Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Uczestnik szkolenia zyska lepsze umiejętności w zarządzaniu zespołem składającym się z pracowników różnych grup wiekowych, dzięki czemu efektywniejsza współpraca w firmie stanie się możliwa. Ponadto, szkolenie pozwoli uczestnikowi zrozumieć różnice międzypokoleniowe i wzbogacić swoje umiejętności komunikacyjne, co przyczyni się do redukcji konfliktów oraz zwiększenia harmonii w miejscu pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Grupa docelowa: Szkolenie przewidziane jest dla specjalistów ds. HR, osób zajmujących stanowiska menadżerskie, a zwłaszcza dla tych, którzy już kierują pracą pracowników w różnym wieku i o różnorodnym doświadczeniu zawodowym.  Uczestnikiem może być również osoba ubiegająca się o stanowisko  kierownicze.

Idea szkolenia: Program  szkolenia ma uświadomić jak duży jest  potencjał w różnorodnym zespole, jeśli tylko pracownicy chcą i potrafią się dobrze komunikować. Pokażemy też jak wykorzystać energię takiego zespołu i zapewnić poszczególnym grupom wiekowym adekwatne wsparcie. Dzięki temu stworzone zostanie środowisko, które służy innowacyjności, uczeniu się.

wyślij zapytanie

Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza efektywność i wydajność pracy: Pracownicy zdobędą umiejętności zarządzania różnorodnością wiekową, co przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i osiągania lepszych wyników biznesowych.
 • Wzajemne zrozumienie i respekt: Szkolenie pozwoli pracownikom różnych grup wiekowych lepiej zrozumieć swoje potrzeby i aspiracje oraz docenić wkład innych, co stworzy pozytywny i harmonijny klimat w organizacji.
 • Współpraca i wymiana wiedzy: Poprawa komunikacji między pokoleniami umożliwi skuteczną wymianę wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału kadry pracowniczej i zatrzymania cennej wiedzy w firmie.
 • Unikanie luk kompetencyjnych: Dzięki strategiom zarządzania wiekiem, organizacja zapobiegnie wystąpieniu luki kompetencyjnej wynikającej z przejścia na emeryturę doświadczonych pracowników, co zapewni ciągłość działań i stabilność.
 • Rozwój kariery pracowników: Szkolenie umożliwi pracownikom zdobycie nowych umiejętności i rozwijanie swojego potencjału, co wpłynie na zadowolenie z pracy i długofalowy rozwój kariery zawodowej.
 • Wzrost lojalności i zaangażowania: Organizacja, dbając o różnorodność wiekową pracowników, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, co przyciągnie utalentowanych kandydatów i zwiększy zaangażowanie załogi.
 • Zaspokojenie potrzeb klientów: Lepsze zrozumienie zróżnicowanych potrzeb klientów przez różnorodność pracowników przyczyni się do lepszej obsługi i budowy trwałych relacji z klientelą.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, poprzez uwzględnienie różnorodnych potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku, co przyczyni się do lepszej efektywności i wydajności przedsiębiorstwa.
 • Dobra współpraca w zróżnicowanych wiekowo zespołach, co sprzyja harmonijnemu funkcjonowaniu, wzajemnej inspiracji oraz wymianie różnorodnych perspektyw i rozwiązań.
 • Zatrzymanie cennej wiedzy w organizacji dzięki stworzeniu środowiska umożliwiającego wymianę kompetencji i doświadczeń między pracownikami, co zapobiegnie utracie kluczowych informacji w wyniku przejścia na emeryturę doświadczonych pracowników.
 • Przeciwdziałanie wystąpieniu luki kompetencyjnej w firmie, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wiekiem i przekazywaniu wiedzy, co pozwoli na ciągłość działań i uniknięcie strat wynikających z utraty doświadczonej kadry.
 • Lepsze zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb klientów pod względem płci, wieku, pochodzenia itp., dzięki zrozumieniu różnorodności pracowników, co pozytywnie wpłynie na jakość obsługi i budowanie relacji z klientami.
 • Pozyskanie nowych klientów dzięki pracownikom, którzy lepiej rozumieją potrzeby i oczekiwania różnych grup klientów, co stworzy przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy, który troszczy się o pracowników – Employer Branding, co przyciągnie utalentowanych kandydatów i pozwoli na rozwijanie lojalności wśród załogi.

