Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziale finansowym

Uczestnik szkolenia “Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziale finansowym” zyska umiejętność analizy danych finansowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi AI, co pozwoli na efektywniejsze podejmowanie decyzji biznesowych. Zdobędzie praktyczną wiedzę na temat automatyzacji procesów finansowych, co przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy oraz redukcji błędów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziale finansowym

Grupa docelowa szkolenia “Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziale finansowym” to specjaliści z działów finansowych, analitycy danych, managerowie finansowi oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych w firmach. Szkolenie jest również skierowane do osób zarządzających ryzykiem finansowym oraz pracowników działów controllingu i audytu wewnętrznego. Dodatkowo, mogą w nim uczestniczyć pracownicy IT wspierający działy finansowe oraz przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem nowoczesnych technologii w obszarze finansów.

Idea szkolenia “Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziale finansowym” polega na pokazaniu, jak zastosowanie sztucznej inteligencji może zrewolucjonizować pracę w dziale finansowym poprzez automatyzację rutynowych zadań, zwiększenie dokładności analiz oraz optymalizację procesów decyzyjnych. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do efektywnego wykorzystania narzędzi AI w analizie danych finansowych, zarządzaniu ryzykiem oraz prognozowaniu finansowym. Dzięki temu, uczestnicy będą mogli podnieść efektywność swoich działań, minimalizować błędy oraz zwiększyć konkurencyjność swoich firm na rynku.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziale finansowym – korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności: Wprowadzenie AI do procesów finansowych sprzyja tworzeniu nowoczesnych rozwiązań, co wzmacnia pozycję organizacji na rynku i jednocześnie rozwija umiejętności pracowników, czyniąc ich bardziej wartościowymi.
 • Szybsze i lepsze podejmowanie decyzji: Dzięki zaawansowanej analityce AI, zarówno organizacje, jak i pracownicy mogą szybko reagować na zmiany rynkowe, co prowadzi do bardziej efektywnych strategii i działań.
 • Optymalizacja procesów i zasobów: Usprawnienie procesów finansowych dzięki AI prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów organizacji, co z kolei pozwala pracownikom skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej.
 • Kultura ciągłego doskonalenia: Integracja AI sprzyja kulturze innowacji i ciągłego doskonalenia, co motywuje zarówno pracowników do rozwijania swoich umiejętności, jak i organizacje do ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań.
 • Wzmocnienie pozycji strategicznej: Organizacje stają się bardziej strategiczne w swoim działaniu dzięki lepszym analizom i prognozom, co jednocześnie daje pracownikom poczucie udziału w bardziej znaczących i wpływowych

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność operacyjna: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak księgowanie, rozliczenia czy raportowanie, pozwala na oszczędność czasu i zasobów, co przekłada się na lepsze wykorzystanie pracowników do bardziej strategicznych zadań.
 • Poprawa dokładności i redukcja błędów: Algorytmy sztucznej inteligencji minimalizują ryzyko błędów ludzkich w procesach finansowych, co zwiększa wiarygodność danych i decyzji finansowych.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: AI umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną analizę ryzyk finansowych, co pozwala na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji: Zaawansowane analizy danych i prognozy dostarczane przez AI wspierają menedżerów finansowych w podejmowaniu bardziej świadomych i trafnych decyzji strategicznych.
 • Szybsza reakcja na zmiany rynkowe: Algorytmy AI mogą analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, co pozwala organizacjom na szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i podejmowanie proaktywnych działań.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Pracownicy mają możliwość zdobycia nowych kompetencji związanych z obsługą zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologii AI, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Automatyzacja rutynowych i czasochłonnych zadań pozwala pracownikom skoncentrować się na bardziej wymagających i kreatywnych aspektach ich pracy, co może prowadzić do większej satysfakcji zawodowej.
 • Redukcja stresu: Zmniejszenie obciążenia pracą rutynową i powtarzalną oraz minimalizacja ryzyka błędów może prowadzić do redukcji stresu związanego z odpowiedzialnością za dokładność i terminowość wykonywanych zadań.
 • Lepsze możliwości podejmowania decyzji: Dostęp do zaawansowanych analiz i prognoz dostarczanych przez AI pozwala pracownikom podejmować bardziej świadome i trafne decyzje, co może zwiększać ich pewność siebie i wpływ na strategię organizacji.
 • Lepsza współpraca zespołowa: Dzięki zautomatyzowanym procesom i lepszej organizacji pracy, współpraca w zespole może stać się bardziej efektywna i harmonijna, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w miejscu pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w biznesie
  • Omówienie podstawowych pojęć sztucznej inteligencji.
  • Przegląd technologii AI stosowanych w finansach.
 • ChatGPT i Microsoft Copilot – Przegląd możliwości
  • Szczegółowe omówienie ChatGPT i Microsoft Copilot.
  • Przykłady zastosowań w finansach: analiza danych, generowanie raportów, wsparcie decyzji.
 • Warsztaty – Prompt Engineering dla AI
  • Nauka tworzenia skutecznych promptów (zapytań) dla ChatGPT i Microsoft Copilot.
  • Ćwiczenia na przykładach związanych z działalnością finansową.
 • Warsztat – ChatGPT i Microsoft Copilot w praktyce
  • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem ChatGPT i Microsoft Copilot.
  • Scenariusze wykorzystania w codziennej pracy działu finansowego.
 • Ograniczenia i wyzwania
  • Analiza ograniczeń AI w kontekście finansowym.
  • Dyskusja o etycznych i prawnych aspektach wykorzystania AI.
 • Wprowadzenie do automatyzacji no-code
  • Omówienie narzędzi no-code i ich znaczenia dla działu finansowego.
  • Przegląd platformy make.com i jej możliwości integracji z API GPT.
 • Warsztaty: Integracja API GPT z systemami finansowymi
  • Dokumentacja i możliwości API GPT.
  • Tworzenie przepływów pracy wykorzystujących model GPT za pomocą make.com.
  • Przykłady integracji z popularnymi narzędziami księgowymi i analitycznymi.
 • Skuteczność i monitoring automatyzacji
  • Automatyzacja procesów finansowych krok po kroku.
  • Praktyczne zadania z projektowania automatów do analizy danych, alertów finansowych i raportowania.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Obejmuje podstawy teoretyczne związane z AI oraz jej zastosowaniem w finansach, w tym omówienie algorytmów, narzędzi i najnowszych trendów w branży.

2

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy mają okazję pracować na rzeczywistych danych finansowych, korzystając z narzędzi AI. Ćwiczenia praktyczne pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez analizę danych, prognozowanie oraz tworzenie modeli finansowych.

3

Projekty zespołowe

Uczestnicy pracują w małych grupach nad projektami, które wymagają zastosowania AI do rozwiązania konkretnego problemu finansowego. Projekty te kończą się prezentacją wyników, co rozwija umiejętności prezentacyjne i współpracę zespołową.

4

Konsultacje indywidualne

Możliwość skorzystania z porad trenera w celu rozwiązania konkretnych problemów lub wdrożenia AI w specyficznych kontekstach organizacji uczestników.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.