Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznego zarządzania zmianami wynikającymi z dynamicznych przemian na rynku pracy. Nabędzie wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikowania i analizowania zmian, planowania ich implementacji oraz mobilizowania zespołu do adaptacji i efektywnego działania w nowych warunkach. Uczestnik będzie także potrafił skutecznie komunikować i budować zaangażowanie w procesie zmian, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu organizacyjnego w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie przewidziane jest dla pracowników HR oraz dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie.

Idea szkolenia: Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie zmiany zachodzą na rynku pracy i jak efektywnie nimi zarządzać. Uczestnicy dowiedzą się jak diagnozować potrzeby zmian w organizacji oraz jak przeprowadzać proces zmiany w sposób planowy i efektywny. Omówione zostaną również narzędzia, które mogą pomóc w zarządzaniu zmianami oraz sposoby na przeciwdziałanie oporowi w organizacji.

wyślij zapytanie

Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy – korzyści ze szkolenia

 • Lepsze dostosowanie do zmian: Szkolenie z zarządzania zmianami pomaga organizacji i pracownikom lepiej zrozumieć i zaakceptować zmiany zachodzące na rynku pracy. Daje im narzędzia i strategie, które umożliwiają skuteczne dostosowanie się do nowych warunków i wyzwań.
 • Wydajniejsze wprowadzanie zmian: Pracownicy, którzy są odpowiednio przeszkoleni z zarządzania zmianami, mogą efektywniej wspierać procesy zmian w organizacji. Są w stanie zidentyfikować obszary wymagające zmian, zaproponować innowacyjne rozwiązania i pomagać innym pracownikom w adaptacji do nowych sytuacji.
 • Zwiększenie elastyczności i innowacyjności: Szkolenie z zarządzania zmianami rozwija umiejętności adaptacji i elastyczności u pracowników. Pozwala im spojrzeć na zmiany jako na możliwość rozwoju i wprowadzania innowacji. Pracownicy, którzy są otwarci na zmiany i potrafią radzić sobie z nimi, przyczyniają się do większej elastyczności i innowacyjności organizacji.
 • Poprawa komunikacji: Zarządzanie zmianami wymaga skutecznej komunikacji na wszystkich poziomach organizacji. Szkolenie z tego obszaru pozwala pracownikom na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, takich jak jasne przekazywanie informacji, słuchanie i zadawanie pytań. Poprawa komunikacji między pracownikami i zarządem przyczynia się do efektywnego przeprowadzania zmian.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Szkolenie z zarządzania zmianami może pomóc pracownikom zrozumieć, dlaczego zmiany są konieczne i jak mogą przyczynić się do sukcesu organizacji. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani w proces zmian, są bardziej motywowani do wkładania wysiłku i osiągania celów organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywniejsze przygotowanie organizacji do zmian rynku pracy – szkolenie buduje świadomość w zakresie głównych determinantów rynku pracy kształtujących zmiany w środowisku pracy i pozwala na szybkie i efektywne dostosowanie organizacji do wymogów zmieniającego się rynku.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie, jak organizacja może lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy i dostosowywać swoje strategie i procesy w celu lepszego osiągania celów biznesowych.
 • Skuteczne wdrożenie zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie procesów i narzędzi, które pomagają w wprowadzaniu zmian w sposób zorganizowany i skuteczny. Dzięki temu organizacja może osiągnąć cel wprowadzonych zmian z większą pewnością i skutecznością.
