Zintegrowane zarządzanie i rozwój

Uczestnik szkolenia “Zintegrowane zarządzanie i rozwój” zyska umiejętności efektywnego zarządzania zespołami, w tym rozwiązywania trudnych sytuacji managerskich i budowania efektywnych zespołów. Nauczy się również technik udzielania konstruktywnego feedbacku i rozwoju podwładnych przez mentoring i coaching. Ponadto, poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnik zwiększy swoją asertywność w komunikacji i zdobędzie umiejętności motywowania pracowników do osiągania lepszych wyników.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zintegrowane zarządzanie i rozwój

Grupa docelowa szkolenia “Zintegrowane zarządzanie i rozwój” to przede wszystkim menedżerowie, liderzy zespołów oraz osoby aspirujące do ról kierowniczych w organizacjach. Obejmuje to zarówno doświadczonych managerów, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności zarządzania i liderowania, jak i tych na początku drogi kariery kierowniczej, pragnących rozwijać skuteczne metody pracy zespołowej i komunikacji. Szkolenie jest także odpowiednie dla tych, którzy chcą lepiej rozumieć dynamikę zespołów i nauczyć się efektywnego wpływania na rozwój swoich podwładnych.

Idea szkolenia “Zintegrowane zarządzanie i rozwój” opiera się na wszechstronnym rozwoju kompetencji menedżerskich uczestników, z naciskiem na praktyczne aspekty zarządzania zespołami i rozwiązywania problemów managerskich. Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim rozwój umiejętności praktycznych, takich jak efektywne komunikowanie się, motywowanie pracowników, budowanie i utrzymanie efektywnych zespołów oraz zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym podwładnych. Dzięki interaktywnym metodologiom, takim jak case study, warsztaty i ćwiczenia, uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak stosować zdobytą wiedzę bezpośrednio w codziennej praktyce zawodowej.

wyślij zapytanie

Zintegrowane zarządzanie i rozwój – korzyści ze szkolenia

 • Rozwój umiejętności adaptacyjnych: Pracownicy uczący się nowych metod i strategii zarządzania są lepiej przygotowani do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i wewnętrznych zmian w organizacji.
 • Poprawa jakości pracy i redukcja błędów: Szkolenia pomagają pracownikom lepiej rozumieć swoje role i obowiązki, co prowadzi do wyższej jakości pracy i zmniejszenia liczby błędów.
 • Wzrost zaufania i morale wśród pracowników: Inwestycja w szkolenia pokazuje pracownikom, że organizacja ceni ich wkład i wspiera ich rozwój, co zwiększa ich zaufanie i morale.
 • Lepsze zarządzanie czasem i zasobami: Szkolenia w zakresie zarządzania czasem i zasobami przekładają się na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy i zasobów organizacji.
 • Rozwój kultury uczenia się i otwartości na zmiany: Organizacje, które inwestują w szkolenia, promują kulturę ciągłego uczenia się i otwartości na nowe idee, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i całej firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności zarządzania: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia menedżerom rozwijanie umiejętności zarządczych, co bezpośrednio przekłada się na lepsze prowadzenie zespołów i efektywniejsze osiąganie celów biznesowych.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Szkolenie kładzie nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych, co jest kluczowe w budowaniu lepszych relacji między pracownikami, a także w zarządzaniu konfliktami i budowaniu zespołu.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Przez inwestowanie w rozwój pracowników, organizacja pokazuje, że dba o ich rozwój osobisty i zawodowy, co zwiększa ich lojalność i motywację do pracy.
 • Budowanie kultury ciągłego rozwoju: Szkolenie wspiera kulturę uczenia się i doskonalenia w organizacji, co jest istotne dla innowacyjności i adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: Poprzez rozwijanie umiejętności liderów i menedżerów, organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną, ponieważ efektywnie zarządzane zespoły są bardziej produktywne i skuteczne w realizacji strategii firmy.
 • Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi: Szkolenie menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi może pomóc w lepszym wykorzystaniu zasobów ludzkich, co przekłada się na wyższą wydajność i lepsze wyniki finansowe firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zarządczych: Pracownicy zdobędą cenne umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołami, co może przyczynić się do ich awansów i rozwoju kariery zawodowej.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie kładzie nacisk na rozwój zdolności komunikacyjnych, co jest niezbędne w codziennej współpracy, zarówno z przełożonymi, jak i podwładnymi.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Pracownicy nauczą się efektywnych technik radzenia sobie z konfliktami, co przyczynia się do poprawy atmosfery w pracy i zwiększenia wydajności.
 • Zwiększenie pewności siebie i asertywności: Udział w szkoleniu może wzmacniać pewność siebie pracowników w ich roli zawodowej, co przekłada się na lepsze wyniki pracy.
 • Zdobycie wiedzy na temat motywowania innych: Uczestnicy nauczą się, jak motywować swoich kolegów i podwładnych, co może poprawić ogólną wydajność zespołu.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie oferuje możliwość rozwoju osobistego, co jest wartością dodaną dla pracowników chcących rozwijać swoje umiejętności miękkie i zarządcze.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Każdy z uczestników opisuje 5 „trudnych” przypadków managerskich do przepracowania. W kolejnym kroku wszystkie przypadki „rozpracowujemy” na forum, szukając dla każdego tematu co najmniej kilka rozwiązań.
 • Tematy uczestników + proponowane rozwiązania rozpisujemy na schematach.
 • Do omawianych przypadków, jeśli test taka potrzeba, trener dobiera podbudowę teoretyczną, ułatwiając w ten sposób pracę nad rozwiązaniami.
 • Jeśli jest taka możliwość do omawianych przypadków trenujemy rozmowy 1:1 (kierownik : pracownik)
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej,
 • Model FUO,
 • Udzielanie feedbacku – ćwiczenie 1:1
 • Udzielanie feedbacku – ćwiczenie 1:1:1
 • Feedback jako wsparcie w rozwoju pracowników,
 • Plan działań rozwojowych,
 • Budowanie sukcesji,
 • Mentoring wspierający,
  • kluczowe aspekty mentoringu,
  • korzyści stosowania mentoringu,
  • model współpracy z mentorem,
 • Coaching rozwojowy,
  • założenia coachingu,
  • kiedy warto stosować coaching,
  • model pracy coachingowej,
 • Przekazanie trudnej i niepopularnej decyzji,
 • Asertywny komunikat podczas spotkania z pracownikiem,
 • Rozmowa motywująca 1:1,
 • Upomnienie pracownika za popełnione błędy,
 • Pochwalenie pracownika na forum zespołu,
 • Mentoring podczas wspólnej pracy,
 • Grupa a zespół – na czym polega synergia zespołu,
 • Kluczowe obszary skutecznych zespołów,
 • Analiza mojego zespołu,
 • Plan działań rozwojowych,

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Uczestnicy analizują rzeczywiste lub hipotetyczne scenariusze biznesowe, aby rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

2

Role-playing

Uczestnicy odgrywają różne role w symulowanych sytuacjach, co pomaga w nauce efektywnej komunikacji, zarządzania konfliktami i technik negocjacyjnych.

3

Ćwiczenia grupowe i indywidualne

Zadania wykonywane samodzielnie lub w grupach, mające na celu rozwijanie konkretnych umiejętności lub zrozumienie określonych zagadnień.

4

Symulacje biznesowe

Planszowe symulacje, które naśladują rzeczywiste scenariusze biznesowe, pozwalając uczestnikom na praktyczne zastosowanie teorii w kontrolowanym środowisku.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.