Zarządzanie zespołem w przewozie kolejowym

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie zespołem w przewozie kolejowym” zdobędzie umiejętności efektywnego kierowania zespołem, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i punktualności w sektorze kolejowym. Nauczy się także metod efektywnej komunikacji oraz zarządzania konfliktami, co przyczyni się do lepszego zrozumienia i współpracy wewnątrz zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie zespołem w przewozie kolejowym

Grupa docelowa szkolenia ” Zarządzanie zespołem w przewozie kolejowym” to kadra zarządzająca, managerowie wyższego i niższego szczebla, liderzy zespołów oraz team liderzy pracujący w branży kolejowej.

Idea szkolenia “Zarządzanie zespołem w przewozie kolejowym” opiera się na przygotowaniu liderów i managerów do skutecznego kierowania zespołami w specyficznych warunkach branży kolejowej. Szkolenie ma na celu nie tylko rozwój umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja czy zarządzanie konfliktami, ale także zwiększenie kompetencji technicznych związanych z najnowszymi przepisami, standardami bezpieczeństwa oraz innowacyjnymi technologiami stosowanymi w transporcie kolejowym. Dzięki temu uczestnicy będą mogli lepiej zarządzać zespołami, optymalizować procesy pracy i efektywnie reagować na wyzwania w branży.

