Zarządzanie sobą w czasie – zarządzanie przez cele

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznego zarządzania sobą w czasie, co przyczyni się do większej produktywności i osiągania wyznaczonych celów. Nabędzie techniki planowania, priorytetyzacji i organizacji swoich zadań, umożliwiające efektywne wykorzystanie czasu. Uczestnik szkolenia będzie potrafił skoncentrować się na istotnych celach, eliminować rozproszenie uwagi i utrzymać dyscyplinę w działaniu, co przyczyni się do osiągania sukcesów zawodowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do różnych grup zawodowych, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania czasem, efektywnego planowania i osiągania celów. 

Idea szkolenia: Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi i strategii umożliwiających skuteczne zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów i osiąganie celów. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych stylów postrzegania czasu, technik planowania i budżetowania czasu oraz sposobów radzenia sobie z “zjadaczami czasu”, w tym sytuacjami, w których inni ludzie stanowią przeszkodę dla efektywności. Szkolenie skupia się również na rozwinięciu samodyscypliny, umiejętności skutecznego zarządzania zasobami i optymalnego wykorzystania możliwości. Wprowadzenie do tematyki budowania marki osobistej dodaje wartości, pomagając uczestnikom budować pozytywny wizerunek i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają podsumowanie treści merytorycznych oraz plan działania, który pozwoli im wdrożyć zdobyte umiejętności.