 • Przewaga konkurencyjna organizacji – umiejętne odpowiedzenie firmy na potrzeby rynku pozwoli zbudować przewagę technologiczną i społeczną, kreując pożądany Employee Experience. Umacnianie organizacji i przystosowanie do zmieniających się trendów.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników – szkolenie pozwala zrozumieć potrzeby 4 pokoleń pracowników w firmie i zaprojektować niezbędne rozwiązania minimalizujące rotację pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Zrozumienie zmian na rynku pracy: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie przemian zachodzących na rynku pracy, takich jak nowe technologie, trendy społeczne i ekonomiczne. Dzięki temu będą bardziej świadomi i przygotowani na te zmiany.
 • Adaptacja do zmian: Szkolenie wyposaży pracowników w umiejętności adaptacji do zmian, dzięki czemu będą elastyczni i otwarci na nowe wyzwania. Będą bardziej gotowi do przyswajania nowych umiejętności i dostosowywania się do nowych sytuacji.
 • Organizacja reagująca na potrzeby pracowników – szkolenie pozwala na poznanie czynników społecznych determinujących zmiany na rynku pracy, a tym samym buduje świadomość firmy w zakresie potrzeb 4 pokoleń i stworzenia im właściwych warunków pracy.
 • Zaangażowanie pracowników w zmiany organizacyjne – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie celów organizacji i ich roli w procesie zmiany. Dzięki temu pracownicy mogą poczuć się bardziej zaangażowani w procesy biznesowe i przyczynić się do osiągania celów organizacji.
 • Poprawa efektywności i produktywności: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak zmiany wpływają na procesy i procedury w pracy. Dzięki temu będą mogli dostosować swoje działania i efektywniej wykonywać zadania, co przekłada się na zwiększoną produktywność.
 • Rozwój umiejętności przyszłościowych: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności przyszłościowych, takich jak umiejętność uczenia się, adaptacyjność, kreatywność i innowacyjność. Pracownicy zyskają nowe narzędzia, które pozwolą im dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Determinanty rynku pracy kształtujące zmiany w środowisku pracy
 • Technologiczne i społeczne czynniki modyfikujące rynek pracy
 • Wpływ IA na rynek pracy
 • Wpływ transformacji z gospodarki fizycznej do wirtualnej na rynek pracy
 • Wpływ kryzysu imigracyjnego na rynek pracy
 • Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na zmiany na rynku pracy
 • Zmiany w modelach pracy i masowy cyfrowy upskilling pracowników
 • Rozwój alternatywnych form zatrudnienia wobec pracy na etat, wzrost liczby freelancerów
 • Cztery pokolenia na rynku pracy: baby boomersi, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z
 • Analiza 4 pokoleń oraz wyzwań jakie stoją przed organizacją, HR i managerem
 • Modele współpracy między pokoleniami
 • Transformacja kompetencji w organizacjach
 • Lifelong learning konieczność czy klucz do sukcesu
 • Zarządzanie różnorodnością i strategia inkluzywności w firmie
 • Analiza narzędzi, metod aktualnie stosowanych w firmie odpowiadających na zmiany rynku pracy
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych, technologicznych, społecznych firmy gwarantujących skuteczną transformację
 • Tablica Kanban – plan działań dla organizacji, HR i managerów
 • Jak efektywnie przeprowadzać proces zmian?
 • Etapy zmiany. Zasady i narzędzia zarządzania zmianą w firmie.
 • Przygotowanie się do zmiany.
 • Siły rynkowe działające na rzecz zmian.
 • Narzędzia do przezwyciężania oporu wobec zmian.
 • Kaizen w zmianie – małymi krokami do doskonałości.
 • Zadania HRu w procesie zmiany.
 • Projektowanie nowego procesu rekrutacyjnego w firmie odpowiadającego na potrzeby rynku.
 • Mapa kompetencji pracowników – Lifelong learning.
 • Employee Experience w zmianie.
 • Kanały, techniki, treści komunikatów.
 • Jak zaangażować pracowników w proces budowania strategii zmian w firmie?
 • Spójność komunikacji między HRem a managerami.
 • Czteropokoleniowa komunikacja zmiany.
 • Diagnoza gotowości i potrzeb do zmiany.
 • Planowanie zmian i określenie sposobów komunikacji zmian.
 • Narzędzia wdrożeniowe.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.