Zrównoważone zarządzanie zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

Uczestnik szkolenia „Zrównoważone zarządzanie zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy” zyska nowoczesną wiedzę na temat integracji zrównoważonego rozwoju z praktykami biznesowymi. Pozna strategie, które pomogą mu efektywnie reagować na zmieniające się wymogi środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zrównoważone zarządzanie zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

Grupa docelowa szkolenia “Zrównoważone zarządzanie zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy” obejmuje kierowników oraz menedżerów na różnych szczeblach organizacyjnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem i komunikacji interpersonalnej. Pracowników aspirujących do roli kierowniczej, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania zespołem. Osoby odpowiedzialne za rozwój zasobów ludzkich w firmie, które szukają skutecznych narzędzi szkoleniowych do podnoszenia kompetencji kierowniczych w swojej organizacji

Idea szkolenia “Zrównoważone zarządzanie zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy” koncentruje się na przygotowaniu liderów i menedżerów do efektywnego zarządzania organizacjami w sposób, który wspiera zrównoważony rozwój. Celem jest nauczenie uczestników, jak integrować cele ekologiczne, społeczne i ekonomiczne w codziennej praktyce biznesowej, co pozwoli na budowanie przewagi konkurencyjnej jednocześnie dbając o dobro społeczeństwa i środowiska. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie liderowania zmian, innowacyjności oraz etycznej odpowiedzialności, co jest niezbędne do sprostania współczesnym i przyszłym wyzwaniom rynkowym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zrównoważone zarządzanie zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie innowacyjności – Zrównoważone podejście do zarządzania często wymaga myślenia kreatywnego i innowacyjnego w rozwiązywaniu problemów. Taka atmosfera sprzyja generowaniu nowych pomysłów zarówno w zarządzie, jak i wśród pracowników, co może prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.
 • Budowanie społeczności – Wspólne wartości związane z zrównoważonym rozwojem mogą przyczyniać się do budowania silniejszych relacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pracownicy oraz zarządzający mogą razem uczestniczyć w inicjatywach społecznych lub ekologicznych, co wzmacnia poczucie wspólnoty.
 • Zwiększenie odporności na kryzysy – Organizacje, które są przygotowane na różne scenariusze i skupiają się na zrównoważonych praktykach, są lepiej wyposażone w narzędzia potrzebne do szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Takie podejście zapewnia również pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa.
 • Przyciąganie talentów – Firmy, które są znane z dbałości o zrównoważony rozwój, mają lepszą pozycję, aby przyciągać i zatrzymywać utalentowane osoby, które poszukują miejsca pracy zgodnego z ich wartościami.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa wizerunku firmy – Organizacje, które angażują się w działania zrównoważone, są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie i ekologicznie. To przyciąga klientów, inwestorów i talent, którzy coraz częściej kierują się kryteriami zrównoważonego rozwoju przy wyborze partnerów biznesowych.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Przyjmowanie zrównoważonych praktyk może prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów i redukcję odpadów. Ponadto, firmy stosujące innowacyjne rozwiązania zrównoważone często wyprzedzają konkurencję, adaptując się do zmieniających się regulacji i oczekiwań rynku.
 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników – Firmy, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, zwykle oferują lepsze warunki pracy, co przekłada się na wyższe zaangażowanie pracowników. Pracownicy chętniej identyfikują się z pracodawcami, którzy demonstrują troskę o społeczność i środowisko.
 • Lepsza adaptacja do zmian regulacyjnych i rynkowych – Organizacje zorientowane na zrównoważony rozwój są lepiej przygotowane do szybkiego dostosowania się do nowych przepisów prawnych i zmian rynkowych. Elastyczność ta zapewnia mniejsze ryzyko finansowe i operacyjne.
 • Długoterminowa stabilność i wzrost – Integracja zrównoważonych praktyk zwiększa możliwości firmy do długoterminowego wzrostu. Stabilne zarządzanie zasobami naturalnymi i społecznymi zapewnia ciągłość działalności nawet w obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne czy kryzysy ekonomiczne.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze warunki pracy – Organizacje dbające o zrównoważony rozwój często inwestują w poprawę warunków pracy, co obejmuje ergonomię, bezpieczeństwo i zdrowie na miejscu pracy. Troska o dobrostan pracowników przekłada się na mniejsze ryzyko wypadków i chorób zawodowych.
 • Większe poczucie celu – Pracownicy, którzy rozumieją wpływ swojej pracy na społeczność i środowisko, często odczuwają większe zadowolenie z wykonywanych zadań. Praca w firmie, która stawia na zrównoważony rozwój, może dostarczać silniejszego poczucia przynależności i wpływu na lepsze jutro.
 • Rozwój kompetencji i kwalifikacji – Szkolenia w zakresie zrównoważonego zarządzania rozwijają umiejętności, które są coraz bardziej cenione na rynku pracy. Pracownicy zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami, innowacji oraz etyki biznesowej, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.
 • Możliwość wpływania na decyzje – Organizacje, które przyjmują zrównoważone podejście do zarządzania, zazwyczaj promują otwartą komunikację i partycypację pracowników w procesie decyzyjnym. Daje to szanse na realny wpływ na kształtowanie praktyk firmy.
 • Zwiększona lojalność i motywacja – Firma, która dba o środowisko i społeczność, buduje lojalność i motywację wśród pracowników, którzy cenią sobie pracodawców zaangażowanych w ważne sprawy społeczne i ekologiczne.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość roli, zadań i odpowiedzialności kierownika
 • Bezpieczeństwo pracy, odpowiedzialność prawna przełożonego
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem
 • Reguły jako fundament pracy każdego kierownika
 • Trójkąt odpowiedzialności       przełożonego:       Wyznaczanie                   zadań Motywowanie, Rozliczanie
 • Czym jest autorytet kierownika
 • Jakie działania kierownika pomagają budować jego autorytet
 • Co niszczy autorytet kierownika w oczach podwładnych
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI)
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników
 • Proste techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi
 • Trening rozmów z pracownikami
 • Etapy rozwoju pracownika,
 • Określanie potencjału i mocnych stron Współpracowników,
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności,      odpowiedzialności i  zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania pracownikami
  • Instruktarz
  • Trening
  • Wspieranie
  • Delegowanie
 • Scenki „produkcyjne” dotyczące zarządzania podwładnymi
 • Mocne rozmowy z podwładnymi
 • Trudne sytuacje kierownika w praktyce – case study
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów firm, które skutecznie wdrożyły zrównoważone praktyki zarządzania. Uczestnicy uczą się na konkretnych sytuacjach, rozumiejąc zarówno wyzwania, jak i rozwiązania, które można zastosować w praktyce.

2

Warsztaty interaktywne

Sesje praktyczne, podczas których uczestnicy mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów i realizacji projektów. Te działania sprzyjają lepszemu zrozumieniu zasad zrównoważonego zarządzania i ich stosowaniu w codziennej pracy.

3

Gry symulacyjne

Gry i symulacje, które imitują rzeczywiste środowisko biznesowe, pozwalają uczestnikom na eksperymentowanie z różnymi strategiami zarządzania zrównoważonego rozwoju w kontrolowanych warunkach. To efektywny sposób na naukę przez doświadczenie.

4

Dyskusje grupowe

Dyskusje, które pozwalają uczestnikom dzielić się doświadczeniami oraz refleksjami na temat zrównoważonego zarządzania. Wspólna wymiana poglądów sprzyja lepszemu zrozumieniu różnorodnych aspektów tematu i stymuluje kreatywne myślenie.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.