Zasady Lean Management na produkcji

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności dotyczące zasad lean managementu w kontekście produkcji. Będzie potrafił identyfikować i eliminować marnotrawstwo, optymalizować procesy produkcyjne, oraz poprawiać wydajność i jakość. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie mógł wprowadzić zasady lean managementu do swojej pracy, osiągając większą efektywność, zadowolenie klientów i konkurencyjność na rynku.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia obejmuje zarówno kierowników, menedżerów, jak i pracowników operacyjnych związanych z branżą produkcyjną. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych wprowadzeniem zasad lean management do swoich procesów produkcyjnych oraz doskonaleniem efektywności i jakości pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia i wdrożenia zasad lean management w środowisku produkcyjnym.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do zrozumienia, wdrożenia i doskonalenia zasad lean management w kontekście produkcji. Szkolenie skupia się na eliminacji marnotrawstwa, ciągłym doskonaleniu i zaangażowaniu pracowników w celu poprawy efektywności, jakości i konkurencyjności procesów produkcyjnych.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat filozofii i zasad lean management oraz zapoznanie ich z praktycznymi narzędziami i technikami, które mogą być stosowane w środowisku produkcyjnym.

 

wyślij zapytanie

Zasady Lean Management na produkcji – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa: Lean management może przyczynić się do poprawy warunków pracy i eliminacji czynników ryzyka. Skupienie się na ergonomii stanowisk, organizacji przestrzeni pracy i identyfikacji potencjalnych zagrożeń przekłada się na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Poprawa jakości i efektywności procesów produkcyjnych za pomocą lean management prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów. Satysfakcja klientów jest ważna zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników, ponieważ przekłada się na utrzymanie długoterminowych relacji z klientami i sukces organizacji na rynku.
 • Tworzenie wartości dla klienta: Lean management skupia się na dostarczaniu wartości dla klienta poprzez eliminację marnotrawstwa i koncentrację na potrzebach klientów. Pracownicy, którzy uczestniczą w procesie wdrażania lean management, mogą lepiej zrozumieć i dostosować się do oczekiwań klientów, co przyczynia się do tworzenia większej wartości dla klienta.
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Efektywnie zarządzane procesy i zasady lean management mogą przyczynić się do lepszej organizacji pracy i czasu. Pracownicy mogą czerpać korzyści z lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co przekłada się na większe zadowolenie z pracy i większą satysfakcję z życia.
 • Rozwój umiejętności transferowalnych: Udział w wdrożeniu zasad lean management daje pracownikom możliwość rozwoju umiejętności, które są transferowalne do innych obszarów życia zawodowego. Umiejętności takie jak problem-solving, analiza danych, efektywne zarządzanie czasem i doskonała organizacja mogą być przydatne w różnych kontekstach zawodowych.
 • Budowanie długotrwałych relacji: Praca w zespole nad wdrażaniem lean management sprzyja budowaniu długotrwałych relacji między pracownikami. Wspólne zaangażowanie w doskonalenie procesów, komunikacja i współpraca prowadzą do większej integracji zespołowej, wzajemnego wsparcia i długotrwałej więzi między pracownikami.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność produkcji: Wdrożenie zasad lean management przyczynia się do eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów produkcyjnych. Organizacja osiąga wyższą efektywność w wykorzystaniu zasobów, czasu i energii, co prowadzi do zwiększenia produkcji przy minimalnym zużyciu.
 • Poprawa jakości produktów: Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesów i eliminacji błędów, co przekłada się na poprawę jakości produktów. Organizacja może zwiększyć poziom kontroli jakości, minimalizować wady i błędy produkcyjne, co prowadzi do zadowolenia klientów i budowania pozytywnego wizerunku marki.
