Zarządzanie zespołem pracowniczym

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie zespołem pracowniczym” zyska umiejętność skutecznego kierowania i motywowania zespołu, co przełoży się na lepszą efektywność pracy. Pozna narzędzia i techniki ułatwiające rozwiązywanie konfliktów oraz poprawiające komunikację wewnątrz grupy. Zdobędzie wiedzę na temat budowania zaangażowania pracowników oraz tworzenia harmonijnego środowiska pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie zespołem pracowniczym

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie zespołem pracowniczym” to menedżerowie, liderzy zespołów oraz kierownicy projektów, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje zarządcze. Szkolenie skierowane jest również do osób aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych oraz tych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie zarządzania zespołem. Dodatkowo, może być przydatne dla specjalistów HR oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Idea szkolenia “Zarządzanie zespołem pracowniczym” polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i wiedzy niezbędnej do efektywnego kierowania zespołami. Celem jest rozwinięcie kompetencji w zakresie motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnej atmosfery pracy. Szkolenie ma na celu również zwiększenie świadomości uczestników na temat znaczenia komunikacji i współpracy w osiąganiu wspólnych celów organizacyjnych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie zespołem pracowniczym – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaangażowania – Skuteczne zarządzanie pracownikami zwiększa ich motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, co jest korzystne dla całego zespołu oraz organizacji.
 • Rozwój zawodowy – Zarządzanie nastawione na rozwój pracowników wspiera ich kariery zawodowe, co z kolei prowadzi do większej satysfakcji z pracy oraz lepszych wyników zespołu.
 • Skuteczna komunikacja – Poprawa komunikacji między menedżerami a pracownikami sprzyja klarownemu przekazywaniu informacji, zmniejszając ryzyko nieporozumień i zwiększając efektywność działań.
 • Wzmocnienie współpracy zespołowej – Dobre zarządzanie pracownikami wspiera budowanie silnych, zintegrowanych zespołów, co przekłada się na lepszą współpracę i osiąganie wspólnych celów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność pracy – Przeszkoleni liderzy potrafią lepiej organizować pracę zespołu, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze wyniki.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Uczestnicy szkolenia uczą się skutecznych technik komunikacji, co zmniejsza ryzyko nieporozumień i konfliktów, a także sprzyja lepszej współpracy między działami.
 • Wyższe zaangażowanie pracowników – Umiejętności motywacyjne zdobyte na szkoleniu pomagają w budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników, co prowadzi do mniejszej rotacji kadry i większej satysfakcji z pracy.
 • Lepsze rozwiązywanie konfliktów – Liderzy uczą się identyfikować i rozwiązywać konflikty w zespole na wczesnym etapie, co zapobiega eskalacji problemów i utrzymuje zdrową atmosferę pracy.
 • Rozwój kultury organizacyjnej – Szkolenie wspiera rozwój kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaufaniu i wspólnym dążeniu do celów, co sprzyja innowacyjności i ciągłemu doskonaleniu.

Korzyści dla pracowników

 • Podniesienie kompetencji zarządczych – Menedżerowie zyskują praktyczne umiejętności w zakresie motywowania, delegowania zadań i efektywnego komunikowania się z zespołem, co czyni ich bardziej skutecznymi liderami.
 • Lepsze zarządzanie konfliktem – Szkolenie umożliwia menedżerom lepsze rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole, co prowadzi do bardziej harmonijnej i produktywnej pracy.
 • Zwiększenie autorytetu i zaufania – Zdobyte umiejętności przekładają się na większy autorytet menedżera w oczach zespołu, co buduje zaufanie i respekt wśród pracowników.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – Menedżerowie uczą się skutecznych technik komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji z pracownikami, co sprzyja lepszej współpracy i zrozumieniu w zespole.
 • Poprawa efektywności zespołu – Dzięki nowym umiejętnościom menedżerowie mogą skuteczniej organizować pracę zespołu, co prowadzi do lepszych wyników, większej produktywności i realizacji celów organizacyjnych.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i rola menedżera
 • Podstawowe zasady zarządzania
 • Styl zarządzania a efektywność zespołu
 • Praktyczne przykłady skutecznego zarządzania
 • Podstawy skutecznej komunikacji
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi
 • Teorie motywacji
 • Indywidualne motywatory pracowników
 • Techniki motywowania zespołu
 • Tworzenie motywującego środowiska pracy
 • Zasady efektywnego delegowania
 • Wybór odpowiednich zadań do delegowania
 • Monitorowanie i ocena wykonania zadań
 • Feedback i wsparcie w procesie delegowania
 • Identyfikacja źródeł konfliktów
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja i negocjacje
 • Budowanie kultury współpracy i zaufania
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Role w zespole
 • Budowanie zaufania i współpracy
 • Organizowanie integracji i team-building
 • Proces wprowadzania zmian w zespole
 • Reakcje na zmiany i radzenie sobie z oporem
 • Komunikacja zmian
 • Wspieranie zespołu w procesie adaptacji
 • Metody oceny pracowników
 • Rozmowy oceniające
 • Plany rozwoju zawodowego
 • Szkolenia i mentoring
 • Techniki zarządzania czasem
 • Ustalanie priorytetów
 • Planowanie i organizacja pracy zespołu
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie czasem
 • Różnice między zarządzaniem a przywództwem
 • Cechy skutecznego lidera
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych
 • Inspirujące i transformacyjne przywództwo

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, które mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności, takich jak komunikacja, delegowanie zadań czy rozwiązywanie konfliktów, co pozwala na praktyczne przyswajanie wiedzy.

2

Warsztaty grupowe

Praca w małych grupach nad zadaniami i problemami z zakresu zarządzania zespołem, co wspiera wymianę doświadczeń i pomysłów oraz rozwija umiejętności współpracy.

3

Role-playing

Symulacja sytuacji zarządzania zespołem, gdzie uczestnicy wcielają się w różne role, co pomaga w lepszym zrozumieniu perspektyw innych osób oraz w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych.

4

Wykład

Prezentacja teoretycznych podstaw zarządzania zespołem, połączone z aktywnym udziałem uczestników poprzez zadawanie pytań i dyskusje, co pozwala na lepsze zrozumienie omawianych tematów.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.