wyślij zapytanie

Zarządzanie sobą w czasie – zarządzanie przez cele – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona produktywność i efektywność organizacji: Poprawa umiejętności zarządzania czasem pracowników przekłada się na zwiększoną produktywność i efektywność całej organizacji. Pracownicy będą lepiej organizować swoje zadania, planować czas i skupiać się na najważniejszych priorytetach, co przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów organizacyjnych.
 • Poprawa jakości pracy i realizacji celów: Skuteczne zarządzanie czasem przyczynia się do lepszej organizacji pracy i koncentracji na istotnych zadaniach. Pracownicy będą w stanie lepiej wykonywać swoje obowiązki, unikać przeciążenia, a także skupiać się na osiąganiu wyznaczonych celów.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji i współpracy: Szkolenie dotyczące zarządzania czasem uwzględnia również aspekty komunikacji i współpracy w zespole. Poprawa tych umiejętności przyczynia się do bardziej efektywnej i płynnej komunikacji między pracownikami. Lepsze zarządzanie czasem pozwala na lepsze planowanie spotkań, wspólnych projektów i zadaniowych wymagań, co przekłada się na efektywniejszą współpracę i osiąganie lepszych rezultatów.
 • Redukcja opóźnień i terminowe realizowanie zadań: Skuteczne zarządzanie czasem pomaga unikać opóźnień i terminowe realizowanie zadań. Pracownicy będą bardziej świadomi swoich zadań i terminów, co pozwoli organizacji lepiej planować swoje działania, kontrolować postęp projektów i efektywnie reagować na zmiany. Redukcja opóźnień przyczynia się do utrzymania wysokiej jakości usług i zadowolenia klientów.
 • Poprawa atmosfery i zwiększenie zaangażowania: Skuteczne zarządzanie czasem przyczynia się do redukcji stresu i poprawy równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników. To przekłada się na lepsze samopoczucie, większe zaangażowanie i motywację do pracy. Poprawa atmosfery w organizacji sprzyja budowaniu pozytywnych relacji i wzmacnianiu kultury pracy, co przyczynia się do tworzenia zespołu o wysokim poziomie zaangażowania i efektywności.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność i produktywność: wykorzystanie dostępnego czasu, skuteczne planowanie i priorytetyzację zadań. Dzięki temu organizacja może osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie, zwiększając efektywność pracy i produktywność całego zespołu.
 • Lepsze zarządzanie projektem i terminami: Uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznie zarządzać czasem w ramach projektów i zadań. Będą umieli ustalać realistyczne terminy, efektywnie planować kolejność działań oraz skutecznie radzić sobie z ewentualnymi opóźnieniami. To przyczyni się do lepszej organizacji pracy, terminowego realizowania projektów i zwiększenia satysfakcji klientów.
 • Poprawiona efektywność komunikacji: Skuteczne zarządzanie czasem obejmuje także umiejętność skutecznej komunikacji. Szkolenie pozwoli uczestnikom doskonalić swoje umiejętności słuchania, zadawania pytań i jasnego wyrażania oczekiwań.
 • Lepsze zarządzanie stresem i redukcja nadmiernego obciążenia pracą: Szkolenie pomoże pracownikom zidentyfikować czynniki stresowe związane z zarządzaniem czasem oraz dostarczy im narzędzi i strategii radzenia sobie ze stresem. To przyczyni się do poprawy równowagi między pracą a życiem prywatnym, redukcji nadmiernego obciążenia pracą i poprawy ogólnego samopoczucia pracowników.
 • Zwiększona motywacja i zaangażowanie pracowników: Efektywne zarządzanie czasem pozwala pracownikom na skoncentrowanie się na priorytetowych zadaniach, osiąganie wyników i poczucie satysfakcji z wykonanej pracy. To przyczynia się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników, co ma pozytywny wpływ na atmosferę w pracy i efektywność całej organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona efektywność osobista: Szkolenie pozwoli pracownikom nauczyć się skutecznie zarządzać swoim czasem i zadaniami. Dzięki temu będą w stanie lepiej planować, organizować i priorytetyzować swoje obowiązki, co prowadzi do zwiększenia ich efektywności osobistej.
 • Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym: Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia i strategie, które pomogą im lepiej zarządzać czasem i zobowiązaniami zawodowymi. Dzięki temu będą w stanie bardziej efektywnie planować swoje zadania.
 • Redukcja stresu i lepsze radzenie sobie z presją czasu: Szkolenie pomoże pracownikom zidentyfikować czynniki stresowe związane z zarządzaniem czasem i dostarczy im narzędzi, aby skutecznie radzić sobie z presją czasową. Poprawa umiejętności zarządzania czasem przyczyni się do zmniejszenia stresu i poprawy ogólnego samopoczucia pracowników.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji: Skuteczne zarządzanie czasem obejmuje również umiejętność efektywnej komunikacji. Szkolenie pozwoli pracownikom doskonalić swoje umiejętności słuchania, zadawania pytań i jasnego wyrażania oczekiwań. To przyczyni się do poprawy efektywności komunikacji zarówno w relacjach z innymi pracownikami, jak i w kontaktach z klientami.
 • Rozwój umiejętności i kompetencji: Szkolenie zapewnia pracownikom możliwość doskonalenia kluczowej kompetencji zarządzania czasem. Poprawa tych umiejętności przyczynia się do ich rozwinięcia zawodowego i zwiększenia wartości na rynku pracy. Pracownicy zyskują nowe narzędzia i strategie, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy, co przekłada się na rozwój kariery i zdobycie nowych możliwości zawodowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • indywidualne style postrzegania czasu ustalanie właściwych celów i priorytetów
 • krzywa wydajności i koncentracji
 • kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę? 
 • na co zużywamy nasz czas? rozpoznanie, ocena i eliminacja tzw. “zjadaczy czasu”- w tym inni ludzie jako “złodzieje czasu
 • przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu.  
 • Reguły ustalania priorytetów: PARETO, EINSENHOWER, zarządzenie przez cele;
 • Reguły planowania: Zasada 60:40, Analiza ABC, 
 • Charakterystyka i strategie osób efektywnie dysponujących czasem
 • Technika pozytywnego nastawienia, zapamiętywanie informacji
 • Przyczyny zwlekania
 • Radzenie sobie ze stresem – presja czasu
 • Zasady formułowania Celów
 • Moje oczekiwania wobec ludzi Skąd oni mają je znać?
 • Jasność stawianych oczekiwań jako fundament (obszary odpowiedzialności i decyzyjności) 
 • Expose szefa – jak przygotować, formułować i wygłaszać 
 • Relacje- przełożony podwładny 
 • Identyfikacja pracownika z celem
 • Uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie celu
 • Zakres nadzoru Kontrola i weryfikacja celu 
 • Wynagradzanie za realizację celów
 • Wizerunek jako element budowania marki 
 • Elementy wizerunku – „Jak Cię widzą …… „
 • czy znasz Twoje najcenniejsze aktywo?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.