Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie” zyska umiejętności skutecznego rekrutowania i selekcji pracowników, co pozwoli na lepsze dopasowanie zespołu do potrzeb firmy. Ponadto, zdobędzie wiedzę na temat motywowania i rozwijania pracowników, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i zaangażowania w zespole.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie” to menedżerowie i kierownicy zespołów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie pracownikami oraz specjaliści ds. HR, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Idea szkolenia “Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania personelem. Celem jest rozwinięcie umiejętności w obszarach rekrutacji, motywacji, rozwoju pracowników oraz rozwiązywania konfliktów, aby zwiększyć efektywność i zaangażowanie zespołów. Szkolenie ma również na celu budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, która sprzyja długoterminowemu rozwojowi firmy i satysfakcji pracowników.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa procesów decyzyjnych – Zarówno organizacja, jak i menedżerowie skorzystają na bardziej przemyślanych i skutecznych procesach decyzyjnych, które będą oparte na zdobytej wiedzy i umiejętnościach zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności – Lepsze zarządzanie zespołami prowadzi do stworzenia środowiska pracy, które sprzyja innowacyjności i kreatywności, co jest korzystne zarówno dla firmy, jak i jej liderów.
 • Budowanie silniejszej marki pracodawcy – Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi przyczynia się do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co przynosi korzyści organizacji oraz zwiększa prestiż menedżerów.
 • Ułatwienie adaptacji do zmian – Zarówno organizacja, jak i jej menedżerowie będą lepiej przygotowani do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i wewnętrzne, co zwiększy elastyczność i konkurencyjność firmy.
 • Optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi – Zarówno firma, jak i jej menedżerowie skorzystają na lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej i strategicznej.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów – Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności skutecznego rekrutowania, motywowania i rozwijania pracowników, co pozwoli na lepsze dopasowanie zespołów do potrzeb firmy i zwiększenie ich produktywności.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników – Dzięki nabytym umiejętnościom zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerowie będą mogli lepiej identyfikować i zaspokajać potrzeby pracowników, co przyczyni się do ich większej satysfakcji z pracy i mniejszej skłonności do zmiany miejsca zatrudnienia.
 • Obniżenie kosztów rekrutacji i wdrażania nowych pracowników – Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi pozwoli na utrzymanie stabilnego zespołu, co ograniczy częstotliwość procesów rekrutacyjnych oraz koszty związane z wdrażaniem nowych pracowników.
 • Poprawa atmosfery i kultury organizacyjnej – Szkolenie pomoże w tworzeniu pozytywnej kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się doceniani i zmotywowani, co wpływa na lepsze relacje w zespole i ogólną atmosferę w miejscu pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników – Dobrze zarządzane zasoby ludzkie prowadzą do wyższego poziomu zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki oraz większej lojalności wobec firmy, co przekłada się na długoterminowy rozwój organizacji.

Korzyści dla pracowników HR, menedżerów i kierowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych – Menedżerowie zdobędą wiedzę i narzędzia potrzebne do skutecznego przewodzenia zespołom, co przełoży się na lepsze zarządzanie i wyższą efektywność pracy zespołu.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie rekrutacji i selekcji – Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie przeprowadzać procesy rekrutacyjne, co pomoże im w lepszym doborze pracowników, odpowiadających na potrzeby i kulturę organizacji.
 • Lepsze zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników – Menedżerowie poznają techniki motywacyjne, które pozwolą im na zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników, co prowadzi do lepszych wyników zespołu.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych – Szkolenie pomoże menedżerom w rozwijaniu skutecznych strategii komunikacji z zespołem, co przyczyni się do lepszego zrozumienia i współpracy w firmie.
 • Zdolność do efektywnego rozwiązywania konfliktów – Uczestnicy nauczą się metod zarządzania konfliktami, co pozwoli im na szybkie i skuteczne rozwiązywanie sporów, minimalizując ich negatywny wpływ na pracę ze
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi
  • Definicje i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi (HRM)
  • Rola HR w organizacji
 • Struktura i funkcje działu HR
  • Kluczowe funkcje działu HR
  • Struktura organizacyjna działu HR
 • Planowanie zatrudnienia
  • Analiza potrzeb kadrowych
  • Tworzenie opisów stanowisk i profilów kompetencyjnych
 • Rekrutacja
  • Strategie rekrutacyjne
  • Źródła pozyskiwania kandydatów
 • Selekcja
  • Metody selekcji kandydatów
  • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
  • Ocena i wybór najlepszych kandydatów
 • Teorie motywacji
  • Omówienie kluczowych teorii motywacji
  • Praktyczne zastosowanie teorii motywacji w zarządzaniu
 • Systemy motywacyjne
  • Motywowanie finansowe i niefinansowe
  • Tworzenie efektywnych systemów premiowych i nagród
 • Rozwój pracowników
  • Planowanie ścieżek kariery
  • Programy szkoleniowe i rozwojowe
  • Coaching i mentoring
 • Ocena pracownicza
  • Metody oceny pracowników
  • Przeprowadzanie ocen okresowych
  • Feedback i rozmowy rozwojowe
 • Zarządzanie talentami
  • Identyfikacja i rozwój talentów
  • Succession planning (planowanie sukcesji)
 • Rozpoznawanie i analiza konfliktów
  • Źródła konfliktów w organizacji
  • Typy konfliktów i ich konsekwencje
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
  • Mediacja i negocjacje
  • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji w zespole
 • Budowanie kultury organizacyjnej
  • Definicja i znaczenie kultury organizacyjnej
  • Tworzenie wartości i norm w organizacji
 • Zaangażowanie pracowników
  • Czynniki wpływające na zaangażowanie
  • Strategie zwiększania zaangażowania
 • Wprowadzenie do zarządzania zmianą
  • Procesy i modele zarządzania zmianą
  • Rola liderów w procesie zmian
 • Komunikacja i wsparcie podczas zmian
  • Techniki efektywnej komunikacji zmian
  • Budowanie wsparcia i zaangażowania pracowników w procesie zmian
 • Podstawy prawa pracy
  • Kluczowe przepisy prawne dotyczące zatrudnienia
  • Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika
 • Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Zasady etyczne w HRM
  • Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
 • Systemy informatyczne HR (HRIS)
  • Wprowadzenie do HRIS
  • Korzyści z wdrożenia systemów HRIS
 • Trendy i innowacje w HR
  • Wykorzystanie analityki HR
  • Automatyzacja procesów HR

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Prowadzenie zajęć teoretycznych z aktywnym udziałem uczestników, którzy mogą zadawać pytania i brać udział w dyskusjach.

2

Warsztaty praktyczne

Praktyczne ćwiczenia, które umożliwiają uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy w symulowanych sytuacjach.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji biznesowych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

4

Gry symulacyjne i role-playing

Interaktywne gry i symulacje, w których uczestnicy wcielają się w różne role w zespole HR.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.