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień: Wdrożenie lean management umożliwia organizacji skrócenie czasu realizacji zamówień poprzez eliminację zbędnych czynności, optymalizację przepływu materiałów i informacji oraz redukcję czasu przestoju. Skuteczne zarządzanie produkcją pozwala na szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku.
 • Redukcja kosztów: Szkolenie w zakresie lean management przyczynia się do redukcji kosztów produkcji poprzez eliminację marnotrawstwa, optymalizację procesów i wydajne wykorzystanie zasobów. Organizacja może zredukować koszty związane z nadmiernym zapasem, przestoje, wady produkcyjne i niepotrzebne czynności.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Dzięki zastosowaniu zasad lean management, organizacja może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez poprawę jakości, szybszą realizację zamówień, redukcję kosztów i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Skuteczne zarządzanie produkcją stawia organizację w lepszej pozycji do konkurowania z innymi przedsiębiorstwami.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Lean management promuje partycypację i zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów. Pracownicy mają większą swobodę w wykonywaniu swojej pracy, są bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów i mają większy wpływ na wyniki produkcji. To przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z pracy i retencji pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie umiejętności i wiedzy: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu lean management. Uczestnicy mogą rozwinąć się zawodowo i poszerzyć swoje kompetencje, co może prowadzić do awansu zawodowego i większych możliwości kariery.
 • Współpraca i komunikacja: Szkolenie promuje współpracę i efektywną komunikację w zespole produkcyjnym. Pracownicy uczą się współpracy w ramach procesów, wymiany informacji i koordynacji działań, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji zespołowych.
 • Zwiększenie autonomii i odpowiedzialności: Lean management przekazuje pracownikom większą autonomię w wykonywaniu swoich zadań oraz większą odpowiedzialność za jakość i efektywność swojej pracy. To daje pracownikom większe poczucie kontroli nad swoim działaniem i satysfakcję z osiąganych rezultatów.
 • Wykorzystanie kreatywności: Szkolenie zachęca pracowników do wykorzystywania swojej kreatywności i pomysłowości w doskonaleniu procesów produkcyjnych. Pracownicy mają możliwość zgłaszania sugestii, inicjowania zmian i wprowadzania udoskonaleń, co sprzyja ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy.
 • Udoskonalenie umiejętności problem-solving: Lean management stawia duży nacisk na rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie. Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności analizy, identyfikacji przyczyn problemów i wprowadzania skutecznych rozwiązań, co przekłada się na rozwój ich umiejętności problem-solving.
 • Poprawa warunków pracy: Lean management dąży do eliminacji marnotrawstwa, które może obejmować również nieefektywne procesy, nadmierną pracę lub niewłaściwe warunki pracy. Pracownicy mogą czerpać korzyści z poprawy warunków pracy, takich jak lepsza ergonomia stanowisk, większa efektywność procesów i redukcja nadmiernego obciążenia.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Kluczowe zasady lean management
 • Po co nam lean management?
 • Korzyści z myślenia w kategoriach lean management
 • Cechy skutecznego lidera w lean management
 • Wartość dla klienta
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Najczęstsze źródła nieefektywności
 • Eliminowanie oczekiwania
 • Unikanie przerywania pracy
 • Ograniczanie marnotrawstwa
 • Zasady 5S wg KAIZEN w zwiększaniu efektywności pracy: selekcja – przygotowanie miejsca pracy, systematyzacja, samodyscyplina, standaryzacja, sprzątanie
 • Cykl doskonalenia jakości wg Deminga: planuj, wykonaj, oceniaj, wdrażaj
 • KANBAN – zasady systemu ssącego na produkcji
 • Zarządzanie wizualne
 • SMED – zasady przestrajania maszyn
 • Zasady tworzenia instrukcji pracy
 • Zasady prowadzenia instruktażu
 • Checklisty w pracy
 • Cele i rola menedżera jako coach’a
 • 5 x dlaczego – w poszukiwaniu istoty problemu
 • Diagram Ishikawy – analiza szerszego kontekstu problemu
 • Burza mózgów w rozwiązywaniu problemów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.