Proponujemy również więcej szkoleń z zarządzania.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie zespołem w przewozie kolejowym – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie innowacyjności – Szkolenie motywuje pracowników do myślenia kreatywnego i poszukiwania nowych rozwiązań w codziennej pracy. Pracownicy nauczeni adaptacji do zmian i wprowadzania innowacji przyczyniają się do rozwoju organizacji, co z kolei sprzyja tworzeniu nowych, lepszych praktyk operacyjnych i technologicznych w transporcie kolejowym.
 • Wzrost zaufania między pracownikami a zarządem – Regularne szkolenia i inwestycje w rozwój pracowników budują wzajemne zaufanie i pokazują, że organizacja ceni wkład swoich pracowników. To zaufanie przekłada się na większe zaangażowanie pracowników i chęć długoterminowej współpracy.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Uczestnicy szkolenia uczą się efektywnych metod komunikacji, co usprawnia przepływ informacji w organizacji. Lepsza komunikacja wpływa na szybsze rozwiązywanie problemów i bardziej efektywne działanie zespołów.
 • Podniesienie standardów jakości pracy – Poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników, szkolenie przyczynia się do ogólnej poprawy jakości wykonywanej pracy. Wyższe standardy jakości nie tylko zwiększają satysfakcję klientów, ale również budują lepszy wizerunek firmy na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie efektywności operacyjnej – Szkolenie rozwija umiejętności zarządzania zespołami, co przekłada się na lepszą organizację pracy, optymalizację procesów i skrócenie czasu reakcji w przypadku awarii czy opóźnień. Efektywnie zarządzany zespół potrafi szybciej rozwiązywać problemy i realizować cele operacyjne.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – Poprzez skupienie się na najnowszych przepisach i standardach bezpieczeństwa, szkolenie pomaga w zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i pasażerów. Liderzy, którzy są świadomi aktualnych procedur i technologii, mogą lepiej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku – Organizacja, która inwestuje w rozwój swoich liderów, staje się bardziej konkurencyjna dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i metod zarządzania. To przekłada się na lepszą ofertę usług, zdobycie nowych klientów i umocnienie pozycji na rynku.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – Szkolenie promuje wartości takie jak współpraca, odpowiedzialność i otwartość na zmiany, które są fundamentalne dla budowania silnej i zintegrowanej kultury organizacyjnej. Pracownicy, którzy czują się częścią zgranego zespołu i rozumieją swoją rolę w realizacji wspólnych celów, przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku firmy zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych – Pracownicy zdobywają nowe umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera drogę do awansów zawodowych w przyszłości.
 • Większa świadomość bezpieczeństwa – Szkolenie kładzie duży nacisk na przestrzeganie norm i procedur bezpieczeństwa, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale także podnosi poziom świadomości pracowników na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów ich unikania.
 • Poprawa zdolności pracy zespołowej – Uczestnicy uczą się, jak efektywnie współpracować z innymi, co przekłada się na lepsze relacje w zespole i tworzy bardziej wspierające środowisko pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Poprzez rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy, pracownicy czują się bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy, co ma pozytywny wpływ na ich ogólne samopoczucie i motywację.
 • Lepsze zarządzanie stresem – Nabyte umiejętności w zakresie zarządzania czasem i konfliktami pozwalają na efektywniejsze radzenie sobie ze stresem i napięciami, co przyczynia się do zdrowszego środowiska pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Autorytet managera
  • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem
  • Rola, kompetencje oraz oczekiwania wobec managera
  • Czym jest autorytet managera
  • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet
  • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych
  • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
  • Wczoraj kolega – dziś szef – rola namaszczenia
  • Reguły jako fundament pracy każdego managera
  • Zespół podążający za managerem – Exposé szefa
  • Wdrożenie reguł szefa w życie
 • Komunikacja managerska
  • Reguły skutecznej komunikacji
  • Przekaz werbalny – jednoznacznie zrozumiały dla obu stron
  • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
  • Doskonalenie umiejętności       empatycznego           słuchania i zrozumienia perspektywy pracownika
  • Komunikacja asertywna managera
  • Asertywna postawa pracowników
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Podstawowe narzędzia feedbacku
  • Skuteczna rozmowa dyscyplinująca
  • Docenienie pracownika a „pochwała”
  • Wydobycie potencjału pracownika – rozmowa coachingowa
 • Pracownik
  • Etapy rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości i dojrzałości
  • Matryca kompetencji członków zespołu
  • Analiza zadań vs etap rozwoju pracownika
 • Przywództwo sytuacyjne
  • Diagnoza preferowanego stylu zarządzania
  • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego
  • Efektywne zachowania szefa w stylu S1, S2, S3, S4
  • Uważność lidera na sygnały werbalne i niewerbalne pracownika na R2
  • Największe trudności na S2
  • Warunki skutecznego wykorzystywania przywództwa sytuacyjnego
  • Zasady prawidłowego delegowania zadań zgodne z etapem rozwoju pracownika
  • Klarowność procesów i odpowiedzialności
  • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym
  • Angażowanie i motywowanie pracowników
  • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów
 • Umiejętne zarządzanie emocjami
  • Rola emocji w przywództwie
  • Manager na wysokich emocjach – przyczyny i skutki
  • Radzenie sobie z własnym stresem i emocjami podczas trudnych rozmów
  • Uczenie się kontrolowania reakcji emocjonalnych i unikania konfliktów
  • Budowanie pozytywnego nastawienia i optymizmu przed rozmową
  • Techniki regulowania emocji
  • Budowanie konstruktywnych relacji w zespole i łagodzenie napięć
  • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Trudne rozmowy z pracownikami
  • Rozpoznawanie sytuacji wymagających trudnych rozmów
  • Przygotowanie planu          rozmowy: określenie          problemu, celów i oczekiwanych rezultatów
  • Jak radzić sobie ze „świętymi krowami”
  • Przekazywanie niepopularnych decyzji
  • Rozmowy dyscyplinujące
  • Rozmowa o niedbałości i braku zaangażowania
  • Rozmowa o zwolnieniach
  • Rozmowy o agresji i nieakceptowanych zachowaniach w miejscu pracy
  • Rozmowy oceniające
  • Radzenie sobie z krytyką i krytykanctwem

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Metoda ta polega na analizie rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce w branży kolejowej, co pozwala uczestnikom na zrozumienie konkretnych problemów i wypracowanie metod ich rozwiązywania. Studia przypadków sprzyjają rozwijaniu umiejętności analitycznych oraz decyzyjnych.

2

Symulacje i gry role-playing

Uczestnicy mają możliwość przećwiczenia reakcji na różne scenariusze w kontrolowanym środowisku. Te interaktywne ćwiczenia pomagają w praktycznym zastosowaniu teorii w praktyce, a także w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i zarządczych.

3

Warsztaty i sesje interaktywne

Szkolenie obejmuje warsztaty, podczas których uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi projektami czy problemami. Taka forma pracy sprzyja wymianie doświadczeń między uczestnikami, co z kolei stymuluje kreatywne myślenie i współpracę.

4

Wykład

Do przekazania teoretycznych podstaw zarządzania zespołem, nowoczesnych technik liderowania oraz aktualnych przepisów stosowanych w transporcie kolejowym, wykorzystywany jest wykład.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.