Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne narzędzia do skutecznego zarządzania zespołem. Pozna strategie motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, i budowania zaangażowania. Umożliwi to osiągnięcie sukcesu zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie zespołem pracowników” obejmuje zarówno doświadczonych liderów, menedżerów zespołów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę zarządzania. Szkolenie jest skierowane do osób, które mają za zadanie kierować i koordynować pracę zespołu w różnych obszarach działalności, niezależnie od wielkości organizacji. Adresowane jest również do kadry kierowniczej, zespołów HR, a także liderów projektów. Uczestnicy szkolenia chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem, efektywnie motywować pracowników, budować zaangażowanie i osiągać sukcesy na poziomie zarówno indywidualnym, jak i organizacyjnym.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się kluczowych umiejętności, takich jak efektywne komunikowanie się, rozwiązywanie problemów, motywowanie i delegowanie odpowiedzialności. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby skutecznie zarządzać i rozwijać zespół pracowników w zgodzie z celami organizacji.

wyślij zapytanie

Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności organizacji: Lepsze zarządzanie zespołem przyczyni się do ogólnej poprawy efektywności organizacji.
 • Wzrost innowacyjności: Motywowani i zaangażowani pracownicy będą bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami i wnioskami, co zwiększy innowacyjność organizacji.
 • Wyższa jakość pracy: Poprawa umiejętności zarządzania i komunikacji przyczyni się do wyższej jakości pracy wykonywanej przez zespół.
 • Redukcja konfliktów: Lepsze umiejętności rozwiązywania konfliktów pozytywnie wpłyną na atmosferę pracy i ograniczą występowanie konfliktów w zespole.
 • Zwiększenie zaufania: Poprawa relacji między pracownikami a kierownictwem przyczyni się do zwiększenia zaufania w organizacji, co wpłynie na lepszą współpracę i efektywność działań.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywniejsze zarządzanie: Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia i wiedzę potrzebną do efektywnego zarządzania zespołem, co wpłynie na lepsze osiąganie celów organizacyjnych.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Lepsze umiejętności zarządzania pomogą budować pozytywne relacje z pracownikami, co przyczyni się do zwiększenia ich zaangażowania i motywacji.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Umiejętności komunikacyjne i przywódcze uczestników przyczynią się do lepszej atmosfery w pracy oraz stworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów: Szkolenie pomoże w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole, co pozytywnie wpłynie na atmosferę pracy i relacje między pracownikami.
 • Zwiększenie produktywności: Lepsze zarządzanie zespołem przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów organizacji i zwiększenia produktywności.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Uczestnicy zdobędą umiejętności przywódcze, które pomogą im w efektywnym zarządzaniu zespołem.
 • Poprawa komunikacji: Szkolenie pozwoli pracownikom doskonalić umiejętności komunikacyjne, co ułatwi współpracę w zespole i rozwiązywanie problemów.
 • Motywacja i zaangażowanie: Lepsze umiejętności zarządzania zespołem pomogą pracownikom efektywniej motywować swoich podwładnych, co przełoży się na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie dostarczy narzędzi do osobistego rozwoju, dzięki czemu pracownicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zdolności.
 • Lepsza współpraca: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom budowanie lepszych relacji z kolegami z zespołu, co pozytywnie wpłynie na atmosferę pracy i efektywność współpracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Asertywna postawa w pracy lidera zespołu
 • Bariery w procesie komunikacji bezpośredniej z pracownikami
 • Zasady prowadzenia rozmów z pracownikami
 • Zasady przyjmowania i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji
 • Kryteria wyznaczania celów
 • Metody ustalania celów priorytetowych
 • Indywidualna praca z podwładnym nad celem/celami
 • Dopasowywanie zadań do umiejętności i kompetencji podwładnych
 • Umiejętne delegowanie zadań a dojrzałość pracownika
 • Style kierowania a ich skuteczność w różnych sytuacjach
 • Identyfikacja własnego stylu kierowania
 • Ocena umiejętności kierowniczych
 • Cechy dobrego zarządzania – zarządzanie sytuacyjne w obszarze produkcji
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w zespole
 • Diagnoza motywacji podwładnych
 • Finansowe i pozafinansowe sposoby skutecznego motywowania pracowników
 • Sztuka zachęcania
 • Wzmacnianie pozytywne i negatywne
 • Budowanie autorytetu kierownika i brygadzisty jako lidera zespołu
 • Jak można zmotywować ludzi nie stosując kar i gróźb?
 • Analiza motywatorów, które liderzy mogą stosować w odniesieniu do konkretnych podwładnych
 • Misja menedżera
 • Skuteczność menedżera
 • Określanie standardów pracy zespołowej
 • Umiejętne wykorzystanie technik zarządzania dla realizacji celów i podnoszenia efektywności zespołu
 • Umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów
 • Istota konfliktów
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • Stres i jego mechanizmy
 • Odporność na stres
 • Główne przyczyny stresu
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami pracowników

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Podczas wykładów trener przedstawi teoretyczne aspekty zarządzania zespołem, omówi kluczowe zagadnienia i modele zarządzania, dostarczając uczestnikom wiedzę podstawową.

2

Studia przypadków

Przy użyciu realnych przypadków związanych z zarządzaniem zespołem, uczestnicy będą analizować sytuacje, identyfikować problemy i pracować nad rozwiązaniami, co pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności.

3

Symulacje

Poprzez symulacje sytuacji z życia zawodowego, uczestnicy będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć różne aspekty zarządzania zespołem, co ułatwi zrozumienie i opanowanie nowych umiejętności.

4

Warsztaty

Warsztaty pozwolą na aktywne zaangażowanie uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry i scenariusze, które umożliwią praktyczne zastosowanie wiedzy w zarządzaniu zespołem.

5

Analiza przypadków sukcesu

Przedstawienie inspirujących przykładów zarządzania zespołem w różnych organizacjach pozwoli uczestnikom na wyciągnięcie cennych wniosków i wypracowanie strategii sukcesu.

Anita Goździkowska

Ponad 6 tysięcy godzin szkoleniowych. 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia trenerskiego. Certyfikowana Trenerka Biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Menedżerka i Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta. Od roku 2007 – Trenerka zarządzania zespołami, rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, umiejętności osobistych i HR. Zajmowała stanowiska menedżerskie w Auchan Polska, Groupe Andre czy SigmaKalon Deco Polska w obszarach zarządzania zespołami, sprzedaży i obsługi Klienta; współuczestniczyła w tworzącym się na rynku polskim procesie zarządzania dużą dystrybucją handlową; zarządzała zespołami sprzedaży i obsługi klienta w różnych branżach i strukturach organizacyjnych; liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; od 2007 roku prowadzi szkolenia dla różnych branż i środowisk oraz indywidulany coaching kariery.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.