Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Uczestnik szkolenia zyska kluczowe narzędzia i strategie potrzebne do sprawnego zarządzania wiekiem i współpracą międzypokoleniową. Dzięki temu szkoleniu nauczy się jak efektywnie wykorzystać różnice pokoleniowe, budować harmonijną atmosferę w zespole, oraz stworzyć innowacyjne rozwiązania, które pozwolą organizacji odnosić sukcesy w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów na różnych poziomach organizacyjnych, liderów zespołów, specjalistów z działu zasobów ludzkich oraz kadry zarządzającej. Ponadto, szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników, którzy aktywnie uczestniczą w pracy zespołowej i pragną pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania różnorodnością pokoleniową. Uczestnicy, niezależnie od swojego doświadczenia, zdobędą narzędzia niezbędne do skutecznej współpracy, eliminacji stereotypów generacyjnych oraz tworzenia pozytywnego i inspirującego środowiska pracy, w którym wszyscy czują się docenieni i zaangażowani.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się identyfikować i rozumieć charakterystyczne cechy różnych pokoleń, efektywnie komunikować się i rozwiązywać konflikty międzypokoleniowe, a także tworzyć strategie motywacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych. Będą zdobywać umiejętności, które pozwolą zwiększyć produktywność, efektywność i satysfakcję pracowników.

wyślij zapytanie

Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową – korzyści ze szkolenia

 • Posiadanie pracowników w zespołach wielopokoleniowych gwarantuje pracodawcy ciągłość pracy, gdyż w jednym i tym samym czasie większość pracowników nie odejdzie na emeryturę czy nie zajdzie w ciążę. Procesy w organizacji nie zostaną zaburzone.
 • Pracownicy z różnych pokoleń oraz wielokulturowi są w stanie obsłużyć większą liczbę klientów/gości, gdyż będą w stanie zrozumieć oczekiwania konkretnych grup społecznych w stosunku do oferowanych usług.
 • Poprawa relacji między pracownikami i przełożonymi – szkolenie z zarządzania zmianą  na rynku pracy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz budowanie lepszych relacji między nimi, a przełożonymi. Dzięki temu organizacja może stworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy, co przekłada się na wyższą jakość pracy i zwiększenie satysfakcji pracowników i właścicieli.

Korzyści dla organizacji

 • Uczymy co i jak komunikować, aby pracownicy w różnym wieku stali się filarami firmy i identyfikowali się z jej wartościami.
 • Redukcja oporu wobec zmian na rynku pracy .Dzięki zrozumieniu oczekiwań obecnych kandydatów do pracy organizacja może skuteczniej przeprowadzać procesy rekrutacyjny i zminimalizować wydatki przeznaczone na rekrutację, oraz skrócić czas trwania rekrutacji.
 • Pokazujemy jak praktycznie doceniać pracowników w 35- 45-tym roku życia, tak aby stali sią ambasadorami firmy, w której pracują i aby dobrze wdrażali w zakres obowiązków nowo zatrudnionych ludzi.
 • Lepsza komunikacja –  nasze szkolenie pozwala na zrozumienie, jak ważna jest skuteczna komunikacja w procesach zmiany, gdy chodzi o rekrutację wewnątrz firmy. Uczymy jak dostrzec potencjał pracowników i jak zakomunikować im awans lub zmianę zakresu obowiązków – posługując się językiem korzyści. Dzięki temu organizacja może skuteczniej komunikować cele i korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, a także monitorować reakcje pracowników na te zmiany.
 • Posiadanie pracowników w różnym wieku zapewnia organizacji ciągłość pracy. W zespole takim urlopy macierzyńskie, przejścia na emeryturę nie dotkną wielu pracowników w tym samym czasie, co wynika z ich różnorodności wiekowej.
 • Gdy nie ograniczamy się do zatrudniania osób z jednego pokolenia, zyskujemy dostęp do dużo większej puli osób o kompetencjach, wartościach i postawach, na których nam zależy w organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zrozumienie korzyści wynikających z   zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym ( doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego)
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.
 • Wzajemna pomoc- gdy zdarzają się sytuacje bez precedensu-pracownicy starsi i z większym doświadczeniem rozwiążą problem, który mógłby być nie do rozwiązania dla zespołu jednorodnego generacyjnie.
 • Wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń, wzajemne uzupełnianie braków kompetencyjnych między pokoleniami.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zalety i wady zespołów pracowniczych.
 • Czynniki warunkujące skuteczne działanie zespołu
  • Wspólne cele
  • Wykorzystanie zasobów
  • Zaufanie i rozwiązywanie konfliktów
  • Procedury i kontrola szefa
  • Efektywna komunikacja interpersonalna.
 • Etapy budowania zespołu:
  • Formowanie
  • Burzenie
  • Norowanie
  • Realizacja ( Działanie)
 • Zachowania pozytywne wewnątrz zespołów multigeneracyjnych związane z realizacją zadań.
 • Zachowania dysfunkcyjne, utrudniające dobre funkcjonowanie zespołu.
 • Pracownicy z pokolenia BABY BOOMERS ( 1946-1964)- podejście do pracy, oczekiwania, styl pracy.
 • Pracownicy z pokolenia X (1965-1979)- podejście do pracy, oczekiwania, styl pracy
 • Pracownicy z pokolenia Y (1980-1994) – podejście do pracy, oczekiwania, styl pracy
 • Pracownicy z pokolenia Z ( 1995-obecnie)- podejście do pracy, oczekiwania, styl pracy
 • Korzyści ze współpracy międzypokoleniowej.
 • Różnice w sposobie motywowania pracowników z poszczególnych pokoleń.
 • Kwestionariusz MOJA ROLA W GRUPIE M.Belblina z omówieniem poszczególnych ról grupowych pełnionych przez pracowników i ich wpływu na atmosferę oraz sposób pracy w zespole. Porównamy cechy osób typowe dla pełnionej w grupie roli. Przyjrzymy się pozytywnym stronom i możliwym słabościom jakie są charakterystyczne dla pełnionych w grupie ról.
 • Komunikowanie zmian w firmie i rozpoczęcie procesu rekrutacji wewnętrznej na przykładzie cross-treningu między stanowiskami.
 • Zalety cross- treningu i obszary do obserwacji. Gdzie mogą pojawić się trudności i jak na nie reagować?
 • Oczekiwania pracodawcy wobec pracowników, którym proponujemy awans lub zmianę stanowiska pracy.
 • Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy w sytuacji awansu lub zmiany stanowiska pracy.
 • Co generuje sytuacje trudne i konfliktowe w zespole różnorodnym generacyjnie?
  • Podejście do czasu
  • Rozumienie efektywności
  • Przestrzeganie zasad panujących w firmie
  • Poczucie odpowiedzialności
  • Pracownicy innych narodowości- niezrozumienie oczekiwań polskich pracodawców oraz złe lub zbyt krótkie wprowadzenie pracownika w schemat funkcjonowania organizacji.
 • Wpływ managerów HR oraz kierowników działów na atmosferę w grupie pracowniczej.
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Rywalizacja
  • Unikanie
  • Kompromis
  • Dostosowanie
  • Współpraca
 • Pożegnanie pracownika odchodzącego lub zwalnianego z firmy. Dlaczego i dla kogo jest to ważne?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry szkoleniowe

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.