Zarządzanie zespołem marketingowym

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie zespołem marketingowym” zyska umiejętności efektywnego kierowania zespołem, co pozwoli na lepszą organizację pracy i osiąganie wyznaczonych celów marketingowych. Pozna narzędzia i techniki motywowania oraz budowania zaangażowania wśród członków zespołu, co przełoży się na wyższą produktywność i kreatywność.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie zespołem marketingowym

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie zespołem marketingowym” to menedżerowie marketingu, liderzy zespołów, oraz specjaliści ds. marketingu aspirujący do roli kierowniczej. Szkolenie jest również skierowane do przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą skuteczniej zarządzać swoimi zespołami marketingowymi. Dodatkowo, osoby pracujące w działach HR odpowiedzialne za rekrutację i rozwój zespołów marketingowych mogą skorzystać z wiedzy i umiejętności zdobytych na tym szkoleniu.

Idea szkolenia “Zarządzanie zespołem marketingowym” polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami marketingowymi. Celem jest rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania, organizacji pracy, motywowania zespołu oraz rozwiązywania problemów, co w efekcie przyczyni się do osiągania lepszych wyników marketingowych. Szkolenie ma również na celu poprawę kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych, aby stworzyć w zespole atmosferę sprzyjającą współpracy i kreatywności.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie zespołem marketingowym – korzyści ze szkolenia

 • Lepsze wyniki marketingowe: Poprawa umiejętności zarządzania przełoży się na skuteczniejsze kampanie marketingowe, co może zwiększyć efektywność działań i przynieść lepsze wyniki finansowe dla firmy.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Zarówno organizacja, jak i zarządzający będą mogli optymalniej wykorzystywać dostępne zasoby, co pozwoli na maksymalizację efektywności działań marketingowych przy minimalizacji kosztów.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacyjności: Szkolenie przygotuje uczestników do lepszego reagowania na zmiany rynkowe i adaptacji do nowych trendów, co jest kluczowe zarówno dla organizacji, jak i dla osób zarządzających działem marketingu.
 • Wzmocnienie relacji z klientami: Lepsze zarządzanie zespołem marketingowym prowadzi do tworzenia bardziej spersonalizowanych i skutecznych kampanii, co z kolei wzmacnia relacje z klientami i buduje pozytywny wizerunek firmy na rynku.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacja i zarządzający zyskują przewagę konkurencyjną dzięki lepszej organizacji pracy, bardziej innowacyjnym pomysłom i skuteczniejszym strategiom marketingowym.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zespołu: Dzięki lepszym umiejętnościom zarządzania, zespoły marketingowe będą działać bardziej efektywnie, co przełoży się na szybsze i bardziej skuteczne realizowanie kampanii oraz projektów marketingowych.
 • Lepsza motywacja i zaangażowanie pracowników: Szkolenie nauczy menedżerów technik motywowania zespołu, co zwiększy zaangażowanie pracowników, a tym samym poprawi ich wydajność i zadowolenie z pracy.
 • Wyższa jakość komunikacji: Poprawa umiejętności komunikacyjnych menedżerów sprawi, że przepływ informacji w zespole będzie bardziej klarowny i efektywny, co zredukuje nieporozumienia i konflikty.
 • Innowacyjność i kreatywność: Zwiększone zaangażowanie i lepsza atmosfera w zespole sprzyjają generowaniu nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, co może znacząco wpłynąć na konkurencyjność firmy na rynku.
 • Optymalizacja procesów: Lepsze zarządzanie zespołem pozwala na optymalizację procesów marketingowych, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów, a także zwiększenia efektywności działań marketingowych.

Korzyści dla zarządzających działem marketingu

 • Zwiększenie umiejętności przywódczych: Zarządzający zdobędą wiedzę i narzędzia, które pomogą im skuteczniej kierować zespołem, budując autorytet i zaufanie wśród pracowników.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak efektywnie przekazywać informacje, co usprawni współpracę zarówno wewnątrz zespołu, jak i z innymi działami firmy.
 • Skuteczniejsze motywowanie zespołu: Zarządzający dowiedzą się, jak identyfikować potrzeby i motywacje pracowników, co pozwoli na lepsze dostosowanie metod motywacyjnych i zwiększenie zaangażowania zespołu.
 • Lepsze zarządzanie czasem i projektami: Dzięki zdobytym technikom zarządzania, menedżerowie będą mogli efektywniej planować i realizować projekty, co wpłynie na terminowość i jakość wykonywanych działań marketingowych.
 • Zdolność rozwiązywania konfliktów: Szkolenie wyposaży zarządzających w umiejętności mediacji i rozwiązywania konfliktów, co pozwoli na szybsze i bardziej konstruktywne rozwiązanie problemów w zespole.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do roli menedżera marketingu
 • Podstawowe zasady zarządzania zespołem
 • Rola i znaczenie zespołu marketingowego w organizacji
 • Analiza obecnych trendów i wyzwań w marketingu
 • Tworzenie efektywnych strategii marketingowych
 • Planowanie i zarządzanie projektami marketingowymi
 • Ustalanie celów i priorytetów zespołu
 • Narzędzia i techniki zarządzania czasem
 • Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Zarządzanie informacją wewnątrz zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacja
 • Teorie motywacji i ich zastosowanie w zarządzaniu
 • Indywidualne podejście do motywacji pracowników
 • Budowanie zaangażowania i lojalności zespołu
 • Techniki nagradzania i uznawania osiągnięć
 • Identyfikacja i rozwój talentów w zespole
 • Tworzenie planów rozwoju zawodowego
 • Mentoring i coaching jako narzędzia rozwoju pracowników
 • Ocena wyników i feedback
 • Techniki stymulowania kreatywności w zespole
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom
 • Case study: Innowacyjne kampanie marketingowe
 • Wykorzystanie technologii i narzędzi cyfrowych w marketingu
 • Metody i narzędzia analizy efektywności kampanii
 • KPI (Key Performance Indicators) w marketingu
 • Optymalizacja procesów marketingowych
 • Podejmowanie decyzji na podstawie danych
 • Strategie zarządzania zmianą w zespole marketingowym
 • Adaptacja do dynamicznych zmian rynkowych
 • Przykłady udanych adaptacji w marketingu
 • Budowanie elastycznego i adaptacyjnego zespołu
 • Strategie budowania i wzmacniania marki
 • Zarządzanie wizerunkiem marki
 • Techniki budowania trwałych relacji z klientami

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Obejmuje teoretyczne podstawy zarządzania zespołem marketingowym, wzbogacone o interakcje z uczestnikami w formie pytań i dyskusji.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów z praktyki biznesowej, które pomagają uczestnikom zrozumieć zastosowanie teorii w praktyce oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość.

3

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, które umożliwiają uczestnikom praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Warsztaty mogą obejmować symulacje, role-playing oraz tworzenie strategii marketingowych.

4

Praca w grupach

Zespołowe projekty i zadania, które rozwijają umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów w grupie, symulując rzeczywiste warunki pracy w zespole marketingowym.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.