen i standardów współpracy
  • Wskaźniki – kluczowe wartości dla organizacji
  • Techniki negocjacyjne – od „optyka z Brooklynu” do „va banque”
  • Wybór strategii negocjacyjnej
  • Etapy negocjacji – czy mniej zawsze znaczy lepiej?
  • Krótko i długoterminowe współpracę – kiedy się opłaca, a kiedy warto
  • Mediacje – interwencje w momentach kryzysu między trzema stronami
  • Ogólne zasady współpracy – dobre praktyki z organizacji
 • Psychologia społeczna i perswazja w pracy „Zakupowca”
 • Dynamika, czyli od zera do milionera
 • Dlaczego czasami      przegrana       jest      zwycięstwem?       Nieoczywiste       rozwiązania       w negocjacjach
 • Taktyki kupców (znana i lubiane)
  • Zatowarowanie
  • Dostępność
  • Serwis
  • Klient
  • Plany i cele
  • Rentowność
  • Opinia
  • „Przyjaźń i lojalność”
 • Traktat pokojowy – symulacja szkoleniowa
 • Zmiany w logistyce po „czasach COVID”
 • Kontekst wojenny i inflacja
 • Partnerstwo i zarządzanie relacjami – psychologia w służbie biznesu
  • Zasady i fazy budowania relacji biznesowych
  • Typy relacji
  • Z upływem czasu…ufaj, ale sprawdzaj (jakość współpracy, wiarygodność, inwencje, trwałość i komunikacja)
  • Przyczyny niepowodzeń
  • Zmienne kontrolne
 • Planuj na dzisiaj, buduj na jutro
 • Od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu
 • Action plan – czyli od czego zaczniemy?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Przedstawienie teoretycznych podstaw zarządzania relacjami z dostawcami, w tym najlepszych praktyk i najnowszych trendów w branży.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów problemów związanych z zarządzaniem relacjami z dostawcami. Studia przypadków pozwalają uczestnikom na zastosowanie teorii w praktyce, rozwijając umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

3

Symulacje biznesowe

Gry i symulacje, w których uczestnicy mogą eksperymentować z różnymi strategiami zarządzania dostawcami w kontrolowanym środowisku. Symulacje pomagają zrozumieć dynamikę relacji z dostawcami i konsekwencje podejmowanych decyzji.

4

Warsztaty

Sesje praktyczne, podczas których uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi zadaniami lub projektami. Warsztaty sprzyjają rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz pracy zespołowej.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.