Zarządzanie zespołem pracowników

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Nabywa umiejętności budowania autorytetu lidera wobec podwładnych

2

Nabywa umiejętności skutecznego i motywującego delegowania zadań i wydawania poleceń podwładnym

3

Uświadamia znaczenia właściwego informowania i wydawania poleceń w zarządzaniu zespołem

4

Radzenie sobie ze stresem i emocjami pracowników

5

Rozumie zasady funkcjonowania firmy jako całości i roli swojego zespołu w osiąganiu celów przez firmę

Moduł I. Efektywna komunikacja w zespole produkcyjnym

 • Asertywna postawa w pracy lidera zespołu
 • Bariery w procesie komunikacji bezpośredniej z pracownikami
 • Zasady prowadzenia rozmów z pracownikami
 • Zasady przyjmowania i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji

Moduł II. Wyznaczanie i realizacja celów dla pracowników produkcji

 • Kryteria wyznaczania celów
 • Metody ustalania celów priorytetowych
 • Indywidualna praca z podwładnym nad celem/celami
 • Dopasowywanie zadań do umiejętności i kompetencji podwładnych
 • Umiejętne delegowanie zadań a dojrzałość pracownika

Moduł III. Zarządzanie zespołem produkcyjnym

 • Style kierowania a ich skuteczność w różnych sytuacjach
 • Identyfikacja własnego stylu kierowania
 • Ocena umiejętności kierowniczych
 • Cechy dobrego zarządzania – zarządzanie sytuacyjne w obszarze produkcji

Moduł IV. Motywacja i motywowanie pracowników produkcyjnych

 • Budowanie pozytywnej atmosfery w zespole
 • Diagnoza motywacji podwładnych
 • Finansowe i pozafinansowe sposoby skutecznego motywowania pracowników
 • Sztuka zachęcania
 • Wzmacnianie pozytywne i negatywne
 • Budowanie autorytetu kierownika i brygadzisty jako lidera zespołu
 • Jak można zmotywować ludzi nie stosując kar i gróźb?
 • Analiza motywatorów, które liderzy mogą stosować w odniesieniu do konkretnych podwładnych

Moduł V. Rola menedżera zespołu produkcyjnego

 • Misja menedżera
 • Skuteczność menedżera
 • Określanie standardów pracy zespołowej
 • Umiejętne wykorzystanie technik zarządzania dla realizacji celów i podnoszenia efektywności zespołu

Moduł VI. Rozwiązywanie problemów, zarządzanie konfliktem i radzenie sobie z emocjami pracowników produkcyjnych

 • Umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów
 • Istota konfliktów
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • Stres i jego mechanizmy
 • Odporność na stres
 • Główne przyczyny stresu
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami pracowników

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii