Zarządzanie stresem

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie stresem” nauczy się rozpoznawać objawy stresu oraz zrozumie, jakie są jego źródła, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniami w stresujących sytuacjach. Dzięki zdobytym umiejętnościom i technikom, takim jak relaksacja czy planowanie czasu, uczestnik będzie w stanie redukować poziom doświadczanego stresu, co przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zwiększenia efektywności zawodowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie stresem

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie stresem” to przede wszystkim osoby, które w swoim życiu zawodowym często napotykają na stresujące sytuacje i chciałyby nauczyć się efektywniejszych metod radzenia sobie z nimi. Mogą to być pracownicy różnych szczebli w firmach i organizacjach, w szczególności menedżerowie i liderzy zespołów, dla których umiejętność zarządzania stresem jest kluczowa w efektywnym prowadzeniu projektów i zarządzaniu ludźmi.

Idea szkolenia “Zarządzanie stresem” opiera się na przekonaniu, że stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, ale dzięki odpowiednim technikom i wiedzy można go skutecznie kontrolować i minimalizować jego negatywne skutki. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na identyfikację źródeł stresu, zrozumienie mechanizmów jego działania oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami bez szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Kluczowym aspektem jest przekazanie wiedzy na temat technik relaksacyjnych, metod zarządzania czasem oraz budowania odporności psychicznej, które uczestnicy mogą wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. Poprzez interaktywne metody nauczania, takie jak warsztaty, ćwiczenia praktyczne i dyskusje, szkolenie stawia na rozwój umiejętności praktycznych, co przyczynia się do trwałej zmiany nawyków i postaw wobec stresu.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie stresem – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy: Firmy, które inwestują w szkolenia z zakresu zarządzania stresem, zyskują reputację troskliwego i odpowiedzialnego pracodawcy. To przyciąga wysokiej jakości talent do organizacji, jednocześnie wzmacniając lojalność obecnych pracowników, co jest wspólną korzyścią dla obu stron.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Efektywne zarządzanie stresem wpływa na poprawę komunikacji między pracownikami oraz między różnymi szczeblami zarządzania. Pracownicy są bardziej otwarci na dialog i współpracę, co przekłada się na płynniejszy przepływ informacji i efektywniejsze rozwiązywanie problemów.
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych: Zdrowie psychiczne pracowników ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów związanych z absencją chorobową, wypadkami przy pracy i fluktuacją kadry. Inwestycja w programy zarządzania stresem może znacząco obniżyć te koszty, przynosząc korzyści finansowe zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.
 • Budowanie odporności na kryzysy: W dobie niepewności i częstych zmian, zdolność do radzenia sobie ze stresem staje się kluczowa dla utrzymania ciągłości działania firmy. Pracownicy wyposażeni w umiejętności zarządzania stresem są bardziej odporni na stresory zewnętrzne, co pomaga organizacji zachować stabilność nawet w trudnych czasach.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa produktywności pracowników: Szkolenie z zarządzania stresem pomaga pracownikom w efektywniejszym radzeniu sobie ze stresem, co bezpośrednio przekłada się na ich wydajność. Pracownicy, którzy potrafią zarządzać swoim stresem, są bardziej skoncentrowani, zmotywowani i efektywni w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Zmniejszenie absencji i rotacji pracowników: Stres jest jedną z głównych przyczyn długotrwałych zwolnień lekarskich i wypalenia zawodowego. Inwestycja w szkolenie z zarządzania stresem może przyczynić się do zmniejszenia absencji chorobowej i rotacji pracowników, co bezpośrednio wpływa na stabilność zespołu i ogranicza koszty związane z rekrutacją nowych pracowników.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy: Pracownicy, którzy czują się wspierani w zarządzaniu stresem, częściej wykazują pozytywne nastawienie do pracy i lepsze relacje z kolegami. To z kolei prowadzi do budowania pozytywnego klimatu organizacyjnego, gdzie współpraca i wsparcie są na wysokim poziomie.
 • Wzrost kreatywności i innowacyjności: Niski poziom stresu sprzyja twórczemu myśleniu i innowacyjności. Pracownicy, którzy nie są obciążeni nadmiernym stresem, są bardziej otwarci na nowe pomysły i podejścia, co może przynieść firmie konkurencyjną przewagę.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy: Organizacje dbające o dobrostan psychiczny swoich pracowników są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie i atrakcyjne dla potencjalnych kandydatów. Wpływa to pozytywnie na wizerunek firmy na zewnątrz, przyciągając talent oraz budując lojalność obecnych pracowników.
