Zarządzanie zespołem rozproszonym

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie zespołem rozproszonym” zyska umiejętności efektywnego koordynowania pracy zespołu, który pracuje zdalnie z różnych lokalizacji. Nauczy się, jak stosować narzędzia komunikacyjne i technologiczne, które wspierają zdalną współpracę i zwiększają produktywność zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie zespołem rozproszonym

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie zespołem rozproszonym” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów, którzy zarządzają pracownikami pracującymi z różnych lokalizacji, w tym zdalnie. Szkolenie jest również odpowiednie dla koordynatorów projektów oraz osób pełniących funkcje kierownicze, które chcą efektywnie integrować i motywować swoje zespoły w rozproszonym środowisku pracy. Ponadto, może być korzystne dla przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy pragną zwiększyć efektywność swoich rozproszonych operacji.

Idea szkolenia “Zarządzanie zespołem rozproszonym” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami, które nie pracują fizycznie w jednym miejscu. Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych oraz liderowania w sposób, który uwzględnia specyfikę pracy zdalnej i kulturowe różnice w zespole. Kładzie także nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii wspierających zdalną pracę oraz na budowanie zaufania i pozytywnych relacji między członkami zespołu, co jest kluczowe dla osiągania wysokiej efektywności i zaangażowania w pracy rozproszonej.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie zespołem rozproszonym – korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie jakości pracy – Szkolenie skupia się na optymalizacji procesów i metod pracy, co przekłada się na wyższą jakość wykonywanych projektów i zadań, zarówno z perspektywy pracowników, jak i całej organizacji.
 • Zwiększenie innowacyjności – Poprzez efektywną współpracę i wymianę pomysłów między zespołami rozproszonymi, organizacja i jej pracownicy stają się bardziej kreatywni i otwarci na innowacje, co może prowadzić do rozwoju nowych produktów czy usług.
 • Wzmocnienie reputacji firmy – Organizacja zdolna efektywnie zarządzać zespołem rozproszonym jest postrzegana jako nowoczesna i elastyczna, co przyciąga zarówno nowych talentów, jak i klientów ceniących innowacyjność i globalne podejście.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Zarówno organizacja, jak i jej pracownicy stają się bardziej konkurencyjni na rynku dzięki zdolności szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pracy.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych – Szkolenie rozwija umiejętności adaptacji do różnorodnych sytuacji i zmian, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy, zarówno dla pracowników, jak i dla samej organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności zespołu – Dzięki umiejętnościom nabytym na szkoleniu, liderzy będą mogli efektywniej zarządzać zespołami rozproszonymi, co przekłada się na lepsze wykorzystanie czasu pracy i zwiększenie ogólnej produktywności.
 • Poprawa komunikacji i współpracy – Szkolenie kładzie duży nacisk na techniki i narzędzia wspierające komunikację oraz współpracę zdalną. Lepsza komunikacja wewnątrz zespołów rozproszonych minimalizuje ryzyko nieporozumień i błędów, co sprzyja płynniejszemu przepływowi pracy.
 • Wzrost zaangażowania pracowników – Nauka technik motywacyjnych i budowania zaangażowania wśród pracowników zdalnych przyczynia się do ich większej satysfakcji z pracy i lojalności wobec firmy, co obniża wskaźnik rotacji i związane z nim koszty.
 • Lepsze zarządzanie różnorodnością kulturową – Szkolenie uwzględnia aspekty zarządzania zespołami międzynarodowymi, co jest istotne w globalnie rozproszonych organizacjach. Efektywne zarządzanie różnorodnością kulturową pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału zespołu oraz innowacyjności.
 • Elastyczność operacyjna – Organizacje, które efektywnie zarządzają zespołami rozproszonymi, zyskują większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i możliwość szybkiego skalowania operacji bez potrzeby centralizacji wszystkich procesów.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze umiejętności komunikacji – Pracownicy zdobywają kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji zdalnej, co ułatwia im współpracę z kolegami z różnych stref czasowych i kultur, a także pomaga w klarownym wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań.
 • Zwiększone poczucie przynależności – Dzięki technikom budowania zaangażowania i utrzymywania dobrych relacji na odległość, pracownicy czują się bardziej zintegrowani z zespołem, co sprzyja ich satysfakcji zawodowej i zadowoleniu z pracy.
 • Większa autonomia – Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym zarządzaniu własnym czasem i zadaniami, co przekłada się na większą samodzielność i elastyczność w wykonywaniu obowiązków.
 • Rozwój kompetencji międzykulturowych – Pracownicy uczą się, jak efektywnie współpracować z osobami o różnych tle kulturowym, co jest cenną umiejętnością w globalizującym się świecie pracy.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – Wiedza na temat efektywnego zarządzania pracą zdalną może przyczynić się do lepszego balansu życiowego, redukując stres i zwiększając ogólne zadowolenie z życia.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Rola i zadania lidera
  • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu rozproszonym zespołem
  • 12 najważniejszych kompetencji managera
  • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, plan
  • Reguły jako fundament pracy każdego managera
  • Podstawowe i rozszerzone umiejętności managera w zakresie kierowania zespołem
  • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych
  • Planowanie i kontrola zasobów
 • Autorytet managera
  • Czym jest autorytet managera
  • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet
  • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych
  • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
 • Specyfika zespołu rozproszonego
  • Różnice i podobieństwa zespołu rozproszonego i stacjonarnego
  • Rodzaje zespołów rozproszonych
  • Zarządzanie zespołem rozproszonym – problemy i wyzwania
  • Budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności
  • Zasady i reguły zdalnej pracy – ustalenie kontraktu z zespołem
  • Przepływ komunikacji w rozproszonym zespole
  • Fizyczne spotkania z zespołem – jak często i w jakiej formule?
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników –
 • Model zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Pracownik
  • Etapy rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości i dojrzałości
  • Matryca kompetencji członków zespołu
  • Analiza zadań vs etap rozwoju pracownika
 • Przywództwo sytuacyjne w praktyce
  • Diagnoza preferowanego stylu zarządzania
  • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego
  • Efektywne zachowania szefa w stylu S1, S2, S3, S4
  • Skuteczny instruktarz, trening, coaching i delegowanie w zespole rozproszonym
  • Uważność lidera na sygnały werbalne i niewerbalne pracownika na R2
  • Największe trudności na S2
  • Warunki skutecznego wykorzystywania przywództwa sytuacyjnego
  • Zasady prawidłowego delegowania zadań zgodne z etapem rozwoju pracownika
  • Metody wspierania zespołu na odległość – zdalny instruktaż, coaching i mentoring
  • Trening elastycznego dopasowania stylu do sytuacji i pracownika
 • Funkcje i role kierownicze
  • Planowanie i organizacja zadań
  • Relacje na odległość – zapobieganie plotkom i brakowi informacji w zespole pracującym w terenie
  • Klarowność procesów i odpowiedzialności
  • Poznanie potrzeb i motywacji na odległość
  • Czynniki, które wpływają na motywację
  • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym
  • Angażowanie i motywowanie pracowników rozproszonych w terenie
  • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.