Korzyści dla pracowników

 • Możliwość wykorzystania swojego potencjału i zdobywania nowych kompetencji, co pozwoli na rozwijanie swojej kariery zawodowej i podnoszenie umiejętności.
 • Poczucie docenienia dzięki możliwości podzielenia się swoją wiedzą w ramach mentoringu lub odwróconego mentoringu, co wprowadzi poczucie wartości i wkładu w rozwój innych pracowników.
 • Lepsza atmosfera w pracy i minimalizacja konfliktów dzięki zrozumieniu różnorodności wiekowej w zespole, co stworzy sprzyjające środowisko dla współpracy i wzajemnego szacunku.
 • Przebywanie w otoczeniu sprzyjającym kreatywności, uczeniu się i wymianie wiedzy, co pozwoli na rozwijanie swojego potencjału i dążenie do innowacyjnych rozwiązań.
 • Zminimalizowanie ryzyka wypalenia zawodowego dzięki zrozumieniu swoich potrzeb i możliwości, co przyczyni się do większej satysfakcji z pracy i zwiększy motywację do działania.
 • Wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń między pracownikami różnych grup wiekowych, co pozwoli na wzajemne uczenie się i rozwijanie nowych umiejętności w ramach zespołu.
 • Zwiększenie poczucia przynależności i więzi w zespole, dzięki budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami różnych grup wiekowych, co przyczyni się do wytworzenia silnej i zgranej społeczności w miejscu pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Omówienie aktualnych trendów demograficznych wpływających na strukturę wiekową pracowników na rynku pracy.
 • Przedstawienie wyzwań i możliwości wynikających z różnorodności wiekowej w miejscu pracy.
 • Identyfikacja różnych grup wiekowych obecnych na rynku pracy oraz zrozumienie ich unikalnych potrzeb, wartości i aspiracji.
 • Wyjaśnienie, jakie znaczenie ma uwzględnienie tych różnic w procesie rekrutacji, rozwoju, motywowaniu i ocenie pracowników.
 • Wyjaśnienie zalet pracy w zróżnicowanych wiekowo zespołach i jak wykorzystać różnorodność w celu osiągnięcia lepszych wyników.
 • Rozważenie strategii budowania efektywnej współpracy między różnymi grupami wiekowymi.
 • Przedstawienie różnych metod i narzędzi umożliwiających skuteczną wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami różnych pokoleń.
 • Promowanie aktywnego udziału w procesie dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
 • Zrozumienie, w jaki sposób różnice między pokoleniami mogą wpływać na różne style pracy, podejście do zadań i komunikację.
 • Wypracowanie strategii radzenia sobie z potencjalnymi nieporozumieniami wynikającymi z tych różnic.
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł konfliktów w zróżnicowanym wiekowo zespole.
 • Przedstawienie skutecznych narzędzi i metod rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnych relacji wśród pracowników różnych grup wiekowych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Dyskusja moderowana

Pomaga zrozumieć wycinek wiedzy, teorii, praktyki. Umożliwia uczestnikom dzielenie się doświadczeniem i wymianę opinii. Rolę moderatora pełni trener.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Praca warsztatowa w parach

Uczestnicy tworzą dwuosobowe zespoły w celu zrealizowania zdania, wykonania ćwiczenia. Sprzyja to aktywnemu zaangażowaniu uczestników.

5

Praca warsztatowa w małych grupach

Uczestnicy dzielą się na grupy, otrzymują zadanie, dyskutują, dzielą się pomysłami, podejmują decyzje. Często wynik pracy prezentują na forum. Umożliwia to aktywne uczestnictwo.

6

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

7

Niekonwencjonalne metody szkoleniowe

Ćwiczenia oparte na metaforze. Metafora pobudza naszą wyobraźnie i rozwija kreatywność. Uruchamia się łańcuch skojarzeń, które aktywizują proces wyobrażeniowy i dają nowe odkrycia. Dzięki niej możemy poszerzyć perspektywę naszego patrzenia na świat, wyjść poza schemat.

Agnieszka Woś

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zmianą, kreatywnością i radzeniem sobie ze stresem oraz relacjami biznesowymi. Praktyk biznesu z 25 letnim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu, absolwentka Wydziału Zarządzania UW. Kilkanaście lat związana z branżą HR. Posiada wiedzę związaną z projektowaniem modelu kompetencji, oceny potencjału pracowników i ich rozwoju. Aktywna członkini Klubu Trenerów Biznesu. Prowadzi warsztaty z kreatywnych narzędzi pracy, szkolenia sprzedażowe oraz warsztaty z kompetencji miękkich. W swej pracy korzysta z testu osobowości PERSO.IN, narzędzia opartego o najlepiej przebadaną metodologię osobowości – Wielką Piątkę. Od 2015 lat zajmuje się  coachingiem kariery, relacji zawodowych oraz coachingiem kreatywności wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie biznesowe. Jako certyfikowany Coach Coachwise bazuje na tej metodologii. Preferuje technikę, która pozwala uruchomić kreatywności i wypracować nieszablonowe rozwiązania – pracę z metaforą i obrazem.  Jednym z narzędzi, które stosuje, są autorskie karty coachingowe Synapsa.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.