Zarządzanie rentownością w przedsiębiorstwie

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie rentownością w przedsiębiorstwie” zdobędzie kompleksową wiedzę na temat metod i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami firmy, z naciskiem na maksymalizację zysków. Nauczy się analizować wskaźniki finansowe i interpretować dane ekonomiczne, co pozwoli na lepsze rozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podejmowanie świadomych decyzji strategicznych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie rentownością w przedsiębiorstwie

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie rentownością w przedsiębiorstwie” to przede wszystkim menedżerowie średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialni za strategie finansowe i operacyjne w firmach. Dotyczy to także osób na stanowiskach finansowych, takich jak dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi, czy księgowi, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania rentownością. Szkolenie jest również skierowane do właścicieli firm i przedsiębiorców zainteresowanych poprawą efektywności finansowej swojego biznesu.

Idea szkolenia “Zarządzanie rentownością w przedsiębiorstwie” opiera się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnej analizy finansowej oraz zarządzania zyskiem i kosztami w organizacji. Głównym celem jest nauczenie, jak poprzez strategiczne podejście do finansów, optymalizację procesów i skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów, można zwiększyć rentowność firmy. Szkolenie ma także za zadanie pokazać, jak na podstawie analizy finansowej można identyfikować obszary do poprawy, planować działania naprawcze oraz monitorować postępy w realizacji założonych celów finansowych. W ten sposób uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje, które pozwolą im na lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących finansami w przedsiębiorstwie i ich efektywne zarządzanie.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie rentownością w przedsiębiorstwie – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Szkolenie z zakreszu zarządzania rentownością przyczynia się do budowania wspólnej wizji i zrozumienia celów finansowych wśród pracowników wszystkich szczebli, co sprzyja kształtowaniu silnej i spójnej kultury organizacyjnej.
 • Innowacyjność i kreatywność: Uczestnicy szkolenia mogą wykorzystać zdobytą wiedzę do identyfikowania innowacyjnych rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów i zwiększenie przychodów, co stymuluje kreatywność i innowacyjne myślenie w całej organizacji.
 • Zwiększenie zaufania między pracownikami a zarządem: Wspólne zrozumienie wyzwań finansowych i strategii ich przezwyciężania może poprawić komunikację i budować zaufanie między różnymi poziomami zarządzania.
 • Optymalizacja zarządzania zasobami: Wiedza zdobyta podczas szkolenia umożliwia lepsze planowanie i wykorzystanie zasobów organizacji, co przyczynia się do ogólnej efektywności operacyjnej.
 • Lepsze zarządzanie zmianą: Zrozumienie procesów finansowych i ekonomicznych pomaga pracownikom i organizacji lepiej adaptować się do zmian rynkowych i wewnętrznych, zarządzając nimi w sposób, który wspiera stabilność finansową i rozwój.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie rentowności: Organizacja skorzysta ze wzrostu rentowności dzięki lepszemu zrozumieniu i zarządzaniu strukturą kosztów oraz identyfikacji nowych możliwości zwiększenia przychodów. Efektywne zarządzanie finansowe przyczyni się do optymalizacji wydatków i maksymalizacji zysków.
 • Poprawa procesów decyzyjnych: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności analityczne i strategiczne, co przełoży się na poprawę jakości podejmowanych decyzji finansowych w organizacji. Lepsze rozumienie danych finansowych i ekonomicznych pozwoli na bardziej świadome planowanie i realizację celów biznesowych.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Wiedza i narzędzia zdobyte podczas szkolenia umożliwią firmie lepsze dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych, co jest kluczowe dla utrzymania i zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej: Organizacja, która efektywnie zarządza swoją rentownością, jest postrzegana jako bardziej stabilna i wiarygodna przez partnerów biznesowych, inwestorów i klientów, co może przyczynić się do wzrostu zaufania i lepszej pozycji rynkowej.
