Zarządzanie rozproszonym zespołem budowlanym

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie rozproszonym zespołem budowlanym” nauczy się efektywnych metod komunikacji i koordynacji działań zespołów pracujących w różnych lokalizacjach. Zdobędzie umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi do monitorowania postępów prac i zarządzania projektami budowlanymi na odległość.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie rozproszonym zespołem budowlanym

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie rozproszonym zespołem budowlanym” to przede wszystkim menedżerowie projektów, kierownicy budowy oraz liderzy zespołów, którzy zarządzają pracownikami rozlokowanymi w różnych lokalizacjach. Szkolenie jest także odpowiednie dla osób aspirujących do ról kierowniczych w branży budowlanej oraz dla tych, którzy chcą usprawnić swoje umiejętności w zakresie zdalnego zarządzania zespołami.

Idea szkolenia “Zarządzanie rozproszonym zespołem budowlanym” opiera się na przekazaniu uczestnikom nowoczesnych metod i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami pracującymi w różnych lokalizacjach. Celem jest zwiększenie skuteczności projektów budowlanych poprzez optymalizację komunikacji, monitorowanie postępów i efektywne rozwiązywanie konfliktów. Szkolenie ma także na celu rozwijanie kompetencji liderów, aby mogli oni inspirować swoje zespoły i prowadzić projekty do sukcesu pomimo wyzwań związanych z rozproszoną strukturą pracy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie rozproszonym zespołem budowlanym – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności – Szkolenie stymuluje kreatywne myślenie zarówno wśród liderów, jak i członków zespołów, co może prowadzić do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w projektach budowlanych i optymalizacji procesów pracy.
 • Podniesienie standardów jakości – Dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia, zespoły są w stanie efektywniej realizować projekty, przestrzegając wysokich standardów jakościowych, co korzystnie wpływa na reputację firmy i zadowolenie klientów.
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej – Organizacja zdobywa zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, co jest kluczowe w branży budowlanej.
 • Poprawa zarządzania ryzykiem – Lepsze rozumienie wyzwań związanych z zarządzaniem rozproszonymi zespołami pozwala na wcześniejsze identyfikowanie i minimalizowanie potencjalnych ryzyk w projektach.
 • Wzrost zaufania i lojalności – Szkolenie wzmacnia zaufanie między pracownikami a zarządem, gdyż obie strony zyskują pewność, że są wspierane w dążeniu do profesjonalizmu i doskonałości operacyjnej.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie efektywności projektów – Dzięki zdobytym umiejętnościom, kierownicy są w stanie lepiej zarządzać czasem i zasobami, co przekłada się na skuteczniejsze realizowanie projektów budowlanych i redukcję kosztów operacyjnych.
 • Zwiększenie komunikacji i współpracy – Szkolenie umożliwia uczestnikom naukę efektywnych technik komunikacji, co jest kluczowe w zarządzaniu rozproszonymi zespołami. Lepsza komunikacja przyczynia się do szybszego rozwiązywania problemów i lepszego zrozumienia między pracownikami.
 • Poprawa zarządzania kryzysowego – Uczestnicy szkolenia uczą się, jak efektywnie reagować na nieprzewidziane sytuacje i konflikty, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku budowlanym.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników – Pracownicy, którzy czują, że są skutecznie zarządzani i że ich praca jest doceniana, są bardziej zaangażowani i zmotywowani do wydajniejszej pracy.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy – Organizacja, która posiada kompetentnych liderów zdolnych zarządzać zespołami rozproszonymi, jest lepiej przygotowana do realizacji skomplikowanych projektów, co zwiększa jej atrakcyjność na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych – Pracownicy zyskują nowe umiejętności w zakresie zarządzania zespołami, komunikacji i rozwiązywania problemów, co może zwiększyć ich wartość na rynku pracy i otworzyć drogę do awansów.
 • Lepsze zrozumienie procesów zarządzania projektami – Szkolenie pozwala pracownikom lepiej rozumieć, jak efektywnie realizować zadania w ramach rozproszonego zespołu, co przyczynia się do zwiększenia ich efektywności i satysfakcji z pracy.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych – Szkolenie kładzie nacisk na adaptację do zmieniających się warunków pracy, co jest niezbędne w dynamicznie rozwijających się sektorach, takich jak budownictwo.
 • Lepsza współpraca w zespole – Uczestnicy uczą się technik budowania zespołu i wzmacniania relacji międzyludzkich, co może poprawić atmosferę w miejscu pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Pracownicy, którzy potrafią efektywnie zarządzać i są wyposażeni w odpowiednie narzędzia do pracy zespołowej, zazwyczaj czerpią większą satysfakcję z wykonywanych zadań.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Rola i zadania lidera
  • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu rozproszonym zespołem
  • 12 najważniejszych kompetencji managera
  • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, plan
  • Reguły jako fundament pracy każdego managera
  • Podstawowe i rozszerzone umiejętności managera w zakresie kierowania zespołem
  • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych
  • Planowanie i kontrola zasobów
 • Autorytet managera
  • Czym jest autorytet managera
  • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet
  • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych
  • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
 • Specyfika zespołu rozproszonego
  • Różnice i podobieństwa zespołu rozproszonego i stacjonarnego
  • Rodzaje zespołów rozproszonych
  • Zarządzanie zespołem rozproszonym – problemy i wyzwania
  • Budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności
  • Zasady i reguły zdalnej pracy – ustalenie kontraktu z zespołem
  • Przepływ komunikacji w rozproszonym zespole
  • Fizyczne spotkania z zespołem – jak często i w jakiej formule?
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników – Model zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Pracownik
  • Etapy rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości i dojrzałości
  • Matryca kompetencji członków zespołu
  • Analiza zadań vs etap rozwoju pracownika
 • Przywództwo sytuacyjne w praktyce
  • Diagnoza preferowanego stylu zarządzania
  • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego
  • Efektywne zachowania szefa w stylu S1, S2, S3, S4
  • Skuteczny instruktarz, trening, coaching i delegowanie w zespole rozproszonym
  • Uważność lidera na sygnały werbalne i niewerbalne pracownika na R2
  • Największe trudności na S2
  • Warunki skutecznego wykorzystywania przywództwa sytuacyjnego
  • Zasady prawidłowego delegowania zadań zgodne z etapem rozwoju pracownika
  • Metody wspierania zespołu na odległość – zdalny instruktaż, coaching i mentoring
  • Trening elastycznego dopasowania stylu do sytuacji i pracownika
 • Funkcje i role kierownicze
  • Planowanie i organizacja zadań
  • Relacje na odległość – zapobieganie plotkom i brakowi informacji w zespole pracującym w terenie
  • Klarowność procesów i odpowiedzialności
  • Poznanie potrzeb i motywacji na odległość
  • Czynniki, które wpływają na motywację
  • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym
  • Angażowanie i motywowanie pracowników rozproszonych w terenie
  • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów projektów budowlanych, w których uczestnicy mogą zidentyfikować problemy i opracować strategie ich rozwiązania. Metoda ta pomaga zrozumieć skomplikowane sytuacje w kontekście zarządzania rozproszonymi zespołami.

2

Symulacje i gry szkoleniowe

Uczestnicy biorą udział w symulacjach, które imitują rzeczywiste wyzwania zarządcze, pozwalając na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności w kontrolowanym środowisku. Gry rozwijają zdolności decyzyjne i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

3

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Zadania wykonane w grupach pozwalają na wymianę doświadczeń i metod pracy między uczestnikami, co sprzyja budowaniu umiejętności współpracy i komunikacji.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.