Zarządzanie zmianą

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą. Odkryje skuteczne strategie przekształcania oporu w zaangażowanie. Zapewnimy praktyczne narzędzia do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z procesami zmiany. Uczestnicy nauczą się budować współpracę w zespole i wspierać innowacyjność w organizacji. Po szkoleniu będą gotowi efektywnie zarządzać zmianami, by osiągać sukcesy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie zmianą” obejmuje szerokie spektrum profesjonalistów z różnych branż i poziomów organizacyjnych. Skierowane jest do menedżerów i liderów, którzy odpowiedzialni są za wprowadzanie i zarządzanie zmianami w organizacji. Specjaliści HR znajdą tu cenne wskazówki dotyczące wsparcia pracowników w procesach transformacji. Przedsiębiorcy dowiedzą się, jak efektywnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Ponadto, dla pracowników z różnych dziedzin, szkolenie pomoże zrozumieć znaczenie zmiany, dostosowywać się i przyczynić się do pozytywnego rozwoju firmy.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy podczas szkolenia nauczą się teoretycznych podstaw zarządzania zmianą, takich jak modele zmiany, komunikacja, mobilizacja zespołu i tworzenie strategii adaptacji. Zdobędą umiejętności rozpoznawania różnych reakcji na zmianę i wykorzystywania ich w pozytywny sposób. Przećwiczą praktyczne scenariusze, aby lepiej przygotować się do różnych wyzwań podczas zmiany w organizacji.

wyślij zapytanie

Zarządzanie zmianą – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie świadomości ryzyka – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na lepsze zrozumienie ryzyk związanych z wprowadzaniem zmian oraz narzędzi i technik, które mogą pomóc w ich minimalizacji. Dzięki temu organizacja może działać w sposób bardziej świadomy i bezpieczny dla swojej działalności.
 • Poprawa relacji między pracownikami i przełożonymi – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz budowanie lepszych relacji między nimi, a przełożonymi. Dzięki temu organizacja może stworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy, co przekłada się na wyższą jakość pracy i zwiększenie satysfakcji pracowników i właścicieli.

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczne wdrożenie zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie procesów i narzędzi, które pomagają w wprowadzaniu zmian w sposób zorganizowany i skuteczny. Dzięki temu organizacja może osiągnąć cel wprowadzonych zmian z większą pewnością i skutecznością.
 • Redukcja oporu wobec zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pomaga w lepszym zrozumieniu, jak opór przed zmianami może powstać i jak go przeciwdziałać. Dzięki temu organizacja może skuteczniej przeprowadzać procesy zmian i zminimalizować negatywne reakcje ze strony pracowników.
 • Lepsza komunikacja – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie, jak ważna jest skuteczna komunikacja w procesach zmiany. Dzięki temu organizacja może skuteczniej komunikować cele i korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, a także monitorować reakcje pracowników na te zmiany.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie, jak organizacja może lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i dostosowywać swoje strategie i procesy w celu lepszego osiągania celów biznesowych.
 • Poprawa efektywności i wydajności – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów organizacji i uniknięcie marnowania czasu i pieniędzy na niepotrzebne procesy. Dzięki temu organizacja może osiągnąć większą efektywność i wydajność w procesach biznesowych.

Korzyści dla pracowników

 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających z wprowadzanych zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Lepsze przygotowanie do zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze przygotowanie się do wprowadzanych zmian i zminimalizowanie lęku i oporu przed nimi. Dzięki temu pracownicy mogą poczuć się bardziej pewni i skuteczni w procesie zmiany.
 • Rozwój umiejętności – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem zmianą, takich jak komunikacja, przeciwdziałanie oporowi, czy skuteczne wdrażanie zmian. Dzięki temu pracownicy mogą poprawić swoje kompetencje i wiedzę, co przyczyni się do ich dalszego rozwoju kariery.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na lepsze zrozumienie procesów zmiany i redukcję lęku i oporu przed nimi. Dzięki temu atmosfera w miejscu pracy może stać się bardziej pozytywna i sprzyjająca skutecznemu wprowadzaniu zmian.
 • Zwiększenie poczucia zaangażowania – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie celów organizacji i ich roli w procesie zmiany. Dzięki temu pracownicy mogą poczuć się bardziej zaangażowani w procesy biznesowe i przyczynić się do osiągania celów organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Psychologia zmiany.
 • Psychospołeczne bariery wdrażania zmian.
 • Postawy wobec zmian.
 • Wyzwania menedżera  w procesie zmian.
 • Autodiagnoza – Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany.
 • Rola menadżera w procesie zmiany.
 • Jak bez oporów inicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzenia?
 • Główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą.
 • Ocena gotowości przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzenia zmian.
 • Kanały, techniki, treści komunikatów.
 • Jak angażować pracowników w proces budowania strategii zmian w firmie?
 • MBTI w procesie zmiany – jak typologia osobowości wpływa na skuteczność wdrażanych zmian.
 • Autodiagnoza typu osobowości.
 • Jak efektywnie przeprowadzać proces zmian?
 • Etapy zmiany. Zasady i narzędzia zarządzania zmianą w firmie.
 • Przygotowanie się do zmiany.
 • Główne czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach.
 • Siły rynkowe działające na rzecz zmian.
 • Narzędzia do przezwyciężania oporu wobec zmian.
 • Diagnoza gotowości i potrzeb do zmiany.
 • Planowanie zmian i określenie sposobów komunikacji zmian.
 • Narzędzia wdrożeniowe.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Symulowanie sytuacji biznesowych i umożliwienie uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji oraz prześledzenia skutków ich działań. Gra symulacyjna jest wielce skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.