 • Rozwój kompetencji pracowników: Szkolenie to jest także inwestycją w rozwój kompetencji pracowników, co przekłada się na ich większą motywację i zaangażowanie w pracy. Wyposażenie pracowników w konkretne umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania finansami przyczynia się do budowania kultury ciągłego doskonalenia i innowacyjności w organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych: Udział w szkoleniu pozwala pracownikom na zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania finansami, co jest cenne nie tylko w kontekście obecnych zadań, ale także w perspektywie dalszego rozwoju kariery.
 • Zwiększenie wartości na rynku pracy: Umiejętności związane z efektywnym zarządzaniem rentownością są wysoko cenione przez pracodawców. Pracownicy posiadający taką wiedzę stają się bardziej konkurencyjni i atrakcyjni na rynku pracy.
 • Poprawa efektywności osobistej: Pracownicy nauczą się lepiej zarządzać zasobami, dla których są odpowiedzialni, co przekłada się na ich większą efektywność i produktywność w pracy.
 • Zwiększone zaangażowanie i motywacja: Zrozumienie wpływu swojej pracy na wyniki finansowe firmy może zwiększyć motywację pracowników do dalszego doskonalenia się i większego zaangażowania w realizację celów organizacji.
 • Lepsza współpraca między działami: Szkolenie z zakresu zarządzania rentownością często podkreśla znaczenie współpracy między różnymi działami firmy, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia i szacunku dla pracy innych oraz zwiększenia efektywności pracy zespołowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • Podstawowe pojęcia finansowe: przychody, koszty, zysk, rentowność.
 • Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne.
 • Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 • Kluczowe wskaźniki rentowności: marża brutto, marża operacyjna, rentowność aktywów (ROA) i rentowność kapitału własnego (ROE).
 • Praktyczne ćwiczenia w analizowaniu wskaźników finansowych.
 • Rozpoznawanie i klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie.
 • Metody redukcji kosztów i zwiększania efektywności operacyjnej.
 • Przypadki praktyczne dotyczące optymalizacji wydatków.
 • Ustalanie cen: strategie i podejścia.
 • Wpływ cen na postrzeganie marki i popyt na produkty/usługi.
 • Analiza przypadków: dobór strategii cenowej dla maksymalizacji rentowności.
 • Strategie zwiększania przychodów.
 • Dywersyfikacja źródeł przychodów jako sposób na zwiększenie stabilności finansowej.
 • Studia przypadków: skuteczne metody generowania dodatkowych przychodów.
 • Podstawy budżetowania i planowania finansowego.
 • Tworzenie budżetu zorientowanego na cele i KPIs.
 • Narzędzia do monitorowania wykonania budżetu i analiza odchyleń.
 • Identyfikacja i analiza ryzyka finansowego.
 • Strategie zarządzania ryzykiem i ich implementacja.
 • Przykłady zastosowań instrumentów finansowych w minimalizacji ryzyka.
 • Rola lidera w procesie zarządzania finansami.
 • Komunikacja i motywowanie zespołu do osiągania celów finansowych.
 • Zarządzanie zmianą w kontekście finansowym organizacji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Prezentacja teoretycznych podstaw zarządzania rentownością przez trenera, wzbogacona o interakcje z uczestnikami. Metoda ta umożliwia przekazanie wiedzy teoretycznej w przystępny sposób oraz zachęca do zadawania pytań i dyskusji na tematy związane z wykładem.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów przedsiębiorstw, które zastosowały różne strategie zarządzania rentownością. Metoda ta pozwala uczestnikom na zrozumienie złożoności rzeczywistych problemów biznesowych i nauczenie się, jak stosować teoretyczną wiedzę w praktyce.

3

Symulacje biznesowe

Gry i symulacje, w których uczestnicy mogą eksperymentować z różnymi strategiami zarządzania rentownością w kontrolowanym środowisku. Ta metoda sprzyja rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem.

4

Warsztaty i prace grupowe

Zadania realizowane w mniejszych grupach, mające na celu opracowanie rozwiązań dla wybranych problemów związanych z zarządzaniem rentownością. Warsztaty te promują pracę zespołową i umożliwiają wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.