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów wewnątrzorganizacyjnych: Stres często leży u podstaw konfliktów w miejscu pracy. Szkolenie z zarządzania stresem może pomóc w redukcji napięć i nieporozumień, ponieważ pracownicy uczą się, jak radzić sobie ze stresem w sposób konstruktywny, zamiast wypływać na relacje z innymi.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie zdolności do radzenia sobie ze stresem: Pracownicy zdobywają wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania stresem, co pozwala im na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Dzięki temu mogą zachować spokój i skupienie nawet w obliczu wyzwań.
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego: Regularne stosowanie technik zarządzania stresem przyczynia się do obniżenia poziomu stresu, co ma bezpośredni wpływ na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Pracownicy mogą doświadczać mniejszych problemów związanych ze stresem, takich jak bezsenność, nadciśnienie czy depresja.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Pracownicy, którzy potrafią efektywnie zarządzać stresem, częściej znajdują satysfakcję w swojej pracy, ponieważ są w stanie lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami i wyzwaniami. To prowadzi do wzrostu motywacji i zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: Nauka technik zarządzania stresem pomaga w lepszym planowaniu i organizacji czasu, co pozwala na efektywniejsze dzielenie go między obowiązki zawodowe a życie prywatne. Pracownicy uczą się, jak ustalać priorytety i wyznaczać granice, co przekłada się na większą harmonię i zadowolenie.
 • Wzrost efektywności i produktywności: Dzięki umiejętnościom zarządzania stresem, pracownicy są w stanie lepiej koncentrować się na zadaniach, co przekłada się na ich wyższą efektywność i produktywność. Mniejszy poziom stresu sprzyja również twórczemu myśleniu i podejmowaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Wzmocnienie odporności psychicznej: Szkolenie z zarządzania stresem pozwala na rozwój odporności psychicznej, czyli zdolności do pozytywnego przystosowania się do trudnych sytuacji. Pracownicy stają się bardziej odporni na przeciwności losu, co pomaga im w utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja stresu i jego wpływ na życie zawodowe i prywatne.
 • Rozpoznawanie objawów stresu fizycznego, emocjonalnego i poznawczego.
 • Przegląd źródeł stresu w pracy i poza nią.
 • Jak działa stres – mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne.
 • Teoria stresu – model reakcji na stres.
 • Stres pozytywny vs stres negatywny – jak rozpoznać różnicę.
 • Techniki relaksacyjne: medytacja, głębokie oddychanie, relaksacja mięśniowa.
 • Zarządzanie czasem jako metoda na redukcję stresu.
 • Znaczenie aktywności fizycznej i odpowiedniego odżywiania w redukcji stresu.
 • Rozwijanie odporności psychicznej – strategie i techniki.
 • Techniki radzenia sobie z negatywnymi myślami i emocjami.
 • Budowanie systemu wsparcia – rola relacji międzyludzkich w zarządzaniu stresem.
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresorami w miejscu pracy.
 • Techniki asertywne – jak wyrażać swoje potrzeby i stawiać granice.
 • Budowanie zdrowego środowiska pracy – rola kultury organizacyjnej i stylów zarządzania.
 • Identyfikacja osobistych stresorów i wyzwanie ich wpływu na życie uczestnika.
 • Tworzenie indywidualnego planu zarządzania stresem.
 • Ustalanie realistycznych celów i strategii ich realizacji.
 • Narzędzia do monitorowania efektywności wybranych strategii zarządzania stresem.
 • Strategie utrzymania motywacji do długoterminowego stosowania technik zarządzania stresem.
 • Planowanie przyszłości: jak utrzymać zdobyte umiejętności i rozwijać je dalej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Krótkie prezentacje teoretyczne prowadzone w interaktywny sposób, wzbogacone o pytania do grupy, dyskusje i przykłady z życia. Mają na celu przekazanie wiedzy oraz zaangażowanie uczestników w proces nauki.

2

Dyskusje grupowe

Zorganizowane dyskusje na określone tematy, które pozwalają na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i strategii radzenia sobie ze stresem. Dyskusje grupowe wspierają budowanie poczucia wspólnoty i zrozumienia, że problemy ze stresem są wspólne dla wielu osób.

3

Analiza przypadków

Praca na realistycznych scenariuszach, które symulują wyzwania związane ze stresem w życiu zawodowym i prywatnym. Analiza przypadków pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć złożoność problemu oraz rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

4

Ćwiczenia indywidualne i w parach

Zadania do wykonania samodzielnie lub w parach, mające na celu refleksję nad własnymi doświadczeniami ze stresem oraz wypracowanie indywidualnych strategii radzenia sobie. Ćwiczenia te sprzyjają głębszemu zrozumieniu siebie i swoich reakcji